Annons

”Om S släpper greppet så är saken biff”

Katarina Jönsson Norling, Sofia Helin, Jörn Donner, Svante Weyler, Stina Oscarson och en rad andra kulturprofiler ger här sin syn på valresultatet och konsekvenserna för kulturvärlden.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Stina Oscarson, Sofia Helin och Svante Weyler.

Foto: TTBild 1 av 1

1 / 11

Stina Oscarson, Sofia Helin och Svante Weyler.
Stina Oscarson, Sofia Helin och Svante Weyler. Foto: TT

Stina Oscarson, dramatiker, regissör och skribent.

Vad är dina tankar om valresultatet?

Jag har genom hela denna valrörelse frågat mig – var finns den liberala humanismen? Och den frågan kvarstår. Jag skräms av den auktoritära politik som fått fäste och i allt signalerar att man inte tror på människan. Som tror att man kan lösa alla problem med hårdare tag. En utveckling som underminerar hela den liberala grund på vilken demokratin vilar.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Konst och kultur har skapats i alla tider och under alla omständigheter så vi behöver nog inte vara så oroliga. Institutioner och organisationer kan naturligtvis påverkas, men konsten är större än kulturpolitiken och folket större än den smala sektor vi kallar kulturvärlden.

Vem vill du se som kulturminister?

Väljer två i händelse av att någon av dem skulle tacka nej. Lena Andersson eller Arne Ruth. Båda fria intellektuella med stor integritet som vet värdet av bildning och inte har något behov av att vara bekväma.

Annons
Annons

Jörn Donner

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

2 / 11

Marjaneh Bakhtiari, författare

Vad är dina tankar om valresultatet?

”Vi får se vilket land vi vaknar upp i imorgon”, sa en vän innan vi tog farväl igårkväll. Tidigt imorse kom ett meddelande: ”Det blev inte så illa som jag trodde!” Och några sekunder senare: ”Eller?”

Vi får se. Lojalitet eller revolt. Är det inte vad de senaste valen har handlat om? Och för varje val har vi färre som är lika lojala som förr och fler som visar sin uppskattning för politiska outsiders. Även om det, i många fall, skulle innebär en röst mot de egna intressena. Jag tror att både politiker och medborgare måste kunna kräva mer av varandra så att vi kan få en starkare demokrati istället för att dribbla bort den till imponerande skickliga spelare.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Jag är orolig för biblioteken. För mig är de en helig plats. En inkörsport till större världar och liv, viktiga pelare i en demokrati. De kan också fungera som kanariefåglar i gruvor. För att veta hur kulturen i ett land mår, kan man titta på dess bibliotek. Jag har hört väldigt lite om vad de olika partierna vill göra för våra bibliotek och hotet mot deras existens.

Vem vill du se som kulturminister?

Vet inte om det säger mest om mig eller vår tid, men jag kan inte komma på ett enda självklart namn. Det viktiga är att ministern håller armslängd avstånd till skapandet.

Jörn Donner
Jörn Donner Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jörn Donner, författare och filmregissör

Vad är dina tankar om valresultatet?

Sverige är trots allt ett utomordentligt stabilt samhälle, vilket bör betonas i denna politiska situation, som kan kräva lika långa förhandlingar som efter de tyska valen, där främlingsfientligheten vann stort understöd. Frånsett vad man tänker om SD:s "rumsrenhet" är partiets understöd ett bevis på konflikten mellan gammal svenskhet och en nysvensk värld, där diversiteten, både språkligt och kulturellt blir allt mera framträdande. Förr eller senare kommer man överens, det gör man även nu, med Löfvén som trolig statsminister.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Den svenska kulturvärlden berörs knappast alls av valresultatet, om man inte förutsätter att något parti i en kommande koalition försöker vinna poäng på kulturell nedrustning. Det tror jag inte på. Eftersom kultur också är språk kan man fråga sig om man borde se över insatserna att lära invandrargenerationen svenska, inte bara de över etthundra språk som ingår i skolschemat. SFI (svenska för invandrare) måste få större resurser.

Vem vill du se som kulturminister?

Trots att jag är ovillig att spå framtiden är det tänkbart men inte helt säkert att man vill byta ut kulturministern. Sådant sker i politiken och brukar kallas kohandel. Vem som i så fall träder till vet jag inte, men det torde inte vara någon från Akademien.

Annons
Annons

Johanna Hansson

Foto: Elisabeth Ohlson WallinBild 1 av 1

3 / 11

Johanna Hansson
Johanna Hansson Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening

Vad är dina tankar om valresultatet?

Extremt jämnt, bekymmersamt och väntat. Ett osäkert politiskt läge som ställer krav på politiskt ledarskap, dialog och mycket stor tydlighet kring demokratiska värden och principer.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Valresultatet skärper, inte minst i många kommuner, behovet av en principfast politik med respekt för armlängds avstånd mellan dem som styr och den offentligt finansierande biblioteksverksamheten. Biblioteken har en stor roll att spela för att främja demokrati och fri åsiktsbildning. Den rollen blir allt viktigare. Därför är det avgörande att arbetet med att ta fram en nationell strategi med långsiktiga spelregler för branschen fortsätter och tas vidare till faktiska reformer.

Vem vill du se som kulturminister?

För biblioteksbranschen är det lika viktigt vem som blir utbildningsminister. På båda posterna krävs personer med gedigen politisk erfarenhet och med förmåga och kraft att synliggöra och lyfta betydelsen av bibliotek, utbildning och fri och oberoende forskning inom olika politikområden. Det kräver integritet, engagemang och skärpa.

Annons
Annons

Sofia Helin

Foto: Staffan LöwstedtBild 1 av 1

4 / 11

Sofia Helin
Sofia Helin Foto: Staffan Löwstedt

Sofia Helin, skådespelare

Vad är dina tankar om valresultatet?

Det är ett valresultat där det blir tydligt att rädslan för förändring och främlingar gått före vision och framtidshopp. Enligt neurovetenskapen är människan fem gånger mer benägen att uppfatta hot än tillit. Det bekräftas i det här valresultatet.

Jag saknar vision och innovation i debatten och är närmast chockad över hur osynliggjord 2017 års stora fråga om övergrepp och våld mot kvinnor var i valrörelsen. Jag hoppas på ett ansvarsfullt och konstruktivt samarbete i en konstellation som gör att det går att verka politiskt och fatta radikala beslut i särskilt miljöfrågan.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Det är svårt att säga idag när det står och väger mellan olika konstellationer. Jag beklagar att så många personer röstar på ett parti som inte förstår värdet av den fria konsten, som inte förstår att kultur och innovation går hand i hand.

Vem vill du se som kulturminister?

En person som förstår att själens infrastruktur, det vill säga konsten, är lika betydelsefull för samhället som den infrastruktur som leder vägar framåt och gör att människor kan mötas. Jag ser gärna att Alice Bah Kuhnke får fortsätta på sin post.

Annons
Annons

Katarina Jönsson Norling

Foto: Frida NorlingBild 1 av 1

5 / 11

Katarina Jönsson Norling
Katarina Jönsson Norling Foto: Frida Norling

Katarina Jönsson Norling, ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Vad är dina tankar om valresultatet?

Det är ett riskabelt läge för den samtida konsten och den konstnärliga friheten i många politiska församlingar runt om i landet. Oavsett vilka majoriteter som skapas på riks-, landstings- och kommunnivå måste partierna nu stå upp för grundlagarna. Yttrandefrihetsgrundlagens skrivning om att säkra ett fritt konstnärligt skapande, och Regeringsformens om att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Det finns ett parti som tydligt vill styra kulturens innehåll och göra nedskärningar på samtida konst och kultur, vilket påverkar förutsättningarna för invånarna att ta del av professionell konst. Det blir därför viktigare än på mycket länge att partiledarna och de kulturpolitiska talespersonerna för en dialog om sin syn på samtida konst och kultur.

Vem vill du se som kulturminister?

Det viktiga är att nuvarande trend håller i sig. Alice Bah Kuhnke (MP) vill fortsätta att göra stora satsningar på kultur och konstnärers villkor. Även Olof Lavesson (M) har i våra konstpolitiska dueller varit tydlig med att stå upp för konstnärlig frihet och att konstnärers villkor ska bli en prioriterad fråga under kommande mandatperiod.

Annons
Annons

David Jonstad.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

6 / 11

David Jonstad.
David Jonstad. Foto: Henrik Montgomery/TT

David Jonstad, författare

Vad är dina tankar om valresultatet?

Mycket väsen för ingenting. Business as usual råder. Inget i politiken förmår utmana vårt rådande ekonomiska system, vilket kräver att vi varje dag lånar allt mer av framtiden för att kunna öka den totala konsumtionen i dag. Med tanke på vad det med all sannolikhet kommer att leda till i form av omfattande finansiell baksmälla och en rad ekosystemkollapser, är det av mindre betydelse vilka partier som får äran att förvalta detta livsfarliga system.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Vet ej.

Vem vill du se som kulturminister?

Stina Oscarson, dramatiker, regissör och skribent. Hon har en förmåga att lyfta blicken till det som verkligen har betydelse och se kopplingarna mellan kultur och ekonomi.

Annons
Annons

Dilsa Demirbag-Sten.

Foto: Leif R Jansson/TTBild 1 av 1

7 / 11

Dilsa Demirbag-Sten.
Dilsa Demirbag-Sten. Foto: Leif R Jansson/TT

Dilsa Demirbag-Sten, författare och grundare av Berättarministeriet

Vad är dina tankar om valresultatet?

Väljarna är jättetydliga. Deras budskap till de politiska partierna är: ni gör inte ert jobb. Det som styrt det politiska samtalet och därmed väljarna är migrationsfrågan, den frågan har dominerat. Men det är inte politik som bedrivs, det är taktik och kortsiktighet i stället för en konkret vision om hur vi för Sverige framåt. Det är trist att se hur det går till just nu.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Den civila sektorn, där jag är verksam, genomgår samma process som de politiska partierna. De gamla strukturerna förmår inte helt förnya och anpassa sig till de nya utmaningarna vi har framför oss. Samtidigt är trycket på, och behovet, av civil sektor större än tidigare. Det finns samhällssektorer som inte riktigt funkar, och samhället har nya utmaningar som det inte finns förberedelser för, som klimatet.

Vem vill du se som kulturminister?

Någon som som kan driva de stora humanistiska frågorna och föra de här samtalen i budgetförhandlingarna. Per Svensson är en humanist som intelligent kan argumentera för de humanistiska värden som ligger till grund för all kulturpolitik och samhällsutveckling.

Annons
Annons

Svante Weyler

Foto: Dan HanssonBild 1 av 1

8 / 11

Svante Weyler
Svante Weyler Foto: Dan Hansson

Svante Weyler, förläggare

Vad är dina tankar om valresultatet?

Nu är det sista utrop för Socialdemokraterna, Liberalerna, De gröna, Centerpartiet och nog också vänstern att ansluta sig till folket i mitten. Vi har stått där ganska länge, nu blir vi gärna företrädda i regeringen också. Vi har lidelsen, mitten är en bra men förtalad plats. Och om Socialdemokraterna släpper greppet om statsministerposten – alla gillar ju Pippi: är man väldigt stark måste man vara väldigt snäll – så är saken biff.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Segerrusiga SD:are kommer att svinga mot allt och alla. Det står vi ut med, vi i mitten.

Vem vill du se som kulturminister?

Kerstin Brunnberg, hon har löst kriser på hög nivå de senaste decennierna, henne muckar ingen med.

Annons
Annons

David Neuman

Foto: Staffan LöwstedtBild 1 av 1

9 / 11

David Neuman
David Neuman Foto: Staffan Löwstedt

David Neuman, f d museichef, styrelseordförande Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art

Vad är dina tankar om valresultatet?

Det var delvis förväntat; en polarisering kring frågor som är otroligt betydelsefulla i ett modernt öppet samhälle. Nu måste alla de partier som har en lång historia i vårt parlament enas och värna om vår demokrati samt viktiga humana värden.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Tyvärr tror jag att många tar kulturen för given, att bland annat våra institutioners innehåll är något som existerar i god form för tid och evighet. Åter igen måste vi vara vaksamma på att det inte kommer förekomma en kraftigare politisering – att vi får behålla kulturen ”fri”. I ett samhälle som blir politiskt mer extremt är kulturen ännu mera centralt.

Vem vill du se som kulturminister?

Christina Gamstorp, men då förlorar Judiska museet (som öppnar åter igen våren 2019) en fantastiskt bra chef. Det vore givetvis besvärligt.

Annons
Annons

Sophia Artin.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

10 / 11

Sophia Artin.
Sophia Artin. Foto: Lars Pehrson

Sophia Artin, teaterchef Galeasen

Vad är dina tankar om valresultatet?

Det vore önskvärt att kulturfrågorna får den plats och tyngd som de faktiskt förtjänar i ett civiliserat samhälle. I valrörelsen har kulturen i princip totalt negligerats trots att den har en stor betydelse för allas våra liv.

Hur tror du att valresultatet kommer att påverka kulturvärlden/din bransch?

Min förhoppning är en kraftfull satsning, att vi får en kulturminister som är kunnig, djupt engagerad och som även kan nå fram till finansdepartementet.

Vem vill du se som kulturminister?

Jag önskar mig Nisha Besara, eller varför inte Jonas Sjöstedt?

Annons
Annons

Daniel Birnbaum.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

11 / 11

Daniel Birnbaum.
Daniel Birnbaum. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Daniel Birnbaum, chef Moderna museet

Vad är dina tankar om valresultatet?

Min reaktion på kvällen var märkligt nog lättnad. Det hade kunnat vara ännu värre. Men en sak är tydlig: mycket som jag utgått från som självklart är inte längre lika självklart. Det är impulser utifrån som får vår kultur att växa. Det har varit min övertygelse så länge jag arbetat med konst och litteratur. Men denna idé har fiender. Att översätta texter, lyfta in konstverk i nya sammanhang, skapa möten och konfrontationer mellan språk och traditioner. Det är sådant som museer, teatrar och förlag sysslar med för att göra livet rikare och mer spännande att leva i vårt land. En kulturminister som förkroppsligar denna öppenhet är viktigare än någonsin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons