Annons

Risk för ny finanskris – fyra orosmoln att ha koll på

Det finns en rad orosmoln för att en ny finanskris slår till. Har USA lärt sig läxan för att mota bort nästa tunga ekonomiska smäll?

Här listar SvD fyra riskfaktorer.

Under strecket
Publicerad
Foto: Elise Amendola / TT Bild 1 av 1

1 / 4

Skuldberget – studieskulderna

Foto: Elise Amendola / TT

Under tredje kvartalet 2008 hade amerikanska hushåll skulder på 12 700 miljarder amerikanska dollar och det var bostadslånen som utlöste finanskrisen. I dag är skuldberget större – 13 300 miljarder amerikanska dollar, en siffra som inte är justerad för befolkningstillväxt eller inflation.

Bland olika typer av skulder är det framför allt studieskulderna som växer. De har mer än fördubblats sedan 2008 och står för större delen av ökningen av hushållens totala skuld. Problemet är att priset för utbildning följer inflationen medan löneökningstakten har varit långsam, vilket gör att skulderna blir allt större samtidigt som de är relativt nödvändiga för att få ett bra jobb. Samtidigt anses lånen mycket säkrare än bostadslånen, eftersom statsapparaten säkrar stora delar av lånen – inte banker – och det rör sig om mindre summor än bostadslån. Snarare är skuldberget ett problem för tillväxten eftersom höga månadskostnader minskar människors konsumtionskraft.

En annan typ av lån som ökar kraftigt är billån som gått upp över 50 procent sedan 2008. Vissa varnar också för att de ges till personer som riskerar få svårt att betala räntan på sikt.

Annons
Annons
Foto: Mark Lennihan / TT Bild 1 av 1

2 / 4

Klyftorna och börsen

Foto: Mark Lennihan / TT

Klyftorna i USA var en bidragande orsak till krisen och på sikt riskerar klyftorna öka ännu mer. Skattesänkningarna som Trump-administrationen genomfört väntas främst gynna de redan rikaste i USA, även om det hörs röster även för den motsatta uppfattningen.

I dag har arbetsmarknaden hämtat sig från krisen och arbetslösheten rekordlåg, vilket gynnar breda samhällsgrupper. Under den lågränteperiod som följde av finanskrisen har de amerikanska börserna gått in i en rekordlång period av uppgång. Av de som drabbades hårdast av finanskrisen, som förlorade hem och jobb, är det många som inte äger några aktier utan lever från lön till lön och därmed inte gynnas av utvecklingen.

Börsen är också ett orosmoment eftersom den nu är så högt värderad. En del tror att de ökade kraven på socialt ansvar för de stora techbolagen som Facebook, Twitter och Google kan vara den utlösande faktorn som får börsen att rasa eftersom bolagen är en stor del i flera börsindex. Nyligen syntes flera techjättars aktier backa och de tycks automatiskt dra med sig varandra, även om en del skulle argumentera för att exempelvis Amazons aktie egentligen borde vara opåverkad.

Annons
Annons
Foto: Susan Walsh / TT Bild 1 av 1

3 / 4

Hårdare regler kan luckras upp

Foto: Susan Walsh / TT

Innan finanskrisen bröt ut var regleringar och även tillsynen av finanssektorn svag. 2010 fick Obama-administrationen igenom ett stort lagpaket som ska hindra att finanssektorns vårdslösa beteende upprepas.

Sedan Trump tillträdde gör han och hans administration vad de kan för att dra tillbaka regelverket. Stora delar av regleringarna är fortfarande på plats och bankerna själva anser att avregleringarna handlar mer om att minska deras administrativa börda. Administrationen har sagt att de initiala avregleringarna bara är början.

Annons
Annons
Foto: David Goldman / TT Bild 1 av 1

4 / 4

Möjligheterna att vidta åtgärder

Foto: David Goldman / TT

När finanskrisen slog till sänkte centralbanken Federal reserve räntan och Obama-administrationen införde bland annat skattelättnader för att vända ekonomin på rätt köl.

Trump och republikanerna har nyligen genomfört en omfattande skattereform trots att ekonomin går bra och trots att åtgärden ökar statsskulden. Sänkningarna görs också i en tid när ränteläget redan är lågt, även om analytiker räknar med att Fed kommer att fortsätta att höja styrräntan under året.

Dessa faktorer sammantaget riskerar göra USA sårbart om någon yttre händelse skulle få finanssektorn att skaka. Det finns helt enkelt inte så många verktyg kvar i lådan att använda för att stimulera ekonomin om det skulle behövas. Trumps ekonomiska politik har satt USA i ett farligt hörn, menar kritikerna.

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Risk för ny finanskris
Annons
Annons
Annons
Annons