Annons

Så kan Moderaterna avsätta Kinberg Batra

Trycket ökar på M-ledaren Anna Kinberg Batra – men hur kan hon formellt avsättas från partiledarposten? Om hon inte avgår själv kan både länsförbund och partistyrelse förvandla arbetsstämman i oktober till en dramatisk extrastämma.

SvD reder ut hur ett avsättande skulle kunna gå till.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 6
Foto: Fredrik Karlsson/TTBild 2 av 6
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 3 av 6
Foto: Emma-Sofia OlssonBild 4 av 6
Foto: BERTIL ERICSON/TTBild 5 av 6
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TTBild 6 av 6
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 2
Foto: Fredrik Karlsson/TTBild 2 av 2
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Länsförbunden kan tvinga fram extrastämma

Foto: Fredrik Karlsson/TT

Moderaterna i Stockholms län var först ute med att kräva sin partiledarens avgång – efter att en rad kommunföreträdare i starka M-fästen i Stockholmsregionen sagt sig sakna förtroende.

Sedan dess har en rad moderata länsförbund gått ut med att de inte har förtroende för partiledaren Anna Kinberg Batra. Det ökar så klart trycket på henne. Men formellt sett är stämman i oktober en så kallad arbetsstämma där personfrågor inte tas upp i vanliga fall, vare sig när det gäller partiledarfrågan eller partistyrelse. Och ingen motkandidat har trätt fram.

Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

I partiets stadgar står det dock att ”en extra stämma hålls (...) då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta”. Det innebär att åtta län kräver detta.

I praktiken kan extrastämman läggas på samma plats under samma tid som arbetsstämman – som alltså kan förvandlas till ett mer dramatiskt event.

Kinberg Batra kan pressas att avgå

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Om partiledaren känner att hon har en för stor del av partiet emot sig och att hon börjar bli för vingklippt kan hon till sist själv välja att avgå. Hennes kritiserade företrädare Bo Lundgren valde att avgå 2003 liksom Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin efter valförlusten 2010 och Håkan Juholt 2012.

Om Anna Kinberg Batra skulle välja att avgå kan det enligt stadgarna ske ett fyllnadsval på arbetsstämman där en ersättare kan väljas.

Det finns ingen tidsaspekt när det gäller att skicka ut handlingar eller kallelse när det gäller extrastämmor.

Det ska sägas att det finns exempel på partiledare som haft ett starkt internt motstånd och ändå tagit sig ut levande på andra sidan skärselden.

Det gällde bland annat Göran Hägglund, KD:s ledare, som utmanades av Mats Odell och dennes falang, samt Liberalernas ledare Jan Björklund som pressades hårt efter valförlusten 2014 – och som nu ser ut att vinna mot utmanaren Birgitta Ohlsson.

Annons
Annons
Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 2
Foto: BERTIL ERICSON/TTBild 2 av 2

Partistyrelsen kan ta initiativ till extrastämma

Foto: Emma-Sofia Olsson

Partistyrelsen har också en möjlighet att kalla till extrastämma. ”Extra stämma hålls då partistyrelsen så finner erforderligt” står det i stadgarna vilket i praktiken innebär att en majoritet av de närvarande ledamöterna önskar så.

Det saknas inte ledamöter som antingen sagt eller antytt att de lutar åt det hållet eller som företräder län där AKB-kritiken är stark.

Christer Gustafsson, moderat ordförande för M i Östergötland, gick redan före sommaren ut och krävde Anna Kinberg Batras avgång. Det som gjorde utspelet extra tungt är såklart att han även sitter i partistyrelsen.

En annan profilerad partistyrelseledamot – den twittrande riksdagsledamoten Hanif Bali – har gått ut och sagt att han vill ställa sin plats i partistyrelsen till förfogande. Vilket har tolkats av många som en indirekt uppmaning till partiledaren att göra samma sak.

Kan valberedningen dra igång en process?

Foto: BERTIL ERICSON/TT

Flera moderata länsförbund kräver att valberedningen ska dra igång ett arbete med att vaska fram möjliga kandidater till partiledarposten. Valberedningen kan starta en process när den helst vill – det är helt upp till ordförande.

Annons
Annons
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TTBild 1 av 1

En ny ordförande ska väljas på arbetsstämman i oktober, men den nuvarande är Skånemoderaternas Lars-Ingvar Ljungman. Värt att notera här är att han även satt i valberedningen som förde fram Anna Kinberg Batra till makten.

Ljungman har under attackerna mot partiledaren med kraft försvarat henne och gått till hård motattack mot framför allt de interna kritikerna i Stockholms län som han menar förstör för partiet.

Om det skulle bli en extrastämma kommer valberedningen självklart att vara tvungen att starta en process.

Ombuden avgör till sist

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Om tillräckligt många länsförbund eller partistyrelsemedlemmar kräver en extrastämma – och Anna Kinberg Batra väljer att ta strid och inte avgår – så blir det upp till ombuden där att rösta. Värt att notera är att omröstningar i personfrågor alltid är anonyma – så länge det finns flera kandidater. Om endast en finns tas beslut med acklamation.

Ombuden är inte bundna att rösta som respektive länsförbund bestämt utan är fria.

Länsförbunden i Stockholms län och stad, Skåne och Västra Götaland har klart flest ombud och är jämstora. Så viktigt är hur Skåne och Västra Götaland agerar. Även Skånemoderaternas ordförande som stödjer Kinberg Batra medger att partikamraterna där är djupt splittrade. Frågan är alltså vilka ombud som i slutändan åker för att avgöra Anna Kinberg Batras politiska framtid.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons