Annons

Riket i väst – ett centrum för unik bokhistoria

Portalfiguren i utvecklingen av Northumbria var en northumbrisk storman vid namn Benedict Biscop, som grundade tvillingklostret Monkwearmouth och Jarrow på bilden.
Portalfiguren i utvecklingen av Northumbria var en northumbrisk storman vid namn Benedict Biscop, som grundade tvillingklostret Monkwearmouth och Jarrow på bilden. Foto: Universal History Archive/REX

Under tidig medeltid tillverkades unika pergamenthandskrifter längst upp i nordligaste England. Bakgrunden är att söka i den makt och rikedom som koncentrerades till kungariket Northumbria.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

Dick Harrison.

Foto: TT

Fråga: Idag är det dags för en bokhistorisk fråga. Det gäller de fantastiska pergamenthandskrifter med illuminationer (bokmålningar) som tillverkades längst upp i nordligaste England under tidig medeltid. De står i en klass för sig i europeisk bokhistoria. Men varför? Vad låg bakom dessa kulturprestationer i en så perifer del av Västeuropa?

Dick Harrison.
Dick Harrison. Foto: TT

Dick Harrison: Bakgrunden är att söka i den makt och rikedom som koncentrerades till kungariket Northumbria, grovt räknat landet från floden Humber i söder till gränsen mot skoter och pikter i norr, en bra bit norr om dagens engelsk-skotska gräns. För en nutidsmänniska kan det vara förrädiskt lätt att föreställa sig detta rike som en fattig landsända uppe i norr, men sett med dåtida geografiska glasögon var Northumbria snarare ett centralt än avlägset beläget rike.

Efter lyckosamma krig under första hälften av 600-talet kontrollerade Northumbrias kungar både kusten mot Nordsjön och den nuvarande nordengelska kusten mot Irländska sjön. I norr och väster hade man nära kontakt med den iriska kultursfären, i söder och öster med den kontinentala. Under 600-talets sista decennier och första hälften av 700-talet blev därför Northumbria en av Europas verkliga kulturhärdar.

Annons
Annons

Portalfiguren i denna utveckling var en northumbrisk storman vid namn Benedict Biscop. Han tog vid 25 års ålder avstånd från den världsliga banan för att ägna två decennier åt att fara runt på en ständig pilgrimsfärd och samla ihop skrifter. Han vistades i sjutton olika klostermiljöer och besökte Rom sex gånger. Framför allt har han blivit ihågkommen som grundare av det northumbriska tvillingklostret Monkwearmouth och Jarrow. Monkwearmouth grundades 674, Jarrow 681 eller 682. Jämfört med de flesta anglosaxiska kloster, varav flertalet var mycket små, var tvillingklostret en enorm anläggning.

När Benedict Biscops efterträdare, Ceolfrith, mot slutet av sitt liv lämnade klostret för att fara till Rom levde omkring 680 munkar och lekmannabröder i Monkwearmouth och Jarrow. Själva kyrkobyggnaderna skapades av inkallade stenhuggare och glasmästare från frankerriket, och klosterbiblioteket fylldes av böcker som Benedict Biscop hade införskaffat under sina många resor. Benedict Biscop samlade även på sig reliker, klädedräkter och helgonbilder för utsmyckning av kyrkorna och underlät inte att ta med sig en sånglärare hem till Northumbria.

Northumbrias kulturella nyckelställning framgår också av att impulser även strömmade in från Irland.

Anhopningen av lärdom och hantverksskicklighet i Monkwearmouth och Jarrow resulterade snart i uppkomsten av en skrivarstuga. Här producerades den ryktbara bibelhandskrift i italiensk stil som går under beteckningen Codex Amiatinus: ett arbete beordrat av Ceolfrith, som tog med sig boken på sin Romresa som present till påven. Enbart för att tillverka detta och två andra praktverk måste omkring 1 550 kalvar ha slaktats för att få tillräckligt med hudar till böckernas pergament.

Northumbrias kulturella nyckelställning framgår också av att impulser även strömmade in från Irland, främst via Iona. I klostermiljön i Lindisfarne på Holy Island, utanför Northumbrias kust, möttes iriska, anglosaxiska och kontinentala kulturmönster på ett sätt som gett kraftigt eko inom konsthistorien. Det kändaste uttrycket för kulturmötet är Lindisfarneevangelariet (the Lindisfarne Gospels, numera i British Museum, London), producerat i slutet av 690-talet eller på 710-talet. Stilen i detta mästerverk inom medeltida bokmåleri påminner såväl om iriska förebilder som om hantverksförmål från den anglosaxiska kultursfären.

Ett tredje centrum för Northumbrias intellektuella liv var Streonshalh, senare känt som Whitby, ett dubbelkloster med både munkar och nunnor. Det grundades av kung Oswy år 657 som tack för, och monument över, segern över kung Penda av Mercia två år tidigare. Som första abbedissa utsågs Hild (Sankta Hilda). Hennes skola i Whitby blev på kort tid ett av Englands främsta lärosäten.

Efter reklamen visas:
Dick Harrison – 6 historiska och okända svenskar du bör känna till
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons