Annons

Replik: Kvinnors obetalda hemarbete är inget fritt val

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Med anledning av Catarina Kärkkäinens ledare ”När kvinnor väljer fel” har följande replik inkommit från Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist. Catarina Kärkkäinen svarar.

Under strecket
Publicerad

Moderatkvinnorna har producerat ett bokslut som statistiskt beskriver jämställdheten inom Moderaterna. Genomgången visar att Moderaterna har ett större väljarstöd bland män än bland kvinnor, fler medlemmar som är män, fler förtroendevalda som är män och fler medarbetare som är män. Vi drar slutsatsen att det inte bara beror på individens fria val, utan att det finns andra problem, exempelvis internkultur, som behöver adresseras.

SvD skriver på ledarplats att det är ”underligt att kvinnoförbundet drar de slutsatser om de gör”. Kärkkäinen exemplifierar med arbetsmarknadsdeltagande, och refererar till vårt konstaterande att politiken borde prioritera frågan om att öka antalet arbetade timmar bland kvinnor, eftersom många kvinnor deltidsarbetar. Att fler kvinnor arbetar deltid leder i sin tur till lägre livsinkomst och lägre pension. Kärkkäinen frågar sig: ”Är det lika osannolikt att föräldraledighet som partipreferens skulle vara ett resultat av den fria viljan?”.

Självklart är fördelning av föräldraledighet mellan ett par en funktion av preferenser, men också ekonomiska incitament – incitament som får negativa samhällskostnader i form av sämre förankring på arbetsmarknaden och högre sjukskrivningstal. På samma sätt kan incitament få positiva effekter.

Annons
Annons

Exempelvis ledde införandet av RUT-avdraget till att fler kvinnor, som nu hade råd att köpa avlastning med obetalt hemarbete, valde att arbeta mer. Således handlar det faktum att kvinnor deltidsarbetar i större utsträckning inte bara om ett fritt val. När valmöjligheten uppstod valde fler att arbeta mer. Det är således inte oviktigt för politiken att problematisera betydelsen av ett fritt val när beslutet i sig påverkas av ekonomiska styrmedel som staten ställt ut.

Vår kartläggning av jämställdheten inom Moderaterna utgör ett statistiskt underlag för fortsatt diskussion. Vi är noga med att poängtera att kartläggningen inte säger allt, men vi tror att den säger tillräckligt mycket för att kunna dra övergripande slutsatser.

För ett parti som aspirerar på att vara statsbärande och attrahera breda väljargrupper menar vi att det är värt att fundera över varför väljarbasen, medlemskåren och andelen förtroendevalda inte återspeglar befolkningen i stort. För om det inte rör sig om ett fritt val är det en viktig fråga att adressera, inte minst för ett parti som värderar individens frihet högst.

JOSEFIN MALMQVIST, ordförande Moderatkvinnorna

Catarina Kärkkäinen svarar: Jag har inga invändningar i fråga om att ekonomiska incitament påverkar människors val, eller att det kan finnas skäl för organisationer att granska sin internkultur. Min ledare handlade om den logiska slutledningen att det är osannolikt att stora statistiska skillnader är skapade av individens val. Jag menar att det finns många fall då detta inte stämmer, och att det därför är en dålig premiss för diskussionen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons