Annons

Så kan vi öka den svenska krisberedskapen

Mikael Juul Sörensen, om hur en ny och modern beredskapspolis skulle kunna se ut.

Under strecket
Publicerad

Försvarsberedningen har föreslagit att den 2012 avvecklade beredskapspolisen ska återupprättas.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

Försvarsberedningen har föreslagit att den 2012 avvecklade beredskapspolisen ska återupprättas.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Försvarsberedningen har föreslagit att den 2012 avvecklade beredskapspolisen ska återupprättas.
Försvarsberedningen har föreslagit att den 2012 avvecklade beredskapspolisen ska återupprättas. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 betonar man bland annat att polisen är i behov av en förstärkningsresurs som ”genom ett särskilt beslut kan beordras att genomföra beredskapstjänstgöring i fredstid” och vidare föreslås att regeringen bör påbörja arbetet redan under innevarande försvarsbeslutsperiod 2015–2021.

Målet är att förstärkningsresurserna – i form av vad som skulle kunna kallas den Nationella polisreserven – vid utgången av 2021 omfattar ca 1 000 civilpliktiga.

För att inte belasta avdelningen på Nationella operativa avdelningen (NOA) och avdelningen Nationell samordning med administration och beslutsfattande, skulle den återupprättade beredskapspolisen kunna sortera under polisavdelningen på Justitiedepartement. Den bör vara fristående, självgående i beslutsfattandet och operativt, men förstås verka i samarbete med NOA och polismyndigheterna i regionerna. 

Annons
Annons

Inom Polismyndigheten fanns och finns myter och okunskap om beredskapspolisen. Detta måste överbyggas till exempel genom samma typ av informationskampanjer som Försvarsmakten har genomfört. I samband med rekrytering kan man ge tydlig information om vad syftet är och under vilka situationer den Nationella polisreserven ska användas. Ett budskap skulle kunna vara att man inte behöver ha en fullständig polisutbildning för att utföra de uppgifter som polisreserven ska utbildas för och användas till.

Verksamheten kan finansieras genom särskilda anslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarsberedningen föreslog att antalet skulle vara ca 1 100 civilpliktiga till 2021 och 3 000 till 2025. Civilplikten kan vara en fördel, men man måste även se över möjligheten att teckna avtal. Det finns starka skäl för att skapa ett system liknande deltidsbrandmännens och i tjänst motsvarande de löneavtal som deltidsbrandmännen har.

Initialt bör man starta med att bygga upp enheter i regionerna Stockholm, Syd och region Väst. 

De flesta uppgifter som polisreserven ska utföra är kopplade till delar av Polislagen § 10, vilket till exempel innebär att den precis som andra poliser får använda våld när det är nödvändig. Utbildningar och övningar bör ha samma kontinuitet som exempelvis Hemvärnet. Det är stor vikt att man håller styrkan aktiv – också för att hålla motivationen uppe. 

Syftet med polisreserven skulle vara att stödja Polismyndigheten då samhället utsatts för eller riskerar att utsättas för händelser som från ordnings- och säkerhetssynpunkt medför allvarliga störningar. Den ska användas vid många olika tillfällen, bland annat för: 

Annons
Annons

* Bevakningsuppdrag, till exempel vid naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, internationella konferenser och idrottsengagemang.  

* Räddningstjänstuppdrag, till exempel eftersök av försvunna personer och utrymning vid olyckor. 

* Tillträdesskydd, till exempel för att stötta tullen med gränsövervakning, eller för bevakning av avspärrade områden och andra platser som allmänheten inte har tillträde till. 

* Transportuppdrag, till exempel eskorter vid statsbesök. 

* Samt andra lämpade användningsområden. 

Det finns också andra exempel på hur man skulle kunna använda polisreserven. Ett exempel är de anlagda bränderna i skogarna kring Fliseryd och Ruda i Småland. Ett stort geografiskt område ska övervakas och som är resursmässigt svårt för polisen att täcka under längre perioder. ”Udda uppdrag” som ställer hårda krav på polisens resurser. De som berörs behöver dock se poliser ”kontinuerligt”. Det är trots allt deras invånarnas trygghet som det gäller och som ska ha högsta prioritet,

MIKAEL JUUL SÖRENSEN är sakkunnig i polisens krisberedskap samt beredskapspolisen.

Läs även Det var fel att avskaffa beredskapspolisen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons