Annons

Två avhopp till – då slutar Akademien fungera

Måste De aderton vara 18? Nej, för att ta beslut räcker det med sju ledamöter, men för att välja in en ny ledamot måste tolv vara på plats. Efter fredagens tre avhopp har Akademiens bara 13 aktiva ledamöter. SvD:s Anders Q Björkman reder ut reglerna kring Svenska Akademien.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Ständiga sekreteraren Sara Danius och Peter Englund, hennes företrädare på posten.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

1 / 9

Ständiga sekreteraren Sara Danius och Peter Englund, hennes företrädare på posten.
Ständiga sekreteraren Sara Danius och Peter Englund, hennes företrädare på posten. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Kan man utträda ur Svenska Akademien?

Nej, ingenstans i De adertons stadgar nämns denna möjlighet och man tolkar själva detta som att det inte går att avgå från sin post. En ledamot är invald på livstid och de ledamöter som ändå genom historien har slutat att arbeta för Akademien har därför inte ersatts förrän de har avlidit.

Det går dock att tolka stadgarna annorlunda. Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet, skrev i höstas en debattartikel i DN, där han förde fram att föreställningen att man inte kan utträda ”saknar stöd i stadgarna och är oförenlig med moderna associationsrättsliga principer”.

Annons
Annons

Ständige sekreteraren Henning Hamilton avsade sig uppdraget i Svenska Akademien och lämnade stol nummer 9 år 1881. Han ersattes året därpå av en ny ledamot. Greven hade gjort skandal genom att förskingra motsvarande 80 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Foto: Lars Pehrson

2 / 9

Ständige sekreteraren Henning Hamilton avsade sig uppdraget i Svenska Akademien och lämnade stol nummer 9 år 1881. Han ersattes året därpå av en ny ledamot. Greven hade gjort skandal genom att förskingra motsvarande 80 miljoner kronor i dagens penningvärde.
Ständige sekreteraren Henning Hamilton avsade sig uppdraget i Svenska Akademien och lämnade stol nummer 9 år 1881. Han ersattes året därpå av en ny ledamot. Greven hade gjort skandal genom att förskingra motsvarande 80 miljoner kronor i dagens penningvärde. Foto: Lars Pehrson

Har det aldrig hänt att någon utträtt ur Svenska Akademien?

Jo, historien uppvisar ett exempel på just det som brukar anses omöjligt: att en ledamot begär och får utträde u Svenska Akademien. Greve Henning Hamilton lämnade stol nummer 9 år 1881 efter att det avslöjats att han förskingrat den svindlande summan om 80 miljoner kronor (i dagens penningvärde). Av boken "Gåtan Henning Hamilton" av Clas Göran Palmgren framgår att Hamilton inte blev utesluten, utan själv avsade sig uppdraget: "Sålunda står det helt klart, att HH icke blev utesluten ur Svenska Akademien utan själv begärde sitt utträde. /.../ Det vill synas som om man bland akademiens ledamöter under diskussionerna 1881 aldrig ifrågasatt en ledamots rätt att fritt begära sitt utträde."

Annons
Annons
Foto: Stina Stjernkvist/TT

3 / 9

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Får en ledamot sluta att arbeta för Akademien?

Nej, egentligen säger stadgarna att en ledamot som befinner sig i Stockholm måste närvara vid Akademiens sammanträden. 47:e paragrafen lyder som följer: ”Ej må någor Ledamot, then uti staden är, utan laga förfall, afhålla sig ifrån sammankomsterne”.

Annons
Annons

Kerstin Ekman lämnade Svenska Akademien 1989.

Foto: Maja Suslin/TT

4 / 9

Kerstin Ekman lämnade Svenska Akademien 1989.
Kerstin Ekman lämnade Svenska Akademien 1989. Foto: Maja Suslin/TT

Har ledamöter lämnat De aderton trots detta?

Ja, i verkligheten har flera ledamöter slutat att arbeta för Akademien. Förutom den redan nämnde Henning Hamilton finns flera exempel:

• 1989 valde Werner Aspenström, Lars Gyllensten och Kerstin Ekman att lämna sina poster i protest mot hur Akademien hade behandlat Rushdie-affären. Aspenström och Gyllensten har därefter avlidit och ersatts i Akademien.

• 1996 slutade Knut Ahnlund att närvara vid Akademiens sammanträden, även han i protest mot hanteringen av Rushdie-affären. 2005 skrev han en text i SvD om att han från och med då inte längre betraktade sig som en ledamot, eftersom han ansåg att det faktum att Elfriede Jelinek tilldelades Nobelpriset i litteratur 2004 hade "ödelagt utmärkelsens värde för överskådlig framtid".

• 2015 valde Lotta Lotass att sluta delta i Akademiens arbete, eftersom hon ansåg sig ha mött negativa reaktioner mot sitt sina personliga egenskaper och mot det faktum att hon var ledamot.

• 2018, under fredagen, tillkännagav Klas Östergren via SvD att han väljer att sluta att arbeta för Svenska Akademien. Kort därefter meddelade även Kjell Espmark att han lämnar De aderton. På fredagseftermiddagen tillkännagav även Peter Englund att han hoppar av.

Annons
Annons

Gustaf Mauritz Armfelt.

5 / 9

Gustaf Mauritz Armfelt.
Gustaf Mauritz Armfelt.

Kan man uteslutas ur Svenska Akademien?

Ja, det framgår tydligt av stadgarnas 19:e paragraf att man kan man uteslutas: ”Beträdes Ledamot med något som emot heder och ära går, varde han för altid utesluten”, står där. Minst tolv ledamöter måste delta i beslutet och en uteslutning kräver minst två tredjedelars majoritet.

Det finns ett historiskt exempel på detta. Gustaf Mauritz Armfelt, på stol nummer 14, röstades bort 1794 efter att ha dömts för landsförräderi. 1805 togs han till nåder och tog plats på stol nummer 17, denna gång utan att formellt bli återvald. 1811 föll han i onåd igen och fick inte längre vara ledamot. Armfelt är unik: han har kastats ut inte bara en, utan två gånger, och han är den ende som suttit på två stolar.

Annons
Annons

Såväl Horace Engdahl som Peter Englund har varit ständiga sekreterare.

Foto: Henrik Montgomery/TT

6 / 9

Såväl Horace Engdahl som Peter Englund har varit ständiga sekreterare.
Såväl Horace Engdahl som Peter Englund har varit ständiga sekreterare. Foto: Henrik Montgomery/TT

Följer Akademien alltid sina stadgar till punkt och pricka?

Nej, till exempel står det i redan i andra paragrafen i stadgarna att den ständiga sekreteraren för evigt ska stanna på sin post: "Directeuren och Cantzleren ombytas hvarje sjette månad" medan "Secreteraren theremot blifver beständig". Men denna regel struntar man numera i och den ständiga sekreteraren byts ut med jämna mellanrum.

Annons
Annons

22:a paragrafen i Akademiens stadgar, den om ”Svenska Språkets renhet, styrka och skönhet” anses vara den viktigaste.

Foto: NORA LOREK/TT

7 / 9

22:a paragrafen i Akademiens stadgar, den om ”Svenska Språkets renhet, styrka och skönhet” anses vara den viktigaste.
22:a paragrafen i Akademiens stadgar, den om ”Svenska Språkets renhet, styrka och skönhet” anses vara den viktigaste. Foto: NORA LOREK/TT

Är någon regel i stadgarna viktigare än andra?

Ja, ledamöter för Svenska Akademien har till exempel framhållit den 22:a paragrafen – om att i första arbeta för det svenska språket – som så viktig att den kan slå ut andra förhållningsregler. Så här lyder formuleringen: ”Academiens yppersta och angelägnaste göromål är, at arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet, så uti Vettenskaper, som serdeles i anseende til Skaldekonsten och Vältaligheten uti alla thes tilhörande delar, jemväl uti then, som tjenar at tolka the Himmelska Sanningar.”

Annons
Annons

Klas Östergren.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

8 / 9

Klas Östergren.
Klas Östergren. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Vad betyder det att tre ledamöter lämnar De aderton?

Svenska Akademiens kris fördjupas än mer. Det var redan illa ställt efter avslöjandet om att Jean-Claude Arnault, gift med ledamoten Katarina Frostenson och med starka kopplingar till Akademien, anklagas för sexövergrepp på flera kvinnor.

Det innebär också att bara 13 av Akademiens 18 stolar är besatta.

Annons
Annons
Foto: Jonas Ekströmer/TT

9 / 9

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hur få ledamöter kan Svenska Akademien ha?

Med enbart 13 aktiva ledamöter börjar Svenska Akademien närma sig en kritisk gräns: enligt stadgarna krävs nämligen att tolv ledamöter är närvarande för att välja in en ny, eller för att utesluta någon för den delen. Så här står det i den tolfte paragrafen: ”Ej må val af nya Ledamöter företagas, utan at til thet minsta Tolf Ledamöter tilstädes äro”.

Efter reklamen visas:
Kristina Lugn om Kulturprofilen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons