Annons

”De som röstade bort regeringen hade ingen plan”

En historisk händelse i svensk politik har inträffat när en övergångsregering nu lagt fram en budgetproposition. Inga rödgröna vallöften ska finnas med. En av få satsningar som ingår är sänkt skatt för pensionärer.

SvD samlar höjdpunkterna från eftermiddagens budgetdebatt i riksdagen.

Under strecket
Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson (S) i riksdagens talarstol under budgetdebatten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

1 / 10

Finansminister Magdalena Andersson (S) i riksdagens talarstol under budgetdebatten.
Finansminister Magdalena Andersson (S) i riksdagens talarstol under budgetdebatten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Finansministern: ”Ingen vanlig budgetdag”

Finansminister Magdalena Andersson (S) inledde dagens budgetdebatt inför en ganska tom riksdag. Hon började med att lämna över den 2 396 sidor långa budgetpropositionen till den första vice talmannen Åsa Lindestam.

– Det är inte en vanlig budgetdag i dag. Jag har inte gått den vanliga budgetrundan, säger Magdalena Andersson.

Hon förklarade därefter att övergångsregeringens budgetproposition är neutral och utan partipolitisk färg. Regeringen har tolkat regelverket som att en övergångsregerings budget bör vara i princip en förlängning av föregående års budget med mindre justeringar.

Det innebär att tidigare aviserade ändringar, exempelvis höjda anslag till polisen, nu inte finns med. Det innebär även att vissa tillfälliga satsningar från 2018 nu fortsätter längre än det var tänkt.

De få anslagshöjningar som finns med, förutom de mindre justeringarna, är bland annat mer pengar till Kustbevakningen, säger Magdalena Andersson.

– Kustbevakningen hade annars behövt lägga ner stationer och göra sig av med personal, säger hon.

Finansministern påpekade också att det är fullt möjligt för en tillträdande regering att göra ändringar i statsbudgeten.

– En ny regering kommer att vilja göra avtryck. Den här budgeten kommer knappast gälla året ut, säger Magdalena Andersson.

Annons
Annons

Fredrik Olovsson (S) under budgetdebatten i riksdagens plenisal.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

2 / 10

Fredrik Olovsson (S) under budgetdebatten i riksdagens plenisal.
Fredrik Olovsson (S) under budgetdebatten i riksdagens plenisal. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Olovsson: ”Det saknades en plan”

Socialdemokraterna fick genom Fredrik Olovsson prata mer om den sakpolitik och de satsningar som partiet vill göra för Sverige.

Däremot gav han inget besked om ifall Socialdemokraterna tänker lägga en egen skuggbudget – något som de har möjlighet att göra. Moderaterna har gjort klart att de kommer att presentera en budgetmotion, som kan ”vinna” över övergångsregeringens budgetproposition när riksdagen röstar i december.

Ett motdrag från S skulle därför kunna vara en egen budgetmotion som parti, vid sidan av regeringens övergångsbudget, men besked om det dröjer alltså.

Om budgetpropositionen som nu läggs fram sa Olovsson kort att det var en ”produkt som ger en ny regering goda möjligheter att sätta sin prägel på politiken framåt”.

– De partier som röstade bort den sittande regeringen och statsministern hade ingen plan över vad som skulle ske sedan, sade Olovsson.

Han sa att socialdemokratisk politik gjort att över 100 000 fler nu jobbar inom välfärden och att andelen personer som är beroende av bidrag är lägre än på många år.

– Vi har också velat avskaffa den skatteklyfta som finns mellan pensionärer och löntagare. Det finns också med i den här produkten.

Olovsson sa också att det fortsatt är viktigt att ha "skyddsvallar för sämre tider”.

– Vi har sparat 170 miljarder kronor under förra mandatperioden och statsskulden är den lägsta sedan 1977.

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt frågade i en replik om hur Socialdemokraterna ser på den skärpta migrationspolitiken. Lagstiftningen sänktes till EU:s miniminivå 2016 i en tillfällig lag som löper ut 2019.

– Min fråga givet läget vi nu har är: Är man från Socialdemokraternas sida beredda att permanenta eller förlänga den nu tillfälliga lagen?

Olovsson svarade att Socialdemokraterna anser att den nuvarande migrationspolitiken ska ligga fast, vilket partiet tidigare meddelat.

Annons
Annons

Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M) under debatten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

3 / 10

Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M) under debatten.
Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M) under debatten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svantesson: ”Alliansens reformer ska gälla”

Elisabeth Svantesson (M) sa att Moderaterna planerar att lägga fram en egen budget där ”Alliansens reformagenda ska gälla”.

– Den kommer att innehålla en reformagenda som gör att vi kan klara av framtidens åtaganden, sa Svantesson.

Hon riktade kritik mot att regeringen under sin mandatperiod fört en politik som påverkat tillväxten i fel riktning.

– Drivkraften för att arbeta har minskat och orosmolnen om Sveriges framtida tillväxt är här och de är tydliga. Tillväxten riskerar att bli ännu svagare under lågkonjunktur.

Svantesson fortsätter:

– Akuta problem har tillåtits växa och under den här mandatperioden har den varit kliniskt fri från reformer på tillväxtområdet. Det är mycket viktigt att på lång sikt fokusera på ökad tillväxt och full sysselsättning. Så klarar vi också välfärden.

Elisabeth Svantesson sa också att Sverige måste vara ett land som framgångsrika företag ska investera i, men också ett land som skapar nya jobb med lägre kvalifikationer för att bekämpa arbetslösheten.

– Samtidigt som vi också ska vara ett land med jobb för de mest kvalificerade, sa Svantesson.

Annons
Annons

Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt i talarstolen under budgetdebatten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

4 / 10

Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt i talarstolen under budgetdebatten.
Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt i talarstolen under budgetdebatten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sjöstedt: ”Jimmie Åkesson bits inte”

I sitt anförande kritiserade Oscar Sjöstedt hårt vad han kallade fyra år av ”socialistisk politik”. Han menade att regeringens arbetsmarknadspolitik varit ”fullständigt misslyckad”, och citerade bland annat en IMF-rapport om att Sverige har lägst BNP-tillväxt per capita i Europa.

– Etableringsuppdraget har varit ett komplett fiasko, säger han.

I sitt tal kritiserade han även övriga partier i riksdagen, som inte velat förhandla med SD. Oscar Sjöstedt sade att detta visade att riksdagsledamöterna har ”en mognadsgrad i paritet med ett litet barn”, och att det visar på en bristande ”mental nivå”.

– Jag hörde av en lärare att den sortens beteende aldrig hade varit accepterat i ett klassrum. Jag har känt Jimmie Åkesson i 16 år och kan lova att han inte bits, åtminstone inte hittills, säger Oscar Sjöstedt.

Han sade även att hans parti kan tänka sig att stödja ett budgetförslag som ger minskade anslag till invandringskostnaderna.

Enligt Oscar Sjöstedt kommer SD i sin budgetmotion föreslå politik som gör att staten ger bättre stöd till kommunerna.

– Innevarande mandatperiod kommer vi behöver preppa Sverige för en lågkonjunktur, säger han.

Annons
Annons

Centerpartiets Emil Källström.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

5 / 10

Centerpartiets Emil Källström.
Centerpartiets Emil Källström. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källström: ”Krävs mer flexibilitet”

Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet, sa att ”basen” för budgetpropositionen i grunden handlar om att Sverige ska fungera i ett osäkert politiskt läge.

– Vi har många stora utmaningar där det bästa är om vi kan nå samsyn kring reformbehoven. Sverige förtjänar att vi lyckas med båda huvuduppgifter som kammaren står inför, att rösta fram en budget och att rösta fram en effektiv regering.

Källström använde sina minuter till att beskriva vilka områden som borde få större fokus under kommande mandatperiod.

– Vi måste ta tag i saker som vi inte gjort på mycket lång tid. Det finns centrala delar av det svenska samhällsbygget som måste moderniseras, sa Källström.

Han beskrev en arbetsmarknad som ”inte riktigt levererar” i en högkonjunktur och en bostadsmarknad som inte fungerar som man önskar.

– Det som är gemensamt för flera utmaningar är att det krävs liberala lösningar som bygger på flexibilitet. Vi har en arbetsmarknad som just nu fungerar bäst om man är kvar på sitt jobb och en bostadsmarknad som bygger på att man bor kvar. Så kan vi inte ha det, sa Källström.

Annons
Annons

Vänsterpartiets Ulla Andersson vid budgetdebatten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

6 / 10

Vänsterpartiets Ulla Andersson vid budgetdebatten.
Vänsterpartiets Ulla Andersson vid budgetdebatten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Andersson: ”Befinner oss i ett politiskt vakuum”

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson började med att kritisera Alliansen och Sverigedemokraterna, som i den obligatoriska statsministeromröstningen efter valet röstade nej till Stefan Löfven.

– Trots att de inte hade någon ny regeringsbildare avsatte de tillsammans med Sverigedemokraterna ändå statsministern. Sedan dess befinner vi oss i ett politiskt vakuum, säger hon.

Ulla Andersson fortsatte att kritisera Alliansen och konstaterade att partikonstellationen lider brist på enighet.

– Avstånden mellan allianspartierna verkar vara lika långa som avstånden i vårt avlånga land. Alliansen får nog numera ses som ”den före detta alliansen”, säger hon.

Hon talade om vikten av en ekonomisk politik som minskar inkomstskillnaderna, och mer resurser till välfärden.

– Den kommande mandatperioden behöver vi en politik för ekonomisk jämlikhet, en politik för sammanhållning, hopp och framtidstro. En sådan politik kan aldrig högern bidra till, säger Ulla Andersson.

Hon sade att hon hoppas att Alliansen inte tar stöd av SD för att försöka ta makten, och kallade SD ”ett högerextremt parti”.

Annons
Annons

Kristdemokraternas Jakob Forssmed.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

7 / 10

Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
Kristdemokraternas Jakob Forssmed. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Forssmed: ”Alliansen kan fortfarande bidra”

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, sa att partiet anser att Alliansen borde lägga en gemensam budgetproposition – för den gemensamma politiska grunden finns, menar Forssmed.

Om det inte blir så anser KD att det bör vara så mycket alliansreformer som möjligt som blir resultatet av olika borgerliga budgetar.

– Det behövs mer resurser och strukturreformer för att exempelvis korta köerna inom vården, sa Forssmed.

– Många reformer kommer ta tid att genomföra, men mycket är redan förberett och en del kan påbörjas redan nu. Vi bör ta den chansen här i riksdagen.

Forssmed sa att han ”andats Alliansen” under sin tid som politiker och att Alliansen bör fortsätta att vara ”reformkraften” i svensk politik.

– En del säger att Alliansen inte längre kan bidra i nya tider, det är inte min bild. Trots det som hände under statsministeromröstningen.

Annons
Annons

Liberalernas Mats Persson i riksdagens talarstol.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

8 / 10

Liberalernas Mats Persson i riksdagens talarstol.
Liberalernas Mats Persson i riksdagens talarstol. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Persson: ”Jag är inte socialist”

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, sade i sitt anförande att Sverige behöver locka till sig fler företag. Han gav ett exempel från sin hemstad Lund, där ett företag nyligen beslutade om att ta bort 300 tjänster från staden.

– När vi står still springer andra förbi. När Sverige inte gör tillräckligt gör andra mer och då tappar Sverige konkurrenskraft, säger Mats Persson.

Han talade även om missnöjet på olika håll i landet. Detta beror delvis på att polistätheten ”är den lägsta sedan 2007”. Därför är det viktigt att den nya regering som förr eller senare kommer att ta över genomför ”rejäla grundläggande reformer”.

Mats Persson kritiserade även ”den socialistiska politiken”, som enligt honom lett till ökat bidragsberoende.

– Jag är inte socialist. Rättvisa för mig är inte att alla har lika mycket. Rättvisa för mig är att alla har samma förutsättningar, säger han.

Han sade även att det i stället för vänsterpolitik krävs liberala reformer. Mats Persson kommenterade dock inte två brännande frågor – huruvida L kommer att lägga fram ett eget budgetförslag, eller om partiet möjligen kommer att rösta på M:s eller övergångsregeringens budget i omröstningen i december.

Annons
Annons

Miljöpartiets Janine Alm Ericson.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

9 / 10

Miljöpartiets Janine Alm Ericson.
Miljöpartiets Janine Alm Ericson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Miljöpartiet: ”Inte vår önskebudget”

Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet, sa att den budget som nu läggs fram inte är partiets ”önskebudget”. Hon påpekade också vikten av att snabbt få fram en ny regering.

Alm Ericson lyfte sedan de klimatförändringar som hotar planeten och sa att kostnaderna för klimatförändringar blir allt mer påtagliga.

– Dagligen får vi rapporter om tillstånd som försämras. Isarna smälter och torkan breder ut sig, så kan vi inte fortsätta, säger Janine Alm Ericson.

MP anser att Sverige måste anta en offensiv naturpolitik och underlätta för klimatsmart matkonsumtion.

– I våra barnbarns framtida Sverige har vi höghastighetståg och bilar som inte går på bensin. Vi äter också ekologisk mat och klimatsmart. Det måste också bli dyrare att göra sådant om är dåligt för miljön.

Annons
Annons

10 / 10

Annons
Annons
Annons
Annons