Annons

Rusch till Riksbanken för att sälja bopapper

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Trycket på att få sälja bostadsobligationer till Riksbanken är stort. I torsdagens auktion var utbudet tre gånger högre än vad Riksbanken var villig att köpa och åtgärden har fått räntorna att falla.

Under strecket
Publicerad

Torsdagens auktion resulterade i att Riksbanken köpte bostadsobligationer för ytterligare fem miljarder kronor. Värdet på de obligationer som de deltagande marknadsaktörerna ville sälja var dock hela 18,9 miljarder kronor.

Totalt sett har nu Riksbanken köpt bostadsobligationer för 50 miljarder vid fyra tillfällen de senaste veckorna. Samtidigt har banken fått in bud om att sälja motsvarande ett värde på drygt 150 miljarder – alltså tre gånger så högt.

Ett stort intresse för att sälja bostadsobligationer till Riksbanken skulle kunna tolkas som att investerare vill bli av med bostadsobligationer. Detta för att marknadsaktörer anser dem osäkra i ett läge där Sverige liksom resten av världen står inför kraftigt stigande arbetslöshet där allt fler kan få svårt att betala räntor och amorteringar på sina bostadslån.

Räntan på så kallade säkerställda obligationer, det vill säga bostadslån utgivna som obligationer med bostäderna som pant i botten, steg också snabbt i mitten på mars. Och eftersom den här typen av bostadsobligationer står för cirka en fjärdedel av finansieringen av svenska bolån skulle det i förlängningen kunna bidra till stigande räntor för svenska hushåll.

Annons
Annons

Det skulle också kunna vara ett tecken på att det finns en underliggande oro för stabiliteten på den svenska bostadsmarknaden och att investerare ville kompenseras för ökad risk i bostadsobligationerna genom högre räntor.

Men enligt räntehandlare som SvD talat uppfattas bostadsobligationerna allt jämt som mer eller mindre bergsäkra.

Det stora intresset för att sälja bostadsobligationer till Riksbanken tolkas istället främst som en möjlighet för bankerna att tjäna pengar som de helt enkelt inte vill gå miste om.

Marknaden för bostadsobligationer är en undanskymd värld för de allra flesta svenskar. Till skillnad från aktier finns ingen börs där obligationerna handlas utan allt sker via bankernas så kallade market making-avdelningar och affärerna görs i regel upp via telefon.

Market making-avdelningarna sitter själva ständigt på en större eller mindre portfölj av bostadsobligationer. Och eftersom priset på en obligation faller när räntan stiger så minskade värdet på tillgångarna i deras portföljer snabbt när räntorna steg snabbt i mars.

– Så när Riksbanken nu stiger in på marknaden och vill köpa till ett bra pris, då vill de gärna sälja och tjäna pengar, säger Daniel Karlgren, förvaltningschef på kapitalförvaltaren Captor.

Att räntorna på bostadsobligationerna steg i mars tolkar han inte heller som ett tecken på att marknaden skulle vara särskilt oroad över ökad risk i svenska bostadsobligationer. Snarare handlade det om att räntorna steg på de flesta räntepapper och svenska bostadsobligationer följde då med upp.

– Ingen är orolig för att köpa säkerställda obligationer. Det är det säkraste du kan ha, efter statspapper förstås, säger Daniel Karlgren.

Annons
Annons

Orsaken till det är utformningen av den svenska bolånemarknaden. Bland annat är den som tagit ett lån för alltid ansvarig för lånet och att betala ränta på det, till skillnad från i exempelvis USA där en bolånetagare kan lämna ifrån sig huset till banken och då bli av med lånet. Det innebär kraftigt minskad risk i Sverige för kreditförluster på de bolån som obligationerna är knutna till.

Dessutom knyts säkerställda obligationer till en pool av pantsatta bostäder med varierande belåningsgrad. Även om det alltså ingår mer riskfyllda tillgångar i form av nyköpa bostäder där unga låntagaren lånat till kanske 85 procent av marknadsvärdet, så blandas dessa med pantsatta bostäder där äldre personer kan ha bott i decennier och numera med en belåningsgrad på en bråkdel av marknadsvärdet på bostaden.

Köpen av säkerställda obligationer ingår i Riksbankens program för att stötta ekonomin i coronapandemin. Totalt har banken sagt sig vara beredd att stödköpa värdepapper för upp till 300 miljarder kronor.

Parallellt har Riksbanken också köpt ännu mer riskfyllda tillgångar, så kallade företagscertifikat. Där har beloppen varit mindre, bara 3,6 miljarder köpta hittills. Och till skillnad från bostadspapprena har utbudet från marknaden där varit mindre än vad Riksbanken varit beredd att köpa för.

Riksbankens stödköp av bostadsobligationer
Obligation utgiven avSumma köpt av riskbankenSumma önskade köp
Nordea10 00032 851
SEB10 00026 921
SHB/Stadshypotek10 00024 560
Swedbank10 00030 374
Danske bank3 30013 231
Länsförsäkringar3 40011 642
SBAB3 30011 050
Totalt50 000150 629
Belopp i miljoner kronor, källa Riksbanken
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons