Annons

S: Med rätt prioriteringar kan välfärden säkras

Fredrik Olovsson.
Fredrik Olovsson. Foto: Riksdagen

Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera svensk välfärd och göra de investeringar som krävs. Samtidigt välkomnar vi alla förslag som bidrar till att säkerställa en välfärd som tryggar ålderdomen för alla, även digitaliseringar. Det skriver Fredrik Olovsson (S) i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | SKATTEPOLITIK

Vi svenskar lever allt längre. Det är en fantastisk utveckling och ett styrkebesked för Sveriges välfärdsmodell. Samtidigt är det en utveckling som ställer högre krav på den Sveriges välfärd. För oss socialdemokrater är det självklart att alla de som varit med och byggt upp det Sverige vi är så stolta över också ska få se fram emot en trygg ålderdom. Att i det läge kräva effektiviseringsvinster på 3 procent per år i förskott på det sätt som Stefan Fölster föreslår vore helt fel väg att gå (SvD Debatt 16/7). En överslagsräkning ger vid handen att det motsvarar nedskärningar på över 25 procent i de berörda välfärdsverksamheterna över en tioårsperiod.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen vill istället öka resurserna till välfärden med 90 miljarder kronor fram till och med 2026. De kommande åren ska vi bygga vårdcentraler, skolor och äldreboenden över hela landet som ska bemannas med tiotusentals undersköterskor, lärare och barnskötare. Enligt Finansdepartementets prognoser kommer detta gå att genomföra utan skattehöjningar, om vi prioriterar rätt och väljer bort stora skattesänkningar.

Annons
Annons

Jag håller med om att befintliga resurser måste användas smartare än i dag. Det finns alltför många exempel på hur skattepengar försvinner iväg till dyra konsulter, lycksökare och dåligt genomförda upphandlingar som leder till både sämre kvalitet och dålig arbetsmiljö. Sverige har inte råd med fler marknadsexperiment som Nya Karolinska.

Digitaliseringen är en av flera viktiga komponenter i utvecklingen av framtidens välfärd. Rätt genomförd kan digitaliseringen innebära en effektivare, jämlikare och mer tillgänglig vård och omsorg. Stefan Fölster lyfter själv flera lyckade exempel på detta. Samtidigt måste vi akta oss så inte digitalisering blir just den spik som man ser överallt när det enda verktyget man har är en hammare. Det som behövs är ett helhetsgrepp om utmaningarna.

Därför är den välfärdskommission som regeringen kommer att tillsätta ett mycket välkommet initiativ. Nu behöver stat, kommunsektor och de som faktiskt jobbar i verksamheterna arbeta tillsammans för att förbättra välfärden. Det handlar om mer personal, investeringar, tekniska innovationer, bättre organisation och välfärdsmedarbetares arbetsmiljö

Jag välkomnar alla förslag som bidrar till att säkerställa att Sverige även i framtiden har en pålitlig och solidariskt finansierad välfärd som tryggar ålderdomen för alla svenskar. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera svensk välfärd och göra de investeringar som krävs för att våra äldre ska få den vård och omsorg som de förtjänar.

Fredrik Olovsson (S)
ordförande för riksdagens finansutskott

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons