Annons

Så ska det brända timret räddas: ”Komplicerat”

De värsta bränderna har lagt sig och kvar är tusentals hektar av bränt virke. Nu kraftsamlar skogsägare, Sveaskog och träindustribolaget Setra för att rädda det som räddas kan.

Under strecket
Publicerad

Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. Till höger bränd skog vid Älvdalens skjutfält under sommaren 2018.

Foto: Lars Pehrson och Adam WrafterBild 1 av 2

Skogsbranden i Ljusdals kommun förstörde många hektar skog.

Foto: TTBild 2 av 2

Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. Till höger bränd skog vid Älvdalens skjutfält under sommaren 2018.

Foto: Lars Pehrson och Adam WrafterBild 1 av 1
Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. Till höger bränd skog vid Älvdalens skjutfält under sommaren 2018.
Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. Till höger bränd skog vid Älvdalens skjutfält under sommaren 2018. Foto: Lars Pehrson och Adam Wrafter

Skogsstyrelsen har rapporterat att ungefär 25 000 hektar skog har brunnit i sommar. Nu är det full aktivitet för att röja i skogen och samla in allt brandskadat timmer, vilket måste ut ur skogen så snart som möjligt.

– Virket bör tas ut ur skogen snarast, senast innan nästa vegetationssäsong. Annars är det lätt hänt att det blir bra förutsättningar för skadeinsekter som barkborrar vilka kan gå hårt åt den kvarvarande levande skogen, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.

Att hantera det förkolnade och brandskadade timret är en känslig process för sågverken hos Setra. Flisen från timret är otjänligt för pappersmassaindustrin, som i vanliga fall är en av de större kunderna för Setra.

– Det är en ganska komplicerad planering. Man måste såga det separat från det vanliga timret och planera vad man gör med flisen, det kan man inte leverera till våra vanliga kunder som pappersmassabruken, säger Hannele Arvonen, vd för Setra.

Annons
Annons

Skogsbranden i Ljusdals kommun förstörde många hektar skog.

Foto: TTBild 1 av 1
Skogsbranden i Ljusdals kommun förstörde många hektar skog.
Skogsbranden i Ljusdals kommun förstörde många hektar skog. Foto: TT

Då stockarna inte kan användas till pappersmassa går det mesta åt till att göra biobränsle.

– Den del av stockarna som normalt sett går till massaindustrin går nu istället till biobränsle då det är skadat av sot och aska. Man får fortfarande användning för all ved men sämre betalt då biobränsle kostar mindre än massaved, säger Wedin.

Det är viktigt att vi sätter igång när det finns bra volymer brandskadat timmer så arbetet blir effektivt.

Arbetet blir nu uppdelat i två faser. Inledningsvis behöver skogsbolagen alltså få ut allt skadat timmer ur skogarna för att förhindra skador på den skog som inte brandhärjades. Sedan kan sågverken ta vid och jobba med det samlade timret. För att ta hand om det brandskadade timret krävs noggrann planering av logistik, lager, sanering och bioproduktsförsäljning.

– Vi kan inte börja såga det förrän senare i vinter då allt brandskadat timmer är ute ur skogen. Det är viktigt att vi sätter igång när det finns bra volymer brandskadat timmer så arbetet blir effektivt. Man vill göra det koncentrerat för det krävs noggrann rengöring efteråt, säger Arvonen.

Enligt Hannele Arvonen tar man med sig erfarenheterna från arbetet efter skogsbranden i Västmanland 2014. Framförallt hur mycket planering som krävs. Då var det bara tallar som togs om hand av Setra som nu är beredda på fler träslag.

– Det är mer omfattande volymmässigt nu, annars tror jag förberedelserna är likadana. Men förra gången sågade vi bara furu, den här gången blir det nog både gran och furu, säger Arvonen.

En annan stor skillnad jämfört med branden i Västmanland är hur skogen tas om hand i efterhand. Då var det ett stort sammanhängande område som kunde isoleras bättre för att minska skadeverkningarna på skogen runt omkring. Nu behöver man jobba hårdare för att rädda skogen runt omkring.

– En del av den brandhärjade skogen i Västmanland blev naturreservat rakt av. Skillnaden jämfört med sommarens många och mindre brandområden är att det var ett större enhetligt område i Västmanland så därför var inte riskerna för skadeverkan på övrig skog lika stor, säger Per-Olof Wedin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons