X
Annons
X

Andersson: ”Kommer inte att vara en rödgrön budget”

Övergångsregeringen kommer, om det blir aktuellt, att lämna en ”avskalad budget utan partipolitisk inriktning”, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

Av SvD
Läs mer om Kampen om regeringsmakten
Efter reklamen visas:
Vad händer med statens budget nu?

Senast 15 november måste den läggas fram om inte någon ny regering kommit på plats.

– Det har aldrig hänt, vi vet inte om det kommer att hända, men vi börjar nu närma oss, säger hon.

– Det här kommer inte att vara en rödgrön budget utan utgå ifrån 2018 års budget samt principer vi diskuterat med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet, säger Andersson.

Annons
X

Övergångsbudgeten kommer att utgå från 2018 års beslutade, sen kommer vissa justeringar att göras utifrån de principer övergångsregeringen kommit överens om med alla andra partier utom Sverigedemokraterna.

De upptrappningar som fanns i den gamla budgeten, men som är ej beslutade, kommer inte att slå igenom, enligt Magdalena Andersson och radar upp några principer.

– Föds fler barn, ja, då behövs nivåerna justeras upp, säger hon som exempel på mer eller mindre automatiska justeringar i budgeten.

Vissa anslag kommer att gynnas och andra missgynnas.

Andra anslag som exempelvis kommer att justeras är om det behövs för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner.

Konsekvensen av principerna är att vissa tidigare aviserade förslag om höjda nivåer får vänta, om de inte är beslutade.

– Vissa anslag kommer att gynnas och andra missgynnas, säger hon.

Huruvida det blir sänkt pensionärsskatt, vilket flertalet partier är överens om, vill Andersson återkomma till 15 november, men hon konstaterar att många partier verkar vara eniga i frågan.

Hur den opolitiska budgeten kommer att slå på statsfinanserna är oklart, enligt finansministern.

– Resultatet kan bli mindre åtstramande än vad man tänkt sig, säger Magdalena Andersson och kommer att återkomma i den frågan 15 november när övergångsbudgeten, i det fall det blir aktuellt, kommer att läggas.

Hon förklarat det med att det både kan bli uteblivna upptrappningar av utgifter och uteblivna nedtrappningar.

Som exempel på upptrappade anslagsnivåer som inte kommer med i en övergångsbudget, nämner Magdalena Andersson ökade miljöinvesteringar och mer pengar till kommunerna.

Hur Socialdemokraterna kommer att agera om Moderaterna lägger en egen budget, vill Andersson inte svara på i dagsläget. Det är en fråga för S i riksdagen att svara på, framhåller hon.

Magdalena Andersson (S) berättade på en pressträff hur en övergångsregering kommer att arbeta med budgeten för 2019. Foto: Tomas Oneborg
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X

Magdalena Andersson (S) berättade på en pressträff hur en övergångsregering kommer att arbeta med budgeten för 2019.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X