Annons

”S kräver allt till alla – det fungerar inte”

Irene Svenonius.
Irene Svenonius. Foto: Emma-Sofia Olsson

Ansvarsfull politik är inte att föra fram en önskelista, utan att göra väl avvägda prioriteringar utifrån en idé om hur vården ska fungera långsiktigt. Det skriver Irene Svenonius (M), Region Stockholm, i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | SJUKVÅRDEN

Nu ska det satsas på primärvården enligt Socialdemokraterna – gott så. Det gör Socialdemokraterna eniga med den styrande blågröna koalitionen. Men för oss som varit med ett tag så inställer sig frågan, vad vill Socialdemokraterna med vården egentligen?

En dag ska det vara fullt fokus på mer pengar till akutsjukvården och sjukhusen, nästa dag är det kortare arbetstider och igår var det primärvården som det skulle satsas på.

Socialdemokraterna för fram en omöjlig, typisk oppositions-ekvation där allt ska få mer och inget dras ner på, allt till alla. Ansvarsfull politik är dock inte att föra fram en önskelista, utan att göra väl avvägda prioriteringar utifrån en idé om hur vården ska fungera långsiktigt, med de resurser som står till buds. Gör man inte det så riskerar Region Stockholm, som många andra regioner, att drabbas av Socialdemokraternas framfart med en ekonomi i kaos och nedläggningar, nedskärningar och skattehöjningar till följd.

I valet 2018 som av statsministern utropades till en folkomröstning om välfärden blev utfallet tydligt. Socialdemokraterna förlorade långa maktinnehav och det blev en blå revolution i flera landsting och regioner, väljarna belönar inte ansvarslöshet som leder till långa vårdköer och dålig ekonomi.

Annons
Annons

I Region Stockholm har vi haft ekonomi i balans i 12 år på raken, hållit korta vårdköer och förmått bygga ut vården för en kraftigt växande befolkning.

I Socialdemokraternas argumentation återkommer en stark kritik mot att människor har möjlighet att själva välja vårdgivare och vårdpersonal har möjlighet att välja annan arbetsgivare än det offentliga. Argumentet är att det skulle vara dyrt. Alternativet – den socialdemokratiska lösningen att vänta i en vårdkö är både sämre för individen och dyrare för samhället. Det skulle dock vara billigare för regionen. I den argumentationen försvinner också faktumet att med konkurrens så utvecklas smartare arbetssätt och lösningar till gagn för både individ, personal och samhället.

Det är uppenbart att svensk sjukvård brottas med stora utmaningar, särskilt på sikt. Färre som jobbar ska försörja fler som inte jobbar, samtidigt som vi lever längre och blir mer vårdkrävande. Vågar man inte säga det öppet har man liten möjlighet att lägga grunden för att hantera framtiden. Den situation som regionerna och större delen av offentlig sektor står inför är inte långsiktigt hållbar. Därför krävs förändring och utveckling.

Redan idag vittnar många läkare och sjuksköterskor om stor stress på jobbet och hårda arbetspass. Detta trots att vi har betydligt fler läkare och sjuksköterskor per capita än de flesta EU- länder. Lösningen kan inte vara att arbeta hårdare utan smartare. Den svenska sjukvården lider i grund och botten av alltför stelbent styrning och stor administration som lämnar för lite utrymme för de anställda. Vi behöver få in mer av nytänkande och innovation.

Annons
Annons

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm har valt att lyfta blicken och rusta regionen för framtiden. Det innebär att ställa om för att använda vårdens begränsade resurser så effektivt som möjligt. I grunden handlar det om att få vård i rätt tid och på rätt nivå.

De första stegen på den resan börjar bära frukt, våra nio närakuter som infördes 2017 har ökat antalet besök med 40 procent och de hårt belastade akutmottagningarna har fått 16 procent färre besök. Tre ytterligare närakuter ska öppnas. Till det har den politiska ledningen sedan ett par år haft den långsiktiga riktningen att stärka primärvården. Det gläder mig att
Socialdemokraterna nu också verkar stå bakom riktningen. Även om de så sent som i våras verkade tycka annorlunda.

Samtidigt så tornar mörka moln upp sig. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen vill öka Region Stockholms utjämningsskatt från 1,2 miljard till hisnande 2,8 miljarder kronor.

Ökningen motsvarar kostnaden för att driva Södertälje sjukhus, eller heltidslöner för 2000 sjuksköterskor. Det är uppenbart att en sån här våldsam extraskatt skulle slå hårt mot regionen och riskerar att kraftigt dränera primärvården på resurser.

Vårdens resurser är inte obegränsade idag, och sannerligen inte imorgon. Därför krävs det långsiktighet och förutsägbarhet för att både utveckla och förnya vården. Tyvärr har Socialdemokraterna valt att ställa sig vid sidan av genom att ständigt kräva allt till alla. Det är inte en seriös partner för att ansvarsfullt utveckla den svenska sjukvården.

Irene Svenonius (M)
regionstyrelsens ordförande Region Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons