Annons

Så kan du runda ditt syskon i arvstvisten

Konflikter och dispyter mellan delägare i dödsbon är inte ovanligt. Ibland behövs extern hjälp för att reda ut vad som ska gälla. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor. Illustration: Thomas Molén
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor. Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi är två syskon som inte kan komma överens om att avsluta en boutredning och arvskifte efter vår pappa, mamma är avliden sedan tidigare.

Orsaken är att jag tidigt upptäckte försök till oriktiga avdrag i dödsboet samt tveksamma bankuttag från pappas bankkonton. Jag har nu krävt att få alla papper på bordet – kontoutdrag, försäljningshandlingar på lägenhet med mera. Men mitt syskon vägrar att lämna ut dessa dokument. Denna vägran tyder, enligt mitt sätt att se på saken, på att det finns något som mitt syskon vill dölja.

Finns det något sätt att tvinga mitt syskon att låta mig ta del av de dokument jag önskar? Helst vill jag via fullmakt själv begära ut dokumenten. Vem/vilka har i så fall rätt att utfärda dessa fullmakter?

Annons

En lösning på ditt problem kan vara att hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman ska förordnas i dödsboet efter er far.

Caroline Elander: Vi stöter ofta på dödsbon som ej är avslutade på grund av att en eller flera delägare misstänker att en annan delägare – exempelvis genom att denne har haft fullmakt för den avlidne och hjälp till med att betala räkningar, sälja bostäder med mera – har gjort egna uttag från den avlidnes konton.

Ett sätt att ta reda på vilka uttag och överföringar som har skett är att tillskriva banken eller bankerna och be om kontoutdrag från den avlidnes konton. Eftersom det är delägarna tillsammans som företräder dödsboet kräver dock vissa banker att alla delägare ska vara överens om att kontoutdragen ska utlämnas, alternativt att det finns fullmakter från de övriga delägarna enligt vilka du fått behörighet att begära ut kontoutdragen. Om så är fallet finns det dessvärre ingen direkt möjlighet att tvinga ditt syskon att underteckna en fullmakt.

En lösning på ditt problem kan vara att hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman ska förordnas i dödsboet efter er far. Boutredningsmannen blir genom sitt förordnande den legala representanten för dödsboet istället för delägarna, det vill säga du och ditt syskon. Boutredningsmannen kan då tillskriva banken och begära ut kontoutdragen alternativt ge dig en fullmakt att själv begära ut dem.

En boutredningsman har i uppgift att utreda boet och i slutändan förrätta arvskifte. Om delägarna inte kan komma överens om hur arvskiftet ska ske och tillgångarna fördelas kan boutredningsmannen fatta ett beslut om arvskifte. Den delägare som är missnöjd med det beslut om arvskifte som boutredningsmannen fattar får överklaga detta till tingsrätten.

Att ha i beaktande är dock att boutredningsmannen har rätt att få betalt för sitt arbete. Huvudregeln är att det är dödsboet som ska stå för kostnaderna. Finns det inga tillgångar i dödsboet kan det bli den som har ansökt om boutredningsman som istället får betala arvodet.

Annons
Annons
Annons

Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor. Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons