Annons

”S väktarsamhälle sprider sig över Sverige”

Mikael Damberg måste komma tillbaka till jobbet och leverera på sina löften om att utreda nya regler för ordningsvakter och väktare. Ministern bör samtidigt ta ansvar för kostnaderna som har lämpats över på kommuner och regioner, skriver Kristoffer Tamsons (M).

Under strecket
Publicerad

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.

Foto: Tomas Oneborg

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.

Foto: Tomas Oneborg
Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.
Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | ORDNINGSPERSONAL

Regeringen och inrikesminister Mikael Damberg (S) i spetsen lovade i våras att tillsätta en efterlängtad utredning och därmed föreslå nya regler för ordningsvakter och väktare. Nämnda utredning utlovades vara på plats till sommaren – men nu är sommaren förbi och ännu finns ingen utredning att skåda. Otryggheten är ingenting man ska ta sommarlov från och definitivt inte förlänga sommarlovet för. Nu måste regeringen börja leverera både en uppdaterad och förlängd ordningsvaktsutbildning.

Det började med borttagandet av tunnelbanepolisen i Stockholm. Nu sprider sig det socialdemokratiska väktarsamhället över Sverige. I storstad och landsbygd har rättsväsende och polis dragit sig tillbaka och ordningsvakter måste sättas in i deras ställe. Kommuner och regioner tvingas låta ordningsvakter och väktare patrullera allt större områden och mer resurser avsätts för ordning och säkerhet. Bara inom Storstockholms Lokaltrafik, SL, väntas kostnaderna i år gå upp emot 300 miljoner kronor.

Annons
Annons

Ordningspersonal blir inte sällan den första och sista linjen mot ordningsstörningar, våld, brott och droger. Samtidigt saknar personalen de befogenheter, den utbildning och de verktyg som behövs för att göra polisens jobb. Det är uppenbart att den redan nu gällande utbildningen är alldeles för kort och otillräcklig för att ge den kompetens och erfarenhet som krävs för att ordningsvakten ska kunna hantera de krävande situationer som uppstår. Det är en dyster verklighet. Inte minst för den ordningspersonal som står längst fram i linjen.

Denna verklighet har regeringen valt att blunda för alldeles för länge och åtgärder för att vända utvecklingen har därför dröjt. I våras tycktes det dock vända. För en sekund gavs sken av att verkligheten hade sprungit ikapp socialdemokratins skönmålande ord och tomma löften om fler poliser när inrikesminister Mikael Damberg till slut utlovade att tillsätta en utredning för nya regler för ordningspersonalen.

Moderaterna har länge krävt att regeringen ska se över och utveckla ordningsvaktsutbildningen och lovordade därför löftet och det sades vara ljuv musik för moderata öron. Musiken har nu dock tystnat helt för ännu har inrikesministern inte presenterat sin utlovade utredning. Snarare tycks han dra förslaget i långbänk.

Detta följer tyvärr ett mönster. Regeringen som var senfärdig med att komma fram till att en utredning behövdes, är nu sen med att presentera direktiv och förslag till utredningen och kommer därför också vara sen med att leverera konkreta förslag. Detta börjar likna kamerabevakningsutredningen som också drogs i långbänk under åratal för kollektivtrafikdelarna och där Moderaterna fick driva regeringen framför sig för att förslagen skulle komma till skott.

Annons
Annons

Sverige tenderar nu att gå mot allt mer av ett väktarsamhälle. Därför krävs nu att åtgärder vidtas.

  1. För det första måste nu utredningen de facto komma på plats för att visa att löftena inte bara var spel för gallerierna. Vi förväntar oss att inrikesministern presenterar en utredning kommande veckor baserat på vad inrikesministern vid åtskilliga tillfällen har utlovat.
  2. För det andra behöver utredningen fyllas med värdefullt innehåll och inte bara tillsättas för sakens skull. Utredningen borde ta fram ett nytt regelverk för förordnanden och utreda vilka ytterligare befogenheter som skulle förenkla ordningspersonalens arbete. Vidare behöver ordningspersonalens verktyg ses över. Ordningsvaktsutbildningen måste breddas och förlängas. Den är nämligen i dag landets kortaste yrkesutbildning. Detta måste utredningen hantera.
  3. För det tredje måste Mikael Damberg ta ansvar för kostnaderna som nu i stället har lämpats över på aktörer som kommuner och regioner. Utredningen måste nu omfatta vilket strukturellt kostnadsansvar staten har när kommuner och regioner tvingas ta statens nota. Det kan inte vara rimligt att lämpa över ansvaret på kommuner och regioner där staten inte räcker till.

När det socialdemokratiska väktarsamhället sprider sig över Sverige är det inte regeringen som får ta kostnaderna. Det är kommuner och regioner och ytterst bekostas medborgarnas trygghet av skattebetalarna två gånger. Att polisen som rättsväsendets garant för medborgarnas trygghet och säkerhet nu inte har resurser att upprätthålla det samhällskontrakt medborgarna har rätt att förvänta sig är fullkomligt ohållbart.

Ordningspersonal ska vara ett komplement till en fungerande polis, inte ett alternativ. Det är dags att inrikesministern kommer tillbaka till jobbet och börjar leverera på sina löften.

Kristoffer Tamsons (M)
trafikregionråd Region Stockholm, ordförande SL

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons