Annons

Linda Nordlund:(S) mål nås genom Natomedlemskap

Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström vid presentationen av Bringéus rapport.
Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström vid presentationen av Bringéus rapport. Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet
Under strecket
Publicerad

Den centrala iakttagelsen i ambassadör Krister Bringéus analys av Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten (SOU 2016:57) som presenterades under fredagen är politisk dynamit: ”den mest påtagliga effekten av ett Natomedlemskap vore av allt att döma att den osäkerhet som i dag råder om hur ett gemensamt uppträdande i en Östersjökris skulle gestalta sig, undanröjs och att västs samlade konfliktavhållande förmåga därigenom sannolikt skulle öka”.

Bringéus menar att ett krig i Baltikum är osannolikt, men att den ryska statsledningens oförutsägbarhet innebär att det inte är otänkbart. Och vid ett sådant scenario skulle ”Sverige med stor sannolikhet redan på ett tidigt stadium dras in i en eventuell rysk-baltisk militär konflikt”.

Sveriges säkerhetspolitiska vägval är nu inte en räkneövning i sannolikthetslära, utan en förberedelse för det osannolika. Om det värsta inträffar, hur kan vi då garantera vår politiska och territoriella frihet? Det är frågan som regeringen har att besvara. Bringéus rapport är ett utmärkt underlag för en sådan diskussion.

Annons
Annons

Utan att utvärdera alliansfriheten (det var förbjudet i direktiven) eller ta ställning i frågan om Natomedlemskap har han – genom intervjuer med 300 relevanta aktörer i 20 länder – tagit fram en pedagogisk sammanställning av våra alternativ. För läsaren är det tydligt att fördelarna med Natomedlemskap överväger nackdelarna: försvarsgarantier, större möjligheter att påverka Nato politiskt och militärt, förenklad export för svensk försvarsindustri – även om relationerna med Ryssland förväntas försämras under en övergångsperiod.

Att (S)-ministrar Margot Wallström och Peter Hultqvist redan innan rapporten släpptes gick ut på DN debatt (8/9) och framförde att Sveriges alliansfria linje ligger fast och att det inte ska bli ”några tvära kast” i säkerhetspolitiken är ett uttryck för desperat önsketänkande. Säkerhetsläget i vårt närområde försämrades tvärt när ett stort grannland visat sig villigt att dra om Europas gränser med våld.

Två expertutredningar, utförda av två av landets mest erfarna ambassadörer Tomas Bertelman och Krister Bringéus, visar att Sverige bör utreda Natomedlemskap – därför att det skulle skapa stabilitet i Östersjöregionen. Ett Natomedlemskap skulle innebära precis det som Hultqvist och Wallström beskrev som Sveriges säkerhetspolitiska målsättning ”att våra gränser ska respekteras och att bidra till avspänning i vår del av Europa”.

Socialdemokraterna måste axla sitt regeringsansvar och sluta med krumbukterna. Eftersom Olof Palme är socialdemokratins utrikespolitiska ledstjärna är det på sin plats att påminna om vad han sade i riksdagen 1983: ”Svensk utrikespolitik är inte pajaskonster, det är inte hä hä och häpp häpp.” Släpp prestigen och tillsätt en utredning om svenskt Natomedlemskap, med andra ord.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons