Annons

S: Målet är en modern och seriös taxibransch

Regeringen arbetar konsekvent och på bred front för stärkt konkurrenskraft för seriösa företag i transportbranschen. För goda arbetsvillkor för förare och trygga resor för taxikunder. Vi ska dra nytta av och främja digitaliseringen samtidigt som vi inte tummar på det regelverk som finns för att säkra drägliga arbetsvillkor eller minska risker för kunder att bli lurade, skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) och Pia Nilsson (S), trafikutskottet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 2

Anna Johansson (S) och Pia Nilsson (S)

Foto: Tomas Oneborg, RiksdagenBild 2 av 2
Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 1
Foto: Emma-Sofia Olsson

REPLIK | TAXIBRANSCHEN

Digitaliseringen har tillfört taxibranschen mycket positivt.

Jessica Rosencrantz (M) föreslår på denna debattplats bland annat sänkt ålder för att utbilda sig till taxichaufför och i vissa fall undantag från taxiförarlegitimation. Vi välkomnar alla tankar kring hur taxibranschen kan stärkas, och kan glädja Rosencrantz med att hennes förslag omhändertas i den taxiutredning som regeringen redan tillsatt. Utredningen har en viktig uppgift i att sortera kring alla idéer för att säkerställa att syftet uppnås, nämligen att stärka kundernas trygghet, förarnas arbetssituation och dra nytta av digitaliseringen. Att ta bort ”onödiga kostnader och hinder” som Rosencrantz skriver, är förstås viktigt. Onödiga hinder ska vi inte ha. Däremot ska regelverket skapa och stötta ordning och reda på taximarknaden. Vi ser fram emot att se utredningens resultat.

Annons
Annons

Anna Johansson (S) och Pia Nilsson (S)

Foto: Tomas Oneborg, RiksdagenBild 1 av 1

Digitaliseringen har tillfört taxibranschen mycket positivt. Nu kan de flesta taxikunder boka sin resa med en applikation i mobilen. Vi ser fram emot att se nästa steg i den snabba utvecklingen, inte minst på lite längre sikt när självkörande fordon kan förbättra och förändra taxibranschen på ett sätt som även gynnar trafiksäkerhet, miljö och klimat. När vi spanar på allt spännande som väntar runt hörnet måste vi dock också orka se det fortsatta behovet av ett regelverk som främjar trygga resor och seriös verksamhet.

Taximarknaden i Sverige fungerar inte tillräckligt bra idag. I storstäderna kan det vara svårt för besökare att välja rätt taxi, på andra orter måste taxins viktiga funktion som skolskjuts säkras och färdtjänst med taxi behöver fungera bättre. Därtill finns ett jobb att göra kring arbetsvillkor, många förare vittnar om en bristande arbetsmiljö. Välfungerande taxiföretag riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa bolag. En oacceptabel utveckling. Taxiutredningen ska arbeta fram förslag om att göra det obligatoriskt att använda taxameter i taxi, och om att skapa en ny definition för taxiliknande verksamhet där taxameter inte används. Därtill ska en definition på vad som är samåkning och vad som klassas som ren taxiverksamhet tas fram.

Sedan 2014 finns lagstiftning på plats som innebär att polisen kan förhindra fortsatt körning med en taxibil som bedöms vara trafikfarlig eller inte har rätt tillstånd. Taxikunderna måste nu även få en prisuppgift av föraren redan i förväg om jämförpriset överstiger 500 kronor. När så kallade redovisningscentraler för taxibranschen införs nästa år blir det lättare att kontrollera att alla taxibolag betalar rätt skatter.

Det går bra för Sverige nu. Ungdomsarbetslösheten är lägre än den varit på 13 år, exporten ökar och intresset för Sverige som turistland blir allt större. Ett mer modernt och smart regelverk för taxi gynnar den utvecklingen, det skapar arbetstillfällen och bättre förutsättningar för seriös svensk taxiverksamhet.

Anna Johansson (S)

infrastrukturminister

Pia Nilsson (S)

gruppledare S i Trafikutskottet

Anna Johansson (S) och Pia Nilsson (S)
Anna Johansson (S) och Pia Nilsson (S) Foto: Tomas Oneborg, Riksdagen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons