Annons

Löftet: Höghastighetståg och upprustad järnväg

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg och Malmö bättre knyts samman. Först ut är Ostlänken. Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter utan skattehöjningar.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterar regeringens infrastrukturproposition.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Anslagen för drift och underhåll för järnvägen höjs med 47 procent, enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Foto: Dan HanssonBild 2 av 2

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterar regeringens infrastrukturproposition.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Anslagen för drift och underhåll för järnvägen höjs med 47 procent, enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Foto: Dan HanssonBild 2 av 2
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterar regeringens infrastrukturproposition.
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterar regeringens infrastrukturproposition. Foto: Lars Pehrson

– Vi gör en rejäl satsning på infrastrukturen, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon presenterar regeringens infrastrukturproposition på en pressträff.

Regeringen vill öka den ekonomiska ramen med över 100 miljarder kronor den kommande planperioden.

– Behoven är enorma, säger Johansson.

Propositionen är ett resultat av förhandlingar med budgetpartnern Vänsterpartiet.

Anslagen för drift och underhåll för järnvägen höjs med 47 procent, enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S).
Anslagen för drift och underhåll för järnvägen höjs med 47 procent, enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Dan Hansson

Jämfört med nuvarande planperiod för åren 2014-2025, som Alliansregeringen rådde över, höjs anslagen för drift och underhåll för järnvägen med 47 procent, enligt infrastrukturminister Anna Johansson.

Annons
Annons

– Det krävs inga skattehöjningar för att den här planen ska kunna finansieras.

Infrastrukturministern räknar med att det reformutrymme som "frigörs" när överskottsmålet ändras ska kunna användas i finansieringen.

– Vi tycker att det är en god idé, säger hon.

– Vi har haft ambitionen att kraftigt öka underhållet, det är viktigt för att få de befintliga anläggningarna att fungera, säger Johansson till TT.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt säger att V hade velat gå längre, men är ändå relativt nöjd.

– Dels behövs ökningen av underhållsutgifterna, dels måste vi genomföra det som vi lovat, att det ska utföras i statlig regi. Det är för uppsplittrat och det saknas helhetsbild idag. Görs det här har vi förutsättningar att få ordning på den svenska järnvägen, säger Sjöstedt.

Så sent som i går meddelade Moderaterna att de har svängt sedan valet och nu säger nej. Motiveringen: Det blir för dyrt, är samhällsekonomiskt olönsamt och tar för lång tid att bygga. Tidigare har Liberalerna svängt till nej och Sverigedemokraterna motsätter sig också höghastighetståg. Kristdemokraterna och Centern har inte bestämt sig ännu.

– Vi hade gärna sett en bredare överenskommelse, där vi hade haft samtal partierna emellan. Jag tror att vi fortfarande har möjlighet till det, säger Anna Johansson, apropå att M nu säger nej till höghastighetståg.

Planen sträcker sig fram till 2029, men fram till dess finns ingen ambition att hela höghastighetssystemet ska vara klart.

– Ostlänken är den första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem och den ska byggstartas 2017, säger Johansson, utan att kunna säga när hela systemet ska vara färdigt.

– Planeringsförutsättningarna är inte sådana att vi kan göra det med någon precision.

Regeringen har under sensommaren och hösten aviserat ökat järnvägsunderhåll för perioden efter 2018. I samband med budgetpresentationen bedömde regeringen att det behövs 5,9 miljarder kronor till järnvägsunderhåll 2019-2020.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons