Annons

S: Vi vill ge Stockholms akutvård ett miljardlyft

Efter tolv års moderatlett styre har akutsjukhusen i Stockholms län stora problem. Vi föreslår ett akutsjukvårdslyft med bland annat 1 500 fler medarbetare och höjda löner för undersköterskor och sjuksköterskor, skriver Erika Ullberg, Dag Larsson, Jens Sjöström och Talla Alkurdi (S).

Publicerad
Nya Karolinska sjukhuset i Solna.
Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | SJUKVÅRD

Trots att Nya Karolinskas akutmottagning varit öppen sedan den 1 maj står den nästintill tom. Den nya intensivakuten ska enbart ska ta emot extremt svårt sjuka och skadade patienter, de mest komplicerade fallen. Övriga patienter hänvisas till andra akutsjukhus där den redan överbelastade personalen går på knäna och patienterna får vänta i timmar på att få vård.

Efter tolv års moderatlett landstingsstyre har akutsjukhusen i Stockholms län alltså betydande problem. I en ny granskning fann Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att fem akutmottagningar i landet hade så stora brister att de inte uppfyllde kraven på god vård. Fyra av dessa fem fanns i Stockholm. I en annan granskning konstaterade Socialstyrelsen att Södersjukhusets akutmottagning hade längst väntetider i landet.

De senaste åren har omkring 600 vårdplatser på länets sjukhus – motsvarande ett helt SÖS – hållits stängda i brist på personal. Följden har blivit att patienter som behöver läggas in på vårdavdelning i stället blir kvar på akutmottagningen och måste placeras i korridorer och kulvertar. Och vårdpersonalen går på knäna. En orimlig arbetsbelastning, dålig löneutveckling och obefintliga möjligheter till återhämtning gör att allt fler medarbetare lämnar vården i Stockholms läns landsting.

Annons

Dessa problem beror inte på resursbrist. Stockholms län har en stark ekonomisk tillväxt och dess invånare har landets överlägset högsta genomsnittliga skattekraft. Dessutom har länet den högsta landstingsskatten. Kort sagt har huvudstadsregionen landets klart rikaste landsting. Problemet är i stället att den moderatledda alliansen fört en starkt ideologisk politik som misslyckats med att omsätta den oöverträffade ekonomin till en högkvalitativ vård. Allianspolitikernas i stort sett enda idé för sjukvården har varit att stycka upp den i allt fler privatiserade vårdmarknader. Dessa har tillåtits ha en markant snabbare kostnadsutveckling än den övriga vården, vilket har inneburit att de blivit mycket dyra. Enbart under 2017 kostade vårdmarknaderna 1,8 miljarder kronor mer än de skulle ha gjort med en kostnadsutveckling i linje med den övriga vårdens.

Att sätta stopp för vårdmarknadspolitiken är förstås ett viktigt steg. En ny politik måste till som betonar samverkan kring patientens behov i stället för splittring. Primärvården behöver också rustas och utvecklas för att kunna ta ett större helhetsansvar för patientens hälsa och förhindra att allt fler åker in akut.

Problemen på akutsjukhusen måste omedelbart rättas till, och därför föreslår vi ett rejält akutsjukvårdslyft. Alliansen lovar nu 180 miljoner kronor till akuterna, som knappt ens är plåster på såren med tanke på att alliansen tvingat sjukhusen till hårda besparingar på 365 miljoner kronor i år.

Vi vill i stället satsa 1 miljard kronor på länets akutsjukhus under nästa mandatperiod.

I vårt akutsjukvårdslyft ingår:

  1. Att öppna de 600 stängda vårdplatserna genom 1 500 fler medarbetare i akutsjukvården.
  2. Att ungefär halva satsningen går till en lönepott som efter förhandling mellan parterna kan användas för att höja löner för undersköterskor och sjuksköterskor på akutsjukhusen.
  3. Ett återhämtningslöfte: Vi vill införa kortare veckoarbetstid med mer tid för återhämtning för personal som jobbar kvällar och helger. Det framgångsrika pilotprojektet på akuten på Karolinska Huddinge ska fungera som inspiration.
  4. Ett utbildningslöfte: Fler undersköterskor och sjuksköterskor ska få möjlighet till vidareutbildning med full lön.

Om vi styr landstinget efter valet 2018 kommer vår målsättning vara att Stockholm ska ha Sveriges kortaste väntetider i vården – i hela vården. Så börjar vi vända den utveckling av vården som under alliansens tid vid makten kommit att gå alltmer åt fel håll.

Erika Ullberg
oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
Dag Larsson
oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
Jens Sjöström
oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
Talla Alkurdi
oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting

Annons
Annons
Annons

Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons