Annons

Riksrevisionen: Vår rapport ger inte alla svar

Helena Lindberg och Krister Sund, Riksrevisionen, svarar på kritik mot en rapport om skolan och vad möjligheten att välja skola har inneburit.
Helena Lindberg och Krister Sund, Riksrevisionen, svarar på kritik mot en rapport om skolan och vad möjligheten att välja skola har inneburit. Foto: Pressbilder
Publicerad

REPLIK | SVENSKA SKOLAN

Boel Vallgårda riktar kritik mot Riksrevisionens granskning ”Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan – från närhetsprincip till betygsprincip” som publicerades 30 oktober 2018.

Boel Vallgårda är kritisk till att Riksrevisionens granskning endast gäller de elever som tog gymnasieexamen, att den är begränsad i tid, att den inte kontrollerar för eventuell betygsinflation samt att den gör anspråk på större generaliserbarhet än vad Boel Vallgårda anser är rimligt.

Flera av Boel Vallgårdas synpunkter är relevanta och avspeglar det faktum att vi inte belyser alla effekter av de utökade valmöjligheterna. Men granskningens begränsningar framgår också tydligt av rapporten. Vi är medvetna om att generaliserbarheten av resultaten är begränsad. Inte bara på grund av det valda urvalet, utan även för att utbudet av gymnasieskolor är bättre i urvalet än i många andra kommuner i landet där valmöjligheterna i realiteten är mycket begränsade. Det är därför som vi i granskningen tydligt redovisar att resultaten sannolikt ligger i överkant.

Annons

Boel Vallgårda kritiserar således granskningen för att den inte är något den aldrig syftat till att vara. Riksrevisionen välkomnar alla ambitioner att öka kunskapen om dessa frågor, men vi har aldrig utgivit oss för att ha alla svaren. Riksrevisionen har valt att granska utfallen för elever som fullföljt gymnasiet, med eller utan inledande valmöjligheter. Vi har på så vis velat fånga eventuella effekter av förändrad elevsammansättning och kvalitetsskillnader skolor emellan. Den avgränsningen gör att de elever som inte påbörjat eller inte fullföljt gymnasiet inte är med i granskningens urval.

Slutligen anser Boel Vallgårda att Riksrevisionen i för stor utsträckning gått över till kvantitativa metoder och antyder att det har lett till att vi drar ”förhastade slutsatser”. Det är ett ställningstagande i den ständigt pågående, ofta infekterade, diskussionen om vilken forskningsmetodik som är att föredra. Riksrevisionen använder de metoder som bedöms vara mest framgångsrika i respektive granskning, och då har såväl kvantitativa som kvalitativa metoder sina givna platser.

Helena Lindberg
riksrevisor, Riksrevisionen
Krister Sund
revisionsdirektör, Riksrevisionen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons