Annons

Rockström: Skifte krävs för hållbarhet

Ett ramverk för hållbar utveckling överordnat samtliga departement, snarlikt dagens finanspolitiska ramverk. Det hoppas Johan Rockström – medlem i regeringens nyss tillsatta delegation för Agenda 2030 – ska bli verklighet. Biståndsminister Isabella Lövin är inte främmande för förslaget:

– Det tycker jag låter helt rimligt, säger hon.

Under strecket
Publicerad

Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström ska tillsammans med ett råd införa agenda 2030.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 2

Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 2 av 2

Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström ska tillsammans med ett råd införa agenda 2030.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström ska tillsammans med ett råd införa agenda 2030.
Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström ska tillsammans med ett råd införa agenda 2030. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Vi befinner oss ute på ett stormande hav. Det har börjat läcka in längs borden och seglen trasar sönder – men så får vi plötsligt instruktioner för hur vi ska renovera fartyget.

Så beskriver miljöprofessor Johan Rockström läget för mänskligheten i detta nu. Med snart 10 miljarder människor på jorden som alla har rätt till utveckling, riskerar vi att gå på grund eller till och med sjunka. Resurser fördelas orättvist och vi tär på både human- och naturkapital.

Men med instruktionerna han talar om – FN:s nya utvecklingsmål – finns chansen att bygga en stabil skuta:

– Agenda 2030 ger oss möjlighet att skapa stabilitet för att kunna navigera på ett något lugnare hav, säger han.

De 17 utvecklingsmålen antogs i höstas av världens länder och ska nu förverkligas. Enkelt sammanfattat handlar det om att utrota fattigdom och förtryck samt att ställa om till hållbara samhällen.

Annons
Annons

Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

I Sverige ska arbetet till del ske genom den delegation som regeringen just tillsatt, vars uppgift är att ta fram en ”övergripande handlingsplan” och sprida information om Agenda 2030.

Johan Rockström, en av sju medlemmar i delegationen, poängterar att han uppfattar arbetet som ”transformativt”:

– Det är lätt att tro att det bara är att fortsätta att göra som i dag, men lägga på lite socialt, lite miljö, lite jämställdhet. Men det här är ett helt nytt utvecklingsparadigm; en transformation till en hållbar och fossilfri välfärdsnation.

Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström.
Biståndsminister Isabella Lövin och professor Johan Rockström. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I dagens samhälle är ekonomin överordnad de flesta frågor. Johan Rockström säger att om Sverige tar löftet i Agenda 2030 på allvar så kan inte längre finansdepartementets mål bedömas vara viktigare än de exempelvis miljömål vi satt upp.

– Det får en gång för alla vara slut på den ordningen. Jag bedömer att Agenda 2030 innebär att vi inte bara kan ha ett finanspolitiskt ramverk, utan också måste ha ett ramverk för hållbar utveckling.

Isabella Lövin (MP), som var på plats i New York när utvecklingsmålen antogs, konstaterar att ”BNP inte ensamt är en indikation på ett lands välfärd”:

– Man måste titta på hur människor mår, på hur naturen mår. Vi kan inte ha en naturresursbudget som inte är inom de planetära gränserna.

Annons
Annons

Johan Rockström hoppas att delegationen ska våga föreslå nya, innovativa idéer för hur Sverige ska leverera inom Agenda 2030. För egen del vill han vara bryggan som kopplar ihop kunskapen om hållbarhet med innovation och tillväxt.

En risk som både han och Isabella Lövin pekar på är enskilda länder som inte jobbar för att uppfylla alla 17 mål, utan väljer de som passar efter behag.

Biståndsministern påminner om Sveriges roll som förebild:

– Vi har en modell med ett välfärdsbygge som vi har utvecklat under lång tid. Det är något vi måste dela med oss av. Men att hjälpa fattiga länder att bli hållbara är ingen uppoffring. Det ligger i hela världens egenintresse, eftersom hela världen hänger ihop.

För att lyckas krävs ett ”brett folkligt engagemang”, menar regeringen. Isabella Lövin lyfter fram det stora intresset för Agenda 2030 från näringsliv, kommuner och organisationer.

Men Johan Rockström efterlyser en ”nationell folkbildningskampanj”:

– Går man ut på gatan är det knappt en kotte som vet vad utvecklingsmålen är för något. Trots att det är den viktigaste agendan som finns i världen för att säkra vår långsiktiga välfärd.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons