Annons

Olof Ehrenkrona:Rysslands arrogans ett dyrt nöje

Foto: Charles Platiau / TT

Det grundläggande problemet består: Ryssland respekterar inte Ukrainas territoriella och politiska integritet.

Under strecket
Publicerad

Vladimir Putin hade inte tagit med sig den goda viljan till Paris. Måndagens möte i det så kallade Normandieformatet innebar visserligen inte att Paris blev ett nytt München, som några hade befarat. Men det blev heller inte genombrottet för en reell fredsprocess som andra hade hoppats.

Förutom en fångutväxling före årsskiftet innehöll slutkommunikén från mötet inget egentligt nytt i substans. Parterna förbinder sig att göra sådant som de redan har varit överens om, men som har strandat på Rysslands bristande vilja att ge upp kontrollen över delar av Ukrainas territorium.

Det grundläggande problemet består. Ryssland respekterar inte Ukrainas territoriella och politiska integritet. I Kremls ögon ingår Ukraina i Rysslands intressesfär. Rysslands agerande kan knappast tolkas på annat sätt än att den högsta ledningen inte ser Ukraina som ett riktigt land med rätt till full suveränitet.

Men Ukraina omfattas av Helsingforsavtalets 10 principer och Parisstadgan precis som alla andra suveräna stater i Europa. Det är Ryssland och enbart Ryssland som har brutit mot alla dessa principer och avtal.

Annons
Annons

En återställd fred är inte möjlig om inte Ryssland lägger om kursen och respekterar Helsingforsavtalet och de övriga säkerhetsgarantier som Ukraina har fått genom åren. Men där är vi uppenbarligen inte ännu. För Ryssland är konflikten ett strategiskt misslyckande. Kreml har förstört relationen med sitt viktigaste grannland som borde stå Ryssland närmast kulturellt och emotionellt. Förstörelsearbetet kommer att ta generationer att reparera.

Misslyckandet har också lett till att Ryssland isoleras från resten av omvärlden och till sanktioner mot företag och enskilda. Möjligen hoppas president Putin på att Frankrike och Tyskland ska pressa Ukraina till en uppgörelse i utbyte mot mindre ansträngda relationer med Ryssland. Så behandlades Tjeckoslovakien 1938, så varför skulle inte detsamma kunna ske med Ukraina 2019.

Men så blev det inte. Tvärtom, kungjordes samma dag att Ungern har släppt sitt motstånd mot en Magnitskij-lagstiftning på EU-nivå. Putins strategiska missgrepp och arrogans har gjort Ryssland till en internationell paria. Det är ett nöje som med tiden blir allt dyrare för att land som mer än något annat behöver tillväxt och framåtskridande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons