Annons

Så mycket kostar en resa till Thailand – egentligen

All over press
All over press Foto: Vad skulle flyresor kosta om flyget betalade lika mycket i miljöskatter och moms som andra verksamheter?

Nära 3 800 kronor för att flyga till London och 18 000 för en biljett till Bangkok. Om flyget betalade lika mycket i miljöskatter och moms som annan verksamhet skulle priserna ligga nästan dubbelt så högt som i dag.

– Branschen har varit dopad under väldigt lång tid, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Källa: Naturskyddsföreningen.

Foto: SvD

Källa: Naturskyddsföreningen.

Foto: SvD

Källa: Naturskyddsföreningen.

Foto: SvD

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Foto: Lars Pehrson
Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Flygresor

Vad skulle en flygbiljett till några vanliga resmål kosta – förutsatt att flygsektorn tvingades betala miljöskatter och moms på samma sätt som andra branscher?

SvD och Baaam ställde frågan till Naturskyddsföreningen, som valde att räkna på kostnaderna för tre sträckor:

  • Stockholm–Bangkok ToR
  • Stockholm–London ToR
  • Stockholm–Göteborg ToR

Resultatet visar att luftburna resor skulle vara betydligt dyrare än i dag; priserna skulle ligga 79–95 procent över dagens nivåer.

– Det är inte konstigt att resandet ökat så mycket när branschen varit dopad under så lång tid. Priserna har blivit konstgjort billiga, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

En resa till från Stockholm till Bangkok skulle landa på 18 000 kronor i stället för dagens 10 000 kronor. Londonresan skulle bli dubbelt så dyr som i dag och för den inrikes vanliga sträckan Stockholm–Göteborg skulle det sannolikt vara svårt att komma under tusenlappen. (Se grafik.)

Ett antal antaganden har gjorts för beräkningarna, vilka utgår från skattenivån i övriga samhället.

Flyget är i dag undantaget koldioxidskatt och energiskatt. Inrikesflyget ingår i EU:s system för utsläppshandel, EU-ETS, men hela 82 procent av resorna har gratis tilldelning. Därtill är priserna för utsläppsrätter låga.

Annons
Annons

Källa: Naturskyddsföreningen.

Foto: SvD

Källa: Naturskyddsföreningen.

Foto: SvD

Källa: Naturskyddsföreningen.

Foto: SvD

Branschen betalar heller ingen moms för utrikes resor. Inrikes ligger den på 6 procent, i nivå med andra transportmedel.

Källa: Naturskyddsföreningen.
Källa: Naturskyddsföreningen. Foto: SvD

Källa: Naturskyddsföreningen.
Källa: Naturskyddsföreningen. Foto: SvD

Källa: Naturskyddsföreningen.
Källa: Naturskyddsföreningen. Foto: SvD

Johanna Sandahl anser att nivåerna som nu presenteras bättre speglar vad det borde kosta att flyga – och att det är hög tid att ta tag i den skeva prisbilden.

– Jag tror att en dubblering av priserna skulle innebära att man planerade och sparade till sina resor på ett annat sätt. Att vi skulle se mindre av det här slentrianmässiga flygandet. Det skulle nog bromsa ökningen av flygresandet, som varit helt otrolig.

Hon fortsätter:

– En mer rättvisande kostnad för flygbiljetter skulle även skapa incitament för en ordentlig satsning på resfria möten i näringslivet, på tågutveckling och tågunderhåll samt annan teknisk utveckling som inte riktigt kommit igång.

Annons
Annons

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Foto: Lars Pehrson

Nu är det jätteviktigt att alla partier tar sig samman och inte gör en valfråga av att ta bort den.

Vems är ansvaret?

– Det ligger främst i politiken. Svenska politiker har ett ansvar att göra det man har rådighet över, då talar vi primärt om inrikesflyget. Sen handlar det om internationella förhandlingar.

Eftersom flyget omgärdas av en rad regleringar som försvårar arbetet med en rättvis prissättning är flygskatten i dag en av de bästa lösningarna, enligt Johanna Sandahl.

Hon pekar på att en resa till Thailand från den 1 april blir 400 kronor dyrare – att jämföra med de 8 000 kronor som skulle adderas om flyget betalade fulla miljöskatter:

Flygandet ökar dramatiskt och har en enorm påverkan på klimatet.

– Det ger en fingervisning om att det finns utrymme för höjningar. Nu är det jätteviktigt att alla partier tar sig samman och inte gör en valfråga av att ta bort den, säger hon.

Viktigt att poängtera är att inte heller den dubblering av priserna som presenteras i det här exemplet är tillräcklig för att vi faktiskt ska ha en chans att komma till rätta med hela klimatproblemet.

– De här beräkningarna innebär ändå inte att flyget skulle står för alla sina miljökostnader. Flygandet ökar dramatiskt och har en enorm påverkan på klimatet. Att få ordning på priserna är jätteviktigt, men vi behöver alla verktyg vi kan för att bromsa den utvecklingen, säger Johanna Sandahl.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. Foto: Lars Pehrson
Klimatkollen med Peter Alestigsvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons