Annons

Rollén och Schörling ökar stort i Next

Ola Rolléns och Melker Schörlings investeringsbolag Greenbridge har nästan 20 procent av aktierna i det norska biometribolaget Next.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Det framgår längst ned i ett flaggningsmeddelade som skickades ut redan den 3 november, en uppgift som enligt Direkts bedömningar inte blivit allmänt spridd.

När Greenbridge innehav i Next blev känt den 9 oktober angavs ägarandelen till nästan 13 procent.

Ökningen därifrån har skett genom att Greenbridge har köpt cirka 950 000 aktier utöver de nästan 1,7 miljoner aktier som förvärvades i den riktade emission som Next aviserade den 9 oktober.

Om aktierna utöver emissionen köptes innan eller efter det blev offentligt att Greenbridge gått in i bolaget framgår inte av flaggningsmeddelandet och Greenbridge vill inte ge några kommentarer.

Next har stigit med 180 procent på Oslobörsen efter finansduons intåg i aktien.

I flaggningsmeddelandet den 3 november anges ägarandelen till 19,7 procent, något som har minskat till 19,5 procent efter att Foxconn köpt nya aktier efter optionslösen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons