Annons

Avgifter äter upp pensionen – skiljer flera hundra tusen

Det finns mycket pengar att spara för den som väljer rätt pensionsbolag.
Det finns mycket pengar att spara för den som väljer rätt pensionsbolag. Foto: Colourbox

Mer än en tredjedel av pensionen riskerar försvinna i olika avgifter till pensionsbolagen. Nu rekommenderar experter sparare att noga fundera på om de verkligen behöver de extra tjänster som pensionsbolagen tar betalt för.

Under strecket
Publicerad

Stefan Thelenius, pensionsspecialist Konsumenternas Försäkringsbyrå

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Johanna Kull, sparekonom Avanza

Foto: Dan Coleman

Pensionsbolagen tar bland annat ut försäkringsavgifter, garantiavgifter, fondavgifter och förvaltningsavgifter. Genom att välja ett pensionsbolag med låga avgifter kan en pensionssparare undvika kostnader på hundratusentals kronor.

SvD Näringsliv har tillsammans med den oberoende stiftelsen Konsumenternas försäkringsbyrå tagit reda på hur mycket en genomsnittlig pensionssparare betalar i avgifter hos olika pensionsbolag.

– Det dyraste alternativet kan kosta så mycket som tio gånger mer än det billigaste, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

SEB:s tjänstepensionsförsäkring Trygg plan rådgivning depå är det dyraste alternativet i jämförelsen inom individuell tjänstepension (utanför kollektivavtalet).

Är du 30 år idag får du betala nästan 400 000 kronor i avgifter hos SEB under hela spartiden. Det kan jämföras med de billigaste pensionsbolagen Nordnet och Avanza, där avgifterna blir cirka 33 000 kronor.

– I den mån man har möjlighet att välja bolag för sin tjänstepension så är generellt sett ett billigt alternativ att föredra, säger Stefan Thelenius.

Annons
Annons

Stefan Thelenius, pensionsspecialist Konsumenternas Försäkringsbyrå

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Stefan Thelenius, pensionsspecialist Konsumenternas Försäkringsbyrå
Stefan Thelenius, pensionsspecialist Konsumenternas Försäkringsbyrå Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Han understryker vikten av att noggrant undersöka mervärdet i försäkringen om man trots allt väljer ett dyrare alternativ. Det kan vara saker som möjligheten till rådgivning, eller bättre avkastning på placeringarna.

– Om man tror att ett dyrare alternativs standardportfölj eller alternativa fonder kan ge en överavkastning mot det billigare alternativet så kan det vara rationellt att välja det dyrare alternativet, säger Stefan Thelenius.

I fallet SEB Trygg plan rådgivning depå så behöver fonderna ge 1,4 procent extra i årlig avkastning från 30 års ålder och dessutom i 55 år framåt för att ge samma pension som det billigaste alternativet. Det är ungefär 50 procent mer än den standardavkastning som exempelvis Pensionsmyndigheten använder när man gör sina beräkningar.

– Man bör fundera över hur sannolikt det är att alternativet kommer att ge överavkastning över så lång tid. Rimligen bör ett dyrare alternativs bolag tydligt motivera hur de uppnår överavkastningen.

SvD:s genomgång visar att de SEB-fonder som ingår i jämförelsen inte har presterat bättre än de billigaste pensionsbolagens fonder.

De senaste tre åren så har SEB:s standardportfölj i snitt avkastat 3,3 procent, jämfört med Avanzas och Nordnets standardportföljer som stigit i snitt 3,5 respektive 4 procent.

Annons
Annons

Johanna Kull, sparekonom Avanza

Foto: Dan Coleman

Hur når ni den överavkastning som krävs?

– Rådgivningen berör mer än val av placering så det blir det ensidigt att enbart titta på avkastningen i detta sammanhang, man bör se till helheten, svarar Christina Dahl, kommunikationsansvarig, Pension & Försäkring på SEB.

När det gäller värdet av rådgivningen anser Stefan Thelenius att det är svårt att värdera. Det beror på hur påläst man är och vilket behov man har av handgriplig hjälp.

SEB:s försäljningschef Maria Hedman anser att rådgivningen är viktig för kunderna vid varje tidpunkt under spartiden såväl som utbetalningstiden.

– Det handlar bland annat om vilken risknivå och placeringsform som passar bäst samt hur familjeskyddet ska se ut. I den samlade bedömningen bör även placeringens avkastning vägas in, säger Maria Hedman.

Enligt SEB så ska en kontakt tas med kunden en gång per år. Det innebär att om SEB ringer kunden varje år från att denne är 30 år till och med att den sista pensionskronan är utbetald vid 85 år, så kommer varje samtal att ha kostat kunden 6 300 kronor.

SEB håller dock inte med om resonemanget utan menar att det är viktigt att komma ihåg att avgifterna som finns omfattar kostnad för produkt, rådgivning och förvaltning.

Johanna Kull, sparekonom Avanza
Johanna Kull, sparekonom Avanza Foto: Dan Coleman

Avanza är ett av pensionsbolagen i jämförelsen som valt att inte ta ut några grundavgifter för sin tjänstepensions­försäkring.

Avanzas sparekonom Johanna Kull håller med om att det kan finnas tillfällen då man känner behov av att få juridisk eller ekonomisk rådgivning.

– Allting har ett pris. Problemet med att baka in rådgivningen i skalavgiften är att priset för rådgivningen dels tenderar att bli orimligt högt, dels väldigt otydligt, säger Johanna Kull.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons