Annons

”S bör inte ensidigt fjättra sig vid regeringsmakten”

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Om vårt partis ideologi inte får större utrymme i den politik som förs kommer valet 2022 inte bli en framgång för Socialdemokraterna. Det skriver ett flertal veteraner inom arbetarrörelsen i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | SOCIALDEMOKRATIN

Det är glädjande att Jan Nygren deltar i debatten om partiets kris. En vital intern debatt är en viktig livsnerv i en folkrörelse.

Efter vår artikel har ett antal opinions undersökningar publicerats som vid en sammanvägning ger SD lika starkt stöd som S, där vi backat ännu mer än katastrofvalet 2018. Det är detta vi är oroliga för och vi frågar oss: när inträffar den nivån i den allmänna opinionen då Nygren blir bekymrad?

Nygren menar att en kritisk debatt gynnar SD. Vi tror precis tvärtom. Det är tystnaden som är det största hotet.

Vår bedömning är att nästa års budget, som nu är offentlig och bygger på januariavtalet, tillsammans med hanteringen av gängkriminaliteten inte har stärkt partiets ställning.

Försvaret för regeringsbildningen som bygger på januariavtalet är att alternativet hade varit en högerregering.

Men då glömmer Nygren att även Annie Löf fick ett sonderingsuppdrag. Ett alternativ kunde ha varit en mittenregering med krav från S att förankra budget och för oss vitala frågor med vårt parti.

Nygren undrar om vi läst punkt fyra i januariavtalet. Vi har läst både punkt tre, fyra och fem (förutom de övriga sjuttio) som beskriver att arbetsgivaravgifter ska sänkas, rut-avdragen breddas, skatt på jobb och företagande sänkas samt att värnskatten tas bort den 1 januari 2020. Men värnskattens effekter på statsbudgeten är inte det intressanta. Det är signalerna om ökad ojämlikhet som sticker våra sympatisörer i ögonen.

Annons
Annons

Dessutom är det en viss politisk ironi att om högerregeringen tillträtt så hade inte värnskatten avskaffats eftersom KD och SD är emot. Det är heller inte säkert att man av taktiska skäl givit sig på arbetsrätten eftersom Moderaterna är tveksamma.

Vi är säkert eniga om betydelsen av att valet 2022 måste bli en framgång. Vi har dock uppfattningen att om vårt partis ideologi inte får större utrymme i den politik som förs kommer detta inte att uppnås.

Palme sa en gång: ”Regeringsmakten har vi till låns, partiet äger vi”. Ska vi nå framgång så får vi hålla oss till detta och inte ensidigt fjättra oss vid regeringsmakten till vilket pris som helst.

Johnny Ahlqvist
före detta riksdagsledamot och utskottsordförande
Jörgen Andersson
före detta riksdagsledamot och minister
Inger Jarl Beck
före detta riksdagsledamot och LO-ordförande i Skåne
Ove Bengtsberg
före detta förbundsordförande i Byggnadsarbetareförbundet
Claes-Göran Brandin
före detta riksdagsledamot
Reynoldh Furustrand
före detta riksdagsledamot
Anders Karlsson
före detta riksdagsledamot och utskottsordförande
Britt-Marie Lindkvist
före detta riksdagsledamot
Lennart Nilsson
före detta riksdagsledamot och utskottsordförande
Christina Oskarsson
före detta riksdagsledamot
Ola Rask
före detta riksdagsledamot
Janne Rudén
före detta förbundsordförande i Seko
Bengt Silfverstrand
före detta riksdagsledamot
Kristina Zakrisson
före detta riksdagsledamot och kommunstyrelseordförande

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons