Annons

Då har din ex-hustru inte rätt till halva lägenheten

Bodelning kan begäras flera år efter skilsmässan, det finns ingen tidsfrist. Hur ett eventuellt äktenskapsförord formulerades – och vid vilken myndighet avtalet registrerades – blir sedan avgörande. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Hej Caroline ! Jag har en fråga angående äktenskap, sambolagen och bostadsrätter. Fakta är följande: Jag var gift i sju år med en kvinna och vi skiljde oss för två år sedan. Vi kunde inte flytta isär utan fortsatte att bo tillsammans. Nu vill min sambo flytta ut och kräver att få ersättning motsvarande halva värdet på lägenheten (efter avdrag för lån).

När vi gifte oss köpte jag lägenheten helt själv (och jag äger den till 100 procent). Vi hade också ett äktenskapsförord.

Behöver jag ge henne ersättning motsvarande halva lägenheten eller kan jag hävda att äktenskapsförordet fortfarande gäller? Kan jag hävda att jag bara för att jag var snäll och lät henne bo kvar efter skilsmässan inte behöver ge henne ersättning?

Annons
Annons

Jag är villig att ge henne en ersättning men inte så stor som halva beloppet.

Din före detta hustru har då inte rätt till hälften.

Caroline Elander: I och med att du och din sambo har varit gifta ska det efter er separation enligt lag ske en fördelning av era tillgångar, en så kallad bodelning, mellan dig och din före detta hustru. Avgörande för denna bodelning är vilka tillgångar som fanns den dag som ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Då det inte finns någon tidsfrist för att begära bodelning saknar det betydelse att ni skiljde er redan för två år sedan.

I och med att jag inte har sett ert äktenskapsförord och inte vet om det uppfyller formkraven för ett sådant är det svårt att säga om din bostadsrätt ska ingå i bodelningen eller ej. Allt beror på hur äktenskapsförordet är formulerat och om det är registrerat vid rätt myndighet. I dag är det Skatteverket som registrerar äktenskapsförord, tidigare var det tingsrätterna.

Enligt huvudregeln ska all makarnas egendom ingå i bodelningen och värdet av tillgångarna ska därefter fördelas med hälften var mellan de före detta makarna. Utgör din bostadsrätt, enligt det äktenskapsförord ni upprättat och förhoppningsvis registrerat vid rätt myndighet, din enskilda egendom ska denna som regel inte ingå i bodelningen.

Din före detta hustru har då inte rätt till hälften av dess nettovärde som hon påstår. Dock ska all din övriga egendom ingå i bodelningen såsom pengar, aktier med mera.

Det faktum att ni i dag är sambor medför, som jag ser det, ingen möjlighet för din sambo att hävda en rätt till hälften av värdet på din bostadsrätt. Detta för att du köpt denna långt innan ni blev samboende. Ni blev som jag uppfattar det samboende först efter skilsmässan 2016.

En bostad ingår endast i bodelning och delas mellan samborna med hälften var om den är köpt för att samborna ska bo i den tillsammans, det som i lagen kallas införskaffad för gemensamt bruk. Inte heller av denna anledning ser jag därför att din sambo skulle ha rätt till hälften av din bostadsrätts nettovärde.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons