Annons

Rolf Gustavsson:Ryssland splittrar Europa – naturgas nya striden

Energiunion är en vacker idé som krossas i den krassa realpolitiken. Motsättningarna kring projektet Nord Stream 2 visar hur importen av naturgas söndrar EU och skärper den geopolitiska rivaliteten mellan Ryssland och USA. Export av naturgas till Europa är ett maktpolitiskt instrument, både för Vladimir Putin och för Donald Trump.

Under strecket
Publicerad

Bild från Östersjön i november 2018 som visar arbetet med Nord Stream 2-ledningen som ska gå från Ryssland till Tyskland.

Foto: Bernd Wuestneck/APBild 1 av 1

Bild från Östersjön i november 2018 som visar arbetet med Nord Stream 2-ledningen som ska gå från Ryssland till Tyskland.

Foto: Bernd Wuestneck/APBild 1 av 1
Bild från Östersjön i november 2018 som visar arbetet med Nord Stream 2-ledningen som ska gå från Ryssland till Tyskland.
Bild från Östersjön i november 2018 som visar arbetet med Nord Stream 2-ledningen som ska gå från Ryssland till Tyskland. Foto: Bernd Wuestneck/AP

Nord Stream 2 är den nya gasledning som håller på att byggas genom Östersjön, från västra Ryssland till norra Tyskland. Enligt planerna ska den slutföras i år och fördubbla den mängd naturgas som sedan 2011 går genom parallella Nord Stream 1. Nord Stream är ett konsortium med säte i Schweiz och med ryska Gazprom som majoritetsägare samt energiföretag från Tyskland, Österrike, Frankrike och Nederländerna. I ledning sitter förre tyske förbundskanslern, socialdemokraten Gerhard Schröder.

Häromdagen lyckades EU provisoriskt enas om en kompromiss för att täcka en lucka i regelverket för import av naturgas. Förslaget som nu ska godkännas av medlemsländerna innebär att samma regler ska gälla för importen som redan gäller internt inom EU. Det land som tar emot importen ansvarar för att reglerna följs, vilket i fallet med Nord Stream handlar om Tyskland.

Annons
Annons

När lagförslaget diskuterades i början av månaden anslöt sig Frankrike till den grupp av länder som motsätter sig Nord Stream 2. Därigenom riskerade projektet att stoppas och Tyskland och Frankrike skulle hamna på en dramatisk frontalkrock bara några dagar efter det nya vänskapsavtalet, Aachen-fördraget. Den diplomatiska mardrömmen har för tillfället undvikits genom den nya kompromissen.

I Bryssel har EU-kommissionen betonat betydelsen av att begränsa beroendet av Ryssland som den största gasexportören.

De grundläggande motsättningarna som kvarstår är i hög grad politiska. De handlar om Europas förhållande till Ryssland. I Bryssel har EU-kommissionen, som 2015 presenterade idén om en energiunion, betonat betydelsen av att begränsa beroendet av Ryssland som den största gasexportören. Ett argument är att en direkt gasledning mellan Ryssland och Tyskland försvagar Ukrainas ställning som transitland samtidigt som Rysslands aggression mot Ukraina fortsätter, genom annekteringen av Krim och kriget i Donbass. För Ryssland har exporten av naturgas ett livsviktigt statsfinansiellt intresse.

För USA, som numera blivit en ledande exportör av flytande naturgas (LNG), har det blivit ett uttalat strategiskt mål att stoppa Nord Stream 2, bland annat för att vinna insteg på den europeiska marknaden. Polen som erbjuder sig som transitland för den amerikanska naturgasen har nyligen presenterat långsiktiga planer för en kraftig expansion av kapaciteten. Samtidigt har Polen klargjort avsikten att stoppa import av rysk naturgas efter 2022.

Annons
Annons

Donald Trump har direkt och indirekt hotat med sanktioner riktade mot företag som medverkar till bygget av Nord Stream 2.

Maktspelet om naturgasen fokuseras geografiskt på ett mycket begräsad område. Den polska LNG terminalen ligger utanför Swinoujscie i nordvästra delen av landet. Bara några mil västerut på andra sidan gränsen ligger Lubmin. Här invigde Angela Merkel 2011 Nord Streams ledning för den ryska naturgasen. I Lubmin låg DDR-tidens kärnkraftverk som stängdes 1990.

Donald Trump har direkt och indirekt hotat med sanktioner riktade mot företag som medverkar till bygget av Nord Stream 2. Samtidigt har USA förklarat som mål att 2025 vara Europas viktigaste leverantör av naturgas – en direkt utmaning siktad mot Vladimir Putin. I de redan hårt ansträngda ekonomiska relationerna mellan EU och USA kommer därigenom starka politiska påtryckningar, i synnerhet på Tyskland.

I början av veckan meddelade regeringen i Berlin att den studerar förutsättningarna för att bygga två terminaler vid Nordsjökusten för LNG från USA.

Även om naturgas bara skulle vara en tidsbegränsad källa till Europas långsiktiga energiförsörjning så ser den ut att bli ett stormaktsvapen i ett nytt kallt krig på Östersjöns botten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons