Annons

”Risk för kartläggning i kontantlöst samhälle”

Om det kontantlösa samhället skulle införas, så riskerar vi, förutom den uppenbara övervakningen och kartläggningen av alla våra ekonomiska transaktioner, även att kostnaden för dessa transaktioner ökar kraftigt. Det skriver Mats Philipson, ordförande för Piratpartiet i Stockholm.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | KONTANTER

I dagens samhälle överger många kontanterna för betalningar med kort, Swish och andra typer av betalsystem. I detta ligger en stor fara då det innebär att köparen kan registreras för vilka köp vederbörande gör och vilka butiker som föredras. Det leder till att den enskilde kartläggs och hela dennes liv lämnas öppet för banker, företag och myndigheter att ta del av. Sådan detaljerad information kan gynna designad reklam och övervakning.

Ytterligare en fara ligger i att den enskilde handlar med hela sitt bankkonto på kortet och därför lätt kan förköpa sig och handla mer än vad som är nödvändigt eller lämpligt för den egna ekonomin. Med en fast kontantsumma i plånboken riskerar man ej att handla för mycket och av misstag tömma sitt konto och inte heller bli av med allt vid ett personrån.

Annons
Annons

Det finns också risk för omyndigförklarande av den enskilde, när de som inte använder kort kan hindras att handla i vissa fall, och man därmed tar ifrån folk friheten att välja vilket sätt man vill betala på. Från bankernas sida hänvisar man till risken för rån, men man redovisar inte kostnaderna för kortbedrägerier vilket SvD:s Patricia Hedelius påpekar, liksom även Björn Eriksson.

En annan stor fara är att system kan slås ut i samband med kris eller krig och kontanter blir nödvändiga för att transaktioner skall kunna utföras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar upp detta och rekommenderar att man har kontanter tillgängliga. Förr eller senare uppkommer en krissituation, som orsakar att den elektroniska betalningsförmedlingen inte kommer att fungera. Vad har de privata bankerna och Riksbanken för beredskap att hantera detta?

Vi bör inte heller bortse ifrån att kontanter används i stor utsträckning människor emellan vid köp, (exempelvis vid marknader av olika slag) och är ett mycket smidigare valutahanteringssätt än Swish och bankkort i dessa sammanhang.

Om det kontantlösa samhället skulle införas, så riskerar vi, förutom den uppenbara övervakningen och kartläggningen av alla våra ekonomiska transaktioner, även att kostnaden för dessa transaktioner ökar kraftigt. Tidigare så var bankkontot något man placerade pengar på för sparande och reserv, där man i utbyte mot förtroendet fick en ränta från banken som hade möjlighet att använda pengarna till utlåning. Nu betalar bankerna inte längre några räntor på inlånat kapital. Om det kontantlösa samhället införs så kan vi räkna med att vi får betala ränta på de pengar vi sätter in på bankkontot, då vi inte längre har något alternativ för att kunna betala räkningar och utföra andra ekonomiska transaktioner.

Mats Philipson
ordförande Piratpartiet i Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons