Annons

Replik: Vi måste börja leva inom ramen för en planet

Foto: Pablo Martinez Monsivais/TT

Bara att halvera det globala användandet av kol skulle senarelägga Overshoot Day 93 dagar, skriver Håkan Wirtén från Världsnaturfoden i en replik.

Under strecket
Publicerad

Med anledning av ledartexten Nej, jordens resurser är inte slut av Catarina Kärkkäinen har följande replik inkommit:

Eftersom Overshoot Day, den dag vår konsumtion av jordens förnybara resurser överskrider naturens kapacitet att återskapa dem, infaller allt tidigare varje år (från den 29/12 1970 till 29/7 2019), är det självklart att vi måste agera nu. Det är inte så att ”annars är avskogning, vattenbrist, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar att vänta”, som Catarina Kärkkäinen skriver. Allt det har vi redan här och nu med besked.

Kärkkäinen argumenterar att det finns råvaror som ännu inte upptäckts eller varit lönsamma att utvinna. Men det är inte den typen av råvaror som beräkningen baseras på. Fotavtrycket beräknas på förnybara resurser från exempelvis jordbruksmarker, fiskevatten, skogarna och förmågan att ta upp avfall i form av koldioxidutsläpp. Overshoot Day beräknar vårt ekologiska fotavtryck, den yta eller mängd ekosystem som behövs för att producera naturresurserna och ta hand om avfallet som vår konsumtion ger upphov till.

Annons
Annons

Vi ser tydliga effekter av Overshoot Day. Klimatförändringarna ger extremväder, värmerekord på löpande band och den senaste månaden har hundra skogsbränder rasat runt norra polcirkeln. Vi ser en snabb förlust av biologisk mångfald. Sedan 1970, det år vi levde inom ramen för en planet, har populationer av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 60 procent, inte minst på grund av förlorade livsmiljöer.

Ekosystemens förmåga att återskapa förnybara resurser och ta hand om avfall urholkas. En konsekvens av att vi konsumerar allt mer. Det är inte bara befolkningsökningen som driver det ökade fotavtrycket, ökningen sker även per capita.

Det är en missuppfattning att IPCC förespråkar kärnkraft eller att den är nödvändig för att klara klimatmålen. I IPCC:s rapport från 2018 presenteras 85 olika globala energiscenarier som är förenliga med 1,5 graders-målet. Kärnkraften utgör i regel en väldigt liten del i dem. I medelscenariot för år 2050 utgör förnybart 60 procent och kärnkraft 4 procent av den globala energiproduktionen.

Vi delar ledarskribentens syn på innovationens viktiga bidrag till att lösa klimatproblemen, men beteendeförändring och inte minst kraftfulla politiska beslut måste också till.

Bara att halvera det globala användandet av kol skulle senarelägga Overshoot Day 93 dagar. Vi måste omgående vända den negativa trenden och börja leva inom ramen för en planet.

HÅKAN WIRTÉN, generalsekreterare Världsnaturfonden

Catarina Kärkkäinen svarar: Jag tackar Håkan Wirtén för repliken till min text. Värnandet av vår gemensamma miljö är mycket angeläget. Förnybara resurser som jordbruksmarker, fiskevatten och skogar fungerar enligt samma mekanismer som andra resurser. Brister skapar nya incitament. Det uppstår nya sätt att återvinna. Och vi lär oss hela tiden att producera det vi behöver med mindre mängder råvaror. Det kommer vi även fortsatt att göra.

Jag vidhåller att tankeexperimentet med den ekologiska skuldens dag bygger på en modell som är kraftigt förenklad, och att fortsatt tillväxt och teknologisk utveckling under alla omständigheter kommer att behövas för att lösa problem från den globala uppvärmningen och andra hot. Det gäller även den tillväxt som har med personlig konsumtion att göra.

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen behöver minska. Det görs säkrast och billigast genom utbyggnad av kärnkraft. I en sammanfattningen av rapporten visar IPCC fyra scenarier om hur den globala uppvärmningen kan begränsas till 1,5 grader. I samtliga fyra scenarier ökar kärnkraften jämfört med produktionen år 2010. Till 2030 ökar kärnkraften med 59–106 procent. Fossilfri energiproduktion är fortsatt en av de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen av koldioxid.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons