Annons

Riksbanken: Ökad risk med Nordeaflytt

Riksbankens chef Stefan Ingves. Arkivbild.
Riksbankens chef Stefan Ingves. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

På kort sikt ökar riskerna för svensk finansiell stabilitet om Nordeas huvudkontor flyttas från Stockholm till Helsingfors, enligt Riksbanken.

Riksbanken varnar därför för mjukare kapitalkrav på Nordea efter flytten.

Under strecket
TT
Publicerad

Först på längre sikt kan Nordeas flytt innebära en något minskad risk, skriver Riksbanken i årets första rapport om finansiell stabilitet.

"När bankunionen på sikt är fullt utbyggd kan mer intensiv tillsyn och ökad riskspridning mellan länderna i unionen leda till lägre risker också för Sverige. Bankunionen är dock inte fullt utvecklad och fortfarande ligger en betydande del av ansvaret för att hantera bankproblem kvar på det enskilda medlemslandet", skriver Riksbanken.

I rapporten slår Riksbanken samtidigt fast att hushållens fortsatta höga och växande skuldsättning utgör det största hotet för svensk ekonomi.

"Sedan i höstas har priserna på bostäder fallit medan de svenska hushållens skulder har fortsatt att öka snabbare än deras inkomster", konstaterar Rikbanken och tillägger att prisfallet verkar hänga samman med ökat utbud av dyrare bostäder.

Enligt Riksbanken kan ett större prisfall inte uteslutas.

"Ett stort och mer varaktigt prisfall kan medföra allvarliga konsekvenser för både makroekonomisk och finansiell stabilitet", varnar Riksbanken.

Enligt Riksbanken har den ihållande ökningen av skuldsättningen sin bakgrund i en dåligt fungerande bostadsmarknad och ett defekt skattesystem.

Riksbanken upprepar samtidigt sitt förslag om att det införs ett bruttosoliditetskrav på svenska banker på 5 procent, som ett komplement till dagens system med riskvägda kapitalkrav.

Ett bruttosoliditetskrav skulle vara ett generellt krav på kapital i banken i förhållande till bankens totala tillgångar. Dagens kapitalkrav på svenska banker beräknas utifrån riskvikter, där bland annat bolån till svenska hushåll bedöms ha en relativt låg risk.

Enligt Europeiska banktillsynsmyndigheten EBA ligger bruttosoliditeten bland svenska banker i dag på 4,9 procent.

Riksbanken vill även att kravet på den så kallade kontracykliska kapitalbufferten i bankerna höjs från 2 till 2,5 procent.

Riksbanken upprepar även sitt förslag om skärpta krav när det gäller bankernas likviditetstäckning i svenska kronor och andra väsentliga valutor föreslås också.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons