Annons

Så kan ni komma runt äktenskapsförordet

Ett äktenskapsförord ska vara förutsebart för båda parter. Därför finns det vissa begränsningar för vad som kan regleras i dokumentet. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi, Eva och Björn, är gifta sedan många år, har särkullbarn men inga gemensamma barn. Jag har god pension medan Eva i stort sett enbart har ålderspension. Vi har en gemensam fastighet värd ca 4–5 miljoner med belåning på en miljon.

Vi har äktenskapsförord för all egendom och inbördes testamente, mest för att Eva ska få behålla sitt modersarv om jag går bort först.

Eva önskar nu att äktenskapsförordet skall upphöra att gälla om hon dör först. Är detta möjligt?

/Björn

Svaret på din fråga är således nej, men det finns andra alternativ.

Caroline Elander: Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Så kallat giftorättsgods, egendom som inte är enskild, ska delas mellan makarna vid den bodelning som sker vid en eventuell äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Annons
Annons

Ett äktenskapsförord ska upprättas så att det tydligt framgår vilken egendom som ska göras till enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Båda parter, det vill säga makar eller blivande makar, ska veta vilken egendom som omfattas av äktenskapsförordet.

Äktenskapsförordet ska vara förutsebart för båda parter, och vid dödsfall deras eventuella dödsbodelägare. Därför går det inte att bestämma exempelvis att viss egendom ska vara enskild om äktenskapet upplöses genom skilsmässa men giftorättsgods om så sker genom döden, eller omvänt. Det går inte heller att villkora äktenskapsförordet så att detta endast gäller om den ena maken avlider först.

Svaret på din fråga är således nej, din frus önskemål är inte möjligt att genomföra genom att ändra äktenskapsförordet.

Det framgår inte av din fråga varför din fru vill att äktenskapsförordet inte ska gälla för det fall hon avlider först. Jag utgår från att detta beror på att hon i så fall kan tänka sig att dela med sig av sitt morsarv till dig. Stämmer detta och din fru vill att du ska få en del av hennes morsarv för det fall hon avlider först finns det andra alternativ än att justera ert äktenskapsförord och testamente.

Ett exempel kan vara att din fru ger dig en gåva med ett villkor att gåvan ska återgå under vissa förutsättningar. Det är dock viktigt att såväl gåvobrevet som villkoren däri blir korrekt upprättade. Väljer ni detta alternativ bör ni därför ta hjälp av en advokat eller jurist vid upprättandet av handlingen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons