Annons

Pappor med småbarn jobbar mer än andra

SCB har mätt sysselsättningsgraden för människor med barn under 12 år som bor hemma.
SCB har mätt sysselsättningsgraden för människor med barn under 12 år som bor hemma. Foto: Isabell Höjman/TT

Män med yngre barn arbetar mer än andra män. Arbetslösheten i gruppen är endast 3,4 procent. Samtidigt står yngre mammor och mammor med låg utbildning längst ifrån arbetskraften.

Under strecket
Publicerad

1 / 8

Statistiska centralbyrån har mätt sysselsättningsgraden för människor med barn under 12 år som bor hemma.

I rapporten presenteras analyser av arbetsmarknadssituationen för personer med hemmaboende barn under 12 år. Fokus ligger på jämförelsen av situationen för män och kvinnor med yngre barn under 2018.

I rapporten görs även jämförelser mot gruppen övriga, alltså de som hade barn som var 12 år eller äldre, respektive de som inte hade hemmaboende barn.

Män med yngre barn arbetar merscb.se
Annons
Annons
Foto: Izabelle Nordfjell/TT Bild 1 av 1

2 / 8

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Småbarnspappor jobbar mer än alla män

Studien visar att 94,1 procent av papporna med yngre barn jobbade vilket är klart mer än övriga män.

Det är också mer än mammorna med yngre barn vars sysselsättningsgrad var 83,0 procent. Det var i sin tur lika mycket som för övriga kvinnor.

Annons
Annons
Foto: Shutterstock Bild 1 av 1

3 / 8

Foto: Shutterstock

Yngre pappor jobbar klart mer än yngre mammor

Pappor i åldern 20–29 år jobbade i klart högre utsträckning än mammor i samma ålder. 90,9 procent av männen var sysselsatta, att jämföra med 64,9 procent av kvinnorna.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1

4 / 8

Foto: Hasse Holmberg/TT

Mammorna arbetar mer deltid än papporna

Var tredje sysselsatt mamma arbetade deltid enligt studien. Det kan jämföras med var tionde sysselsatt pappa.

Även bland de övriga var deltidsarbete vanligare bland kvinnor, 30,2 procent. Bland de övriga männen arbetade 15,4 procent deltid.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1

5 / 8

Foto: Hasse Holmberg/TT

Ju högre utbildning desto mindre skillnad

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor varierade med utbildningsnivå.

Pappor som endast har förgymnasial utbildning jobbar i klart större utsträckning än mammor med samma utbildningsnivå. Skillnaden var 35 procentenheter.

Ju högre utbildning föräldrarna har desto mindre blir skillnaden. För pappor och mammor med eftergymnasial utbildning var skillnaden 7 procentenheter.

Annons
Annons
Foto: Trevor Adeline Bild 1 av 1

6 / 8

Foto: Trevor Adeline

Utrikes födda mammor jobbar mindre än inrikes födda

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor med yngre barn var högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Andelen sysselsatta var 84,1 procent bland utrikes födda papporna med yngre barn och 62,5 procent bland de utrikes födda mammorna.

Annons
Annons
Foto: Jarusha Brown Bild 1 av 1

7 / 8

Foto: Jarusha Brown

Fler arbetslösa mammor än pappor

Arbetslösheten var högre bland mammorna än bland papporna.

För personer med yngre barn var andelen arbetslösa 3,4 procent bland männen och 6,0 procent bland kvinnorna.

För de övriga var arbetslösheten i stället högre bland männen, 8,0 procent, jämfört med 6,4 procent bland kvinnorna.

Såväl nivån på arbetslösheten som skillnaden mellan män och kvinnor sjunker med ökad utbildningsnivå.

Annons
Annons
Foto: Gorm Kallestad/NTB Bild 1 av 1

8 / 8

Foto: Gorm Kallestad/NTB

Unga mammor med låg utbildning

Fler mammor än pappor står också helt utanför arbetskraften. Bland personer med yngre barn var 2,6 procent av männen och 11,8 procent av kvinnorna utanför arbetskraften, en skillnad på 9,2 procentenheter.

Yngre mammor med lägre utbildningsnivå är den grupp som i hösta grad står utanför arbetskraften.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons