Annons

Så påverkar chocksiffran en räntehöjning

Svensk ekonomi krymper. Men två av Sveriges ledande ekonomer tror fortfarande på en räntehöjning redan nästa månad.

– Vår slutsats är fortfarande att Riksbanken höjer räntan i december, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Riksbankscheferna (fr v) Henry Ohlsson, Martin Flodén, Cecilia Skingsley, Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick och Per Jansson. Illustration: Liv Widell

Bild 1 av 6

Henry Ohlsson, vice riksbankschef.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 6

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 6

Martin Flodén, vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg Bild 4 av 6

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg Bild 5 av 6

Per Jansson, vice riksbankschef.

Foto: Kenny Bengtsson Bild 6 av 6

Riksbankscheferna (fr v) Henry Ohlsson, Martin Flodén, Cecilia Skingsley, Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick och Per Jansson. Illustration: Liv Widell

Bild 1 av 1
Riksbankscheferna (fr v) Henry Ohlsson, Martin Flodén, Cecilia Skingsley, Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick och Per Jansson. Illustration: Liv Widell
Riksbankscheferna (fr v) Henry Ohlsson, Martin Flodén, Cecilia Skingsley, Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick och Per Jansson. Illustration: Liv Widell

Med en stor nypa salt. Så ska man ta att svensk ekonomi krympte för första gången på över fem år i det tredje kvartalet. Det hävdar Henry Ohlsson, vice riskbankschef och en av sex personer som bestämmer när Riksbanken ska börja höja sin styrränta.

På torsdagen släpptes siffror som visar att den svenska ekonomin (bruttonationalprodukten, BNP) krympte med 0,2 procentenheter i det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Det var betydligt lägre än Riksbankens prognos. Men Henry Ohlsson tar siffran med ro.

– Jag förhåller mig lugn till det som har kommit fram, säger Henry Ohlsson.

Ohlsson pekar på att BNP-siffror ofta revideras i efterhand. Till exempel reviderades tillväxten ned med flera tiondelar i det andra kvartalet.

Annons
Annons

Henry Ohlsson, vice riksbankschef.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 3

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 3

Martin Flodén, vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 3
Henry Ohlsson, vice riksbankschef.
Henry Ohlsson, vice riksbankschef. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Att Ohlsson tar siffran med ro är väntat. Han har velat höja reporäntan sen i februari. Så sent som i oktober fick han sällskap av Martin Flodén.

De vill komma till skott och eftersom ekonomin håller på att bromsa in

Flodén hänvisade till att inflationen har ökat och i dag ligger över Riksbankens mål på två procent. Han pekade också på att förtroendet för att Riksbanken ska hålla inflationen vid sitt mål på 2 procent har stärkts efter att ha fallit dramatiskt för några år sedan.

– Förtroendet för inflationsmålet är ännu kanske inte helt återställt, men det har stärkts, sa Martin Flodén enligt protokollet från det senaste mötet.

Martin Flodén fick dock inte gehör från en majoritet av Risbankens sex beslutsfattare. Reporäntan hölls kvar på rekordlåga minus 0,5 procent eftersom de övriga fyra riksbankscheferna röstade för det.

Den stora frågan är hur de tänker nu.

1/2

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg
2/2

Martin Flodén, vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg

Cecilia Skingsley är en av mittenspelarna i direktionen. På Riksbankens senaste möte sa Cecilia Skingsley att hon kan acceptera att viss statistik överraskar negativt om den kan betraktas som tillfällig.

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, tror att Cecilia Skingsley kommer att rösta för en höjning i december men hon betonar samtidigt att Cecilia Skingsley varit extremt neutral i sin kommunikation under den senaste tiden.

Annons
Annons

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Per Jansson, vice riksbankschef.

Foto: Kenny Bengtsson Bild 2 av 2

– Det räcker inte heller om Skingsley går med Flodén och Ohlsson, säger Anna Breman.

Vid ställningen tre mot tre har riksbankschef Stefan Ingves utslagsröst. Allt hänger därför på hur han kommer att rösta i december.

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef.
Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef. Foto: Tomas Oneborg

Stefan Ingves har sagt att han kan ha en viss tolerans för negativa överraskningar. Den senaste inflationssiffran var visserligen en besvikelse, men inflationen ligger fortfarande över Riksbankens mål på 2 procent och det har den gjort ett tag. Hur han tolkar BNP-siffran återstår att se.

Om Stefan Ingves röstar för en höjning är det sannolikt att Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, gör detsamma. Hon har nämligen alltid röstat som Stefan Ingves sedan hon blev vald som riksbanksledamot för snart sju år sedan.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, tror att Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick kommer att rösta för en höjning redan i december – i stället för februari som Riksbanken har nämnt som ett annat alternativ.

– De vill komma till skott och eftersom ekonomin håller på att bromsa in så vet de att det blir svårare och svårare ju längre tid som de väntar, säger hon.

Per Jansson, vice riksbankschef.
Per Jansson, vice riksbankschef. Foto: Kenny Bengtsson
Annons
Annons

Däremot är det frågetecken kring hur Per Jansson kommer tänka. Jansson är den av de sex riksbankscheferna som förespråkat allra mest expansiv penningpolitik. Mötet i december skulle alltså kunna sluta med att fem chefer vill höja och en reserverar sig.

– Jag tror att alla kommer att tycka att det är ett jobbigt beslut inte minst de tre som har varit minst benägna att höja räntan (Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick och Per Jansson reds anm). Framförallt Per Jansson tittar mycket på de här BNP siffrorna tror jag, säger Annika Winsth.

Beskedet från Riksbanken har hittills varit att höjningen kommer i december eller i februari. Möjligen väntar Riksbanken alltså lite till innan den höjer.

Den 12 december kommer nästa viktiga pusselbit: inflationen för november.

– En betydligt svagare inflation skulle kunna få dem att avvakta, säger Anna Breman.

Annika Winsth tror på en eller max två höjningar under 2018 och 2019. Hon betonar att prognosen är mycket osäker givet att världsekonomin riskerar att gå sämre än väntat nästa år vilket kommer att påverka svensk ekonomi.

– Den andra höjningen skulle komma först i slutet av nästa år. Den hänger rätt löst, säger Annika Winsth.

Efter reklamen visas:
Han sparade ihop till kontantinsatsen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons