Annons

”S måste ha en folklig klimatpolitik”

Emma Fastesson Lindgren och Nils Lager.
Emma Fastesson Lindgren och Nils Lager. Foto: Pressbilder

Socialdemokratisk klimatpolitik borde varken utgöras av gröna skatteväxlingar som slår hårdast mot de som redan har minst, eller förlita sig på att konsumentmakt och flygskam ska lösa klimatfrågan. Det skriver Emma Fastesson Lindgren och Nils Lager i en slutreplik om bensinpriset.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | BENSINPRISET

Vi har fått två repliker från de Stockholms-baserade studentföreningarna SSCA och SSK till vårt förslag att regeringen borde växla en sänkt bensinskatt med höjda trängselavgifter, för en klimatpolitik som både Bensinupproret och Greta-aktivister har råd att ställa sig bakom. I dessa lyfts argument fram att omställningen måste gå snabbare, varför vi inte kan sänka bensinskatten.

Men relationen mellan bensinskatt och bilåkande ser inte alls likadan ut runt om i landet. Att bilåkare i glesbygd är mycket mindre priskänsliga än urbana är ett återkommande resultat i forskningen. Att höja bensinskatten riskerar därför enbart bli ett slag mot plånboken, med begränsad förändring av utsläppsnivåer, i rurala områden. En kraftig utbyggnad av trängselavgifter skulle på ett effektivt sätt komma åt denna skillnad i priskänslighet och på så sätt kunna drastiskt minska bilåkande i städer där många alternativ till bilen finns — och därmed även i landet i stort. Trängselavgifter kan dessutom utformas för att öka incitament för byte till miljöbilar genom att ha högre trängselavgifter för bensin- och dieselbilar, vilket är en version på hur trängselskatten tidigare var utformad i Stockholm.

Annons
Annons

Båda undertecknade håller med skribenterna från SSK om behovet att göra det kommunala utjämningssystemet mer progressivt för att komma åt orättvisan i att invånare i kommuner som i dag har högst kommunalskatt ofta också är de som får sämst samhällsservice. Vilka utgångspunkter en sådan reformering borde ha skrev vi även om i maj månad i Dagens Samhälle, tillsammans med tre andra medlemmar i Socialdemokratiska Ekonomklubben. Men ett reformerat utjämningssystem har lite att göra med att skapa legitimitet för klimatpolitiken i hela Sverige, då bensinskatten fortfarande skulle slå olika hårt i plånboken beroende på var du bor i landet. Därtill borde inte miljöskatter användas för att säkra den långsiktiga finansieringen av välfärden i landets kommuner, då det inte är en stabil skattebas.

Vi tror att en bilavgiftsväxling dessutom inte står i motsättning mot flera av de förslag som lyftes fram i SSCA:s artikel. Ett av dessa var att skapa legitimitet för klimatpolitiken genom att intäkter från miljöskatter kan användas för att bygga upp grön infrastruktur runt om i landet, vilket även skulle bidra till att snabba på omställningen i fordonsflottan. Dessa skatteintäkter kan lika gärna tas från bensinskatter som trängselavgifter. Att mer av dessa kommer från trängselavgifter skulle skapa en rättvisare fördelningsprofil på skatteinbetalningarna.

Att klimatpolitiken i dag har olika stöd i befolkningen åskådliggörs inte minst i skillnaden mellan den urbana medelklassen och den rurala arbetarklassen i dess uppfattning av hur politiker ser på deras levnadsstil. Medan 80 procent av miljöpartister svarade jakande på frågan om politiker i allmänhet respekterar deras sätt att leva, var samma siffra endast 23 procent bland sverigedemokrater, i en opinionsundersökning från Kantar Sifo år 2018.

Om medborgare inte har råd att ställa sig bakom socialdemokratins klimatpolitik på grund av dess skeva fördelningseffekter kommer de i stället rösta på partier med lägre ambitioner på klimatområdet. Därför måste S våga tänka om och komma med förslag som får folkligt stöd och anses legitima av såväl arbetar- som medelklass. Socialdemokratisk klimatpolitik borde varken utgöras av gröna skatteväxlingar som slår hårdast mot de som redan har minst eller förlita sig på att konsumentmakt och flygskam ska lösa klimatfrågan. Storföretagen ska betala kostnaderna för deras utsläpp och alla medborgare ska bidra efter förmåga — för en sossig klimatkamp som är både ambitiös och rättvis.

Emma Fastesson Lindgren
tidigare tf ordförande i Socialdemokratiska Ekonomklubben vid Handelshögskolan i Stockholm
Nils Lager
ordförande i Socialdemokratiska Ekonomklubben vid Handelshögskolan i Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons