Annons

Göran Eriksson:Det är Putin som avgör Natofrågans framtid

Försvarsfrågan passar in i ett nytt konfliktmönster i svensk politik. Men till sist är det Ryssland som avgör om Nato ska bli en stor politisk fråga i Sverige.

Under strecket
Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Utredaren Krister Bringnéus, Hans Wallmark (M), Kerstin Lundgren (C), Mikael Oscarsson (KD) under pressträffen där rapporten om Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten presenterades i Rosenbad.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2

Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström.
Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström. Foto: Tomas Oneborg

Alliansen fick till sist sin Nato-utredning – och slog den genast i huvudet på S-MP-regeringen.

”Det är ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa” konstaterar utredaren, ambassadör Krister Bringéus i den rapport som överlämnades till utrikesminister Margot Wallström på fredagen.

Bakgrunden är att Rysslands agerande har höjt konfliktnivån mot väst, och förskjutit konfrontationslinjen norrut mot Östersjön.

Strax därefter dånade kanonskotten från Skeppsholmen. Men det som kunde verka symboliskt var bara saluten för prins Alexanders dop.

Utredningen innehåller ingen rekommendation om ifall Sverige borde gå med i Nato eller inte – sådana slutsatser hade regeringen också bestämt betackat sig för.

Utredningen kan ändå komma att kasta bränsle på den svenska Nato-debatten, eftersom den är en sorts inventering av argumenten för respektive emot ett medlemskap.

Annons
Annons

Utredaren Krister Bringnéus, Hans Wallmark (M), Kerstin Lundgren (C), Mikael Oscarsson (KD) under pressträffen där rapporten om Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten presenterades i Rosenbad.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Och när Nato-anhängarna själva lägger pusslet så drar de – utifrån rapporten – slutsatsen att ett medlemskap nu är det rätta för Sverige.

”Det här den bästa säkerhetspolitiska utredning som någonsin har gjorts” utbrast en glädjestrålande Mikael Oscarsson – KD:s ledande försvarspolitiker – under presskonferensen.

Utredaren Krister Bringnéus, Hans Wallmark (M), Kerstin Lundgren (C), Mikael Oscarsson (KD) under pressträffen där rapporten om Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten presenterades i Rosenbad.
Utredaren Krister Bringnéus, Hans Wallmark (M), Kerstin Lundgren (C), Mikael Oscarsson (KD) under pressträffen där rapporten om Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten presenterades i Rosenbad. Foto: Tomas Oneborg

Lika populär som utredningen var hos Allianspolitikerna, lika sval var entusiasmen på regeringssidan. Både Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist ägnade mycket kraft åt att markera att den svenska säkerhetspolitiska linjen, och den militära alliansfriheten, ligger fast.

Och bakom kulisserna är det uppenbart att man i regeringskansliet anser att utredaren hade överskridit ramen för sitt uppdrag.

Försvarsfrågan passar in i ett nytt svenskt konfliktmönster som inte – som traditionellt – bara handlar om fördelningspolitik och skatter.

Invandring var länge en sorts politisk icke-fråga, eftersom den inte värderades särskilt högt av väljarna – i dag ligger den i topp i alla mätningar.

Utan där motpolerna instället brukar beskrivas som grönt/alternativt/frihetligt och på andra sidan traditionellt/auktoritärt/nationalistiskt. Det är ju enkelt att placera in ”försvarsvänlighet” på den skalan, medan Natofrågan är inte lika lättplacerad.

Annons
Annons

Till exempel vill alla borgerliga partier nu gå med i Nato, medan S-MP-regeringen och Vänsterpartiet säger nej. Och Sverigedemokraterna håller med de rödgröna – men med nationalistiska argument.

Nej till Nato kan i den svenska kontexten också beskrivas som en konservativ position. Margot Wallström underströk på fredagen flera gånger att historiskt har alliansfriheten tjänat Sverige väl.

Man kan tycka att den politiska nervositeten kring den här Nato-rapporten är lite överdriven – försvars- och säkerhetspolitik har sällan mer än en marginell betydelse när väljarna bestämmer sig för vilket parti man ska rösta på.

Men den kunskapen baseras förstås inte på vad som gäller i ett ”nytt säkerhetspolitiskt normalläge”. Och färska erfarenheter från migrationspolitiken visar också att väljarnas prioriteringar ingalunda är huggna i sten.

Invandring var länge en sorts politisk icke-fråga, eftersom den inte värderades särskilt högt av väljarna – i dag ligger den i topp i alla mätningar över väljarnas viktigaste frågor.

Att försvars- och säkerhetspolitik skulle göra en liknade resa uppåt är inte särskilt troligt. I alla fall inte bara för att de borgerliga försöker sparka igång debatten med den nya utredningen.

Men om det ryska hotet skärps, och spänningen i närområdet ökar, så kommer de här frågorna väcka ett betydligt större politiskt intresse i Sverige. Om det blir så avgör till sist Vladimir Putin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons