Annons

S: Storbritannien måste ge tydligare besked

Det är dags för britterna att börja tänka på framtida generationers möjligheter och ta ansvar för konsekvenserna av sitt handlande. Vi ser därför fram emot tydligare besked och mer seriösa förhandlingar från Storbritanniens sida, skriver Social­demokraternas Europaparlamentariker.

Under strecket
Publicerad

I sitt senaste tal i Florens, den 22 september, anslog visserligen Storbritanniens premiärminister Theresa May en mer konstruktiv ton, men ord räcker inte, skriver Socialdemokraternas Europa­parlamentariker.

Foto: Maurizio Degl’Innocenti/APBild 1 av 1

I sitt senaste tal i Florens, den 22 september, anslog visserligen Storbritanniens premiärminister Theresa May en mer konstruktiv ton, men ord räcker inte, skriver Socialdemokraternas Europa­parlamentariker.

Foto: Maurizio Degl’Innocenti/APBild 1 av 1
I sitt senaste tal i Florens, den 22 september, anslog visserligen Storbritanniens premiärminister Theresa May en mer konstruktiv ton, men ord räcker inte, skriver Socialdemokraternas Europa­parlamentariker.
I sitt senaste tal i Florens, den 22 september, anslog visserligen Storbritanniens premiärminister Theresa May en mer konstruktiv ton, men ord räcker inte, skriver Socialdemokraternas Europa­parlamentariker. Foto: Maurizio Degl’Innocenti/AP

DEBATT | BREXIT

Brexit är inte bara en brittisk angelägenhet. För att ett avtal om EU-­utträde ska kunna träda i kraft ­måste det först godkännas av Europa­parlamentet. På tisdagen röstar vi EU-parlamentariker om våra villkor för att brexit ska förverkligas. Budskapet är tydligt: det går inte att plocka russinen ur kakan.

Högst upp på listan över våra prioriteringar står de 100 000 svenskar och ytterligare 3,2 miljoner medborgare från andra EU-länder, som bor och arbetar eller studerar i Storbritannien. 

Att deras rättigheter respekteras och deras sociala trygghet garanteras är för oss ett oavvisligt krav. Dessvärre har brexit-omröst­ningen släppt loss en våg av främlingsfientlighet i Storbritannien. Rapporterna om hot och trakasserier mot andra EU-medborgare har ännu inte klingat av.

Annons
Annons

För oss är det därför viktigt att betona att vi svenska socialdemokrater aldrig kommer att gå med på försämrade villkor för EU:s medborgare i Storbritannien efter att landet lämnat unionen.

Det handlar inte bara om deras rätt att få stanna i landet. Det rör också rätten till grundläggande social trygghet som rätten till sjukvård, sjukpenning, a-kassa, pensioner, föräldrapenning, barnbidrag och studie­bidrag. Trygghetssystem som varje EU-land själva reglerar men som samordnas inom EU.

Den fria rörligheten mellan EU:s länder kan inte heller väljas bort om Storbritannien fortsatt vill vara en del av den inre marknaden. Det går inte att plocka russinen ur kakan – de fyra rörligheterna för varor, personer, kapital och tjänster är odelbara. 

Storbritannien är dock en viktig handelspartner för Sverige och motsvarar 6,5 procent av vår totala exportmarknad. I första hand hoppas vi därför på en uppgörelse där Storbritannien kan stanna inom EU:s tullunion, eller åtminstone väljer att behålla EU:s tullagstiftning.

Även när det gäller Storbritanniens finansiella åtaganden gentemot EU måste kon­kreta förslag läggas fram om förhandling­arna ska kunna gå framåt och inte förhalas ytterligare. Storbritannien måste leva upp till sina skyldigheter enligt den fleråriga budgetram för EU som landet tidigare har varit med och beslutat om. Det kan inte komma på tal att de resterande 27 EU-länderna ska betala notan för att britterna väljer att lämna EU.   

Ett framgångsrikt utträdesavtal måste ­också ta uti med den känsliga frågan om gränsen mellan Irland och Nordirland. Här är det viktigt att betona att situationen måste redas ut i enlighet med den så kallade långfredags­överenskommelsen, så att den nordirländska fredsprocessen bevaras. 

Annons
Annons

En lyckad överenskommelse måste även bemöta eventuella nationalistiska strömningar på ett flexibelt och realistiskt sätt. Här förväntar vi oss konkreta förslag från den brittiska sidan om hur de avser att leva upp till löftet om att inte sätta upp någon fysisk infrastruktur vid gränsen, utan att Storbritannien samtidigt förblir inom inre marknaden och tullunionen. 

När EU-ledarna samlas till toppmöte den 20 oktober ska de pågående brexitförhandlingarna utvärderas. Hittills har de fyra förhandlingsrundorna inte lett till någon framgång. Inför EU-toppmötet understryker vi Europaparlamentariker därför vikten av att Storbritannien kommer med konkreta svar på de förslag som EU:s förhandlare lagt fram. 

I annat fall är det parlamentets uppfattning att EU:s medlemsländer bör skjuta på ut­värderingen till dess att det går att visa resultat. 

Eftersom det inte kan bli något brexitavtal överhuvudtaget utan Europaparlamentets godkännande, kommer vi att fortsätta föra fram våra krav till förhandlingarna. 

Där är som sagt medborgarnas rättigheter en absolut prioritet. Ett utträdesavtal får inte heller komma att belasta medborgarna på ­något sätt utan måste bibehålla alla rättig­heter som EU-medborgare är garanterade i dag enligt EU:s lagstiftning. Vi utgår också ifrån att EU:s lagar respekteras fullt ut fram till dess att Storbritannien faktiskt lämnar unionen. 

Den brittiska sidan har tidigare gång på gång visat en ovilja att kompromissa och en oförmåga att ge tydliga besked. I sitt senaste tal i Florens, den 22 september, anslog visserligen premiärminister Theresa May en mer konstruktiv ton, men ord räcker inte. Nu är det dags att omsätta orden i handling och konkreta förslag.

Det var positivt att regeringen May visade att den kan tänka sig en övergångsperiod ­efter att utträdesavtalet trätt i kraft. Men vi menar att en tidsbegränsad övergångsperiod inte får leda till några nya villkor som begränsar den fria rörligheten för människor. 

Det är dags för britterna att börja tänka på framtida generationers möjligheter och ta ansvar för konsekvenserna av sitt handlande. Vi ser därför fram emot tydligare besked och mer seriösa förhandlingar från Storbritanniens sida i de förhandlingar som väntar.

Marita Ulvskog (S)

Europaparlamentariker

Olle Ludvigsson (S)

Europaparlamentariker

Jytte Guteland (S)

Europaparlamentariker

Jens Nilsson (S)

Europaparlamentariker

Anna Hedh (S)

Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons