Annons
Gäst

Replik: Reformisterna är inte ett parti

Under strecket
Publicerad

Replik på Stig-Björn Ljunggrens text om Reformisterna har inkommit från Markus Kallifatides, Reformisterna:

Till att börja med glädjer det oss att Stig-Björn Ljunggren i sin krönika (24/2) uppmärksammar Reformisternas stora genomslag. Med mindre än en månad sedan lansering är reaktionen överväldigande. Över 1000 medlemmar, 7000 följare på Facebook och fler än 200 000 interaktioner på sociala medier. Jämlikhet engagerar onekligen.

Vi välkomnar också krönikan som ett inlägg i den socialdemokratiska idédebatten, men vill här reda ut några missförstånd. Stig-Björn Ljunggrens huvudsakliga invändning är riktad mot sådant han anser saknas i Reformisternas reformprogram. Det följer naturligt efter hans inledning om att Reformisterna ”antar konturerna av ett parti inom det socialdemokratiska partiet”.

Men Reformisterna är inte ett parti, utan en socialdemokratisk förening. Vi är alla medlemmar i det socialdemokratiska partiet och har valt att fokusera på ett område där vi tror att partiet kan vässa sin ansats och därmed bygga en starkare rörelse. Vi står bakom partiprogrammet och har inte för avsikt att skriva ett nytt, allomfattande politiskt program.

Annons
Annons

Vi menar att avsaknaden av offensiv ekonomisk politik på många områden hindrat och hindrar en progressiv samhällsutveckling. Vi har därför inga problem att följa Stig-Björn Ljunggrens uppmaning om att ”inte se världen ideologiskt utan se den sådan den är”.

Vi ser världen sådan den är. Vi ser 300000 fattigpensionärer. Vi ser att den ekonomiska eliten i genomsnitt har en inkomst motsvarande 60 arbetarlöner. Vi ser en bygg- och finansmarknad med svag konkurrens och att 243 av 290 kommuner uppger bostadsbrist. Vi ser global uppvärmning och hotad biologisk mångfald.

Vad vi vill förmedla är att inget av ovanstående är oundvikligt. Det är fullt möjligt att i större utsträckning omfördela så att vanligt folk får sin rättmätiga del av kakan. Det är fullt möjligt och rimligt att bedriva en mer offensiv finanspolitik som möjliggör de investeringar som Sverige behöver.

Reformisternas reformprogram är inte en hyllning till abstrakta ideologiska ideal. Det är ett noga genomarbetat program med konkreta och genomförbara reformer som bygger på omfattande forskningslitteratur. Flera av våra förslag ligger i linje med slutsatser från statliga utredningar och rekommendationer från institutioner som IMF och OECD.

Förhandlingar behövs men endast den som har ett tydligt mål kan kompromissa. Vi i Reformisterna är övertygade om att det går att opinionsbilda och bygga politiskt stöd för jämlikhet, rimliga pensioner, fler bostäder och ekologisk hållbarhet. Vi välkomnar alla som vill vara med och bidra i det arbetet.

Stig-Björn Ljunggren svarar:

Och allt detta tror ni er kunna göra utan att nämna migrationen och de utmaningar som en ny folkvandringstid skapar. Inte ett pip. Era fegisar!

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons