Annons

Ivar Arpi:Robotarna som sätter dig i arbete

Är strippor nästa yrkesgrupp som ersätts av robotar?
Är strippor nästa yrkesgrupp som ersätts av robotar? Foto: Jae C. Hong / TT
Under strecket
Publicerad

I Trelleborg får nu färre bidrag och fler jobb. Det enda som behövdes var att sluta låta handläggare bedöma vem som ska få försörjningsstöd. I stället skapade man en algoritm som samkörde register från Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Då fick man enkelt veta vem som var berättigad till bidrag.

Frågan är inte om det är etiskt försvarbart att låta en enkel matematisk formel göra bedömningarna, utan om det är försvarbart att låta människor göra det. Studie efter studie har visat att algoritmer så gott som alltid är bättre på att göra korrekta bedömningar, än vad människor är. Det beror på flera saker, bland annat att vi i möte med andra ofta låter våra känslor i stunden påverka vad vi tror om personernas framtidsutsikter. Den som genomför en arbetsintervju kan bli charmad av en slarver eller ogilla en person som skulle sköta jobbet mycket bättre. Kortsiktiga intryck vinner mot långsiktiga prognoser.

Frågan är hur många av oss som med fördel skulle kunna ersättas av en algoritm?

I fallet med Trelleborg handlar det om en relativt simpel bedömning som ändå blev fel gång på gång. Antingen är man berättigad till försörjningsstöd eller så är man inte det. Ändå har den mänskliga faktorn gjort att bedömningarna blivit felaktiga gång på gång. Det gäller inte bara socialkontor. Daniel Kahneman berättar i boken ”Tänka, snabbt och långsamt” (2011) om hur han fick i uppgift att förbättra de utvärderingar som den israeliska militären gjorde för att se om en kadett skulle bli bra militär. Systemet byggde på att ett antal psykologer intervjuade kadetterna i ungefär en kvart och gjorde en generell bedömning av hur väl de skulle klara sig. Deras förutsägelser var tyvärr usla.

Kahneman ersatte det hela med ett simpelt standardiserat och faktabaserat frågebatteri där svaren graderades från ett till sex. Psykologerna protesterade mot att de behandlades som robotar. En högst mänsklig reaktion.

Resultatet? Äntligen ett test som faktiskt hade prediktionsvärde. Israel använder faktiskt än i dag en modifierad version av Kahnemans ursprungliga test.

I Trelleborg minskades antalet handläggare, men fler anställdes som hjälper bidragstagare att få jobb. Det gav resultat. Förra året gick 450 trelleborgare från bidrag till jobb, att jämföra med 168 för fem år sedan. Frågan är hur många av oss som med fördel skulle kunna ersättas av en algoritm?

Titta inte på mig, tack!

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons