Annons

Så länge har det funnits presidenter

Finlands elfte president Tarja Halonen och drottning Silvia.
Finlands elfte president Tarja Halonen och drottning Silvia. Foto: Jonas Ekströmer/TT

”När uppstod titeln president? Lanserades den av amerikanerna efter att USA blivit självständigt, eller fanns den redan tidigare?”

Under strecket
Publicerad

Den fanns tidigare. Titeln går tillbaka på latients prae (”före”) och sedere (”att sitta”). Den syftade på en ämbetsinnehavare som ”sitter före” en församling och ser till att debatten fungerar enligt fastställda regler. I dag skulle vi kalla en sådan person ordförande, ett ord som ofta har fungerat som synonymt med president. Ordförande-presidenter fanns redan på medeltiden och under tidigmodern tid, till exempel vid universitet och domstolar i England och Frankrike.

Första gången termen president användes för att syfta på ett statsöverhuvud var i 1650-talets England. Under Commonwealth-perioden vilade makten i teorin hos Council of State, vad vi skulle beteckna som regeringen. Ordföranden för detta råd bar titeln Lord President. I praktiken var dock denna presidentmakt starkt kringskuren eftersom Englands egentlige ledare var lordprotektorn Oliver Cromwell.

För att finna en ämbetsinnehavare som har samma maktställning som vi förknippar med presidenterna i dagens republiker får vi vända blickarna mot George Washington. USA:s presidentämbete går tillbaka på antagandet av konstitutionen år 1787. Därefter imiterade många nygrundade stater det amerikanska mönstret: den kortlivade Italienska republiken 1802 (med Napoleon Bonaparte som president), Haiti 1807, och så vidare.

Frankrike, då? Blev inte Frankrike republik under franska revolutionen? Jo, men då hade inte denna typ av presidentämbete lanserats i landet. I den andra republiken, som uppkom efter revolutionen 1848, valdes däremot Louis Napoléon Bonaparte till president; hans främsta politiska tillgång var att han var brorson till kejsar Napoleon. Efter några år gick han i farbroderns fotspår och blev 1852 kejsare.

Först efter det att kejsardömet avskaffats 1870 blev presidentämbetet en fast förankrad institution i fransk politik.

Efter reklamen visas:
Harrisons grundkurs – detta bör du kunna om svensk historia
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons