Annons

Sagan om Rödluvan kan spåras ända till Afrika

”Hur gammal är sagan om Rödluvan och vargen? Vet vi var den berättades först?”

Under strecket
Publicerad
Foto: AF Fotografie/IBL
Foto: The Protected Art Archive/IBL
Foto: AF Fotografie/IBL
Foto: AF Fotografie/IBL

De berättelser som flertalet nutidsmänniskor känner till kan på ett eller annat sätt länkas till Charles Perraults kända sagosamling Gåsmors sagor (Contes de ma mère l’Oye) från 1690-talet. Här slutar historien, känd som ”Lilla Rödhättan” (Le Petit Chaperon rouge) mer abrupt och tragiskt än i senare – snällare – bearbetningar med lyckligt slut, till exempel hos bröderna Grimm.

Hos Perrault vinner vargen, äter upp både mormor och Rödluvan och slipper trista efterräkningar i form av jägare eller skogshuggare. Sensmoral förefaller vara att flickor skall akta sig noga för främlingar och att brott mycket väl kan löna sig.

Men sagan är mycket äldre än så. Hänvisningar i kyrkliga notiser ger vid handen att liknande historier bevisligen berättades i Frankrike redan på 900-talet och i Italien på 1300-talet.

Annons
Annons
Foto: The Protected Art Archive/IBL

Äldsta kända version, den latinska De puella a lupellis servata (”Flickan som räddades av vargar”), redigerades på 1020-talet av Egbert, en lärd man som var knuten till katedralskolan i Liège. i samlingen Fecunda Ratis (”Skeppslasten”). Vissa forskare menar att det går att spåra ett europeiskt sagoursprung hela vägen tillbaka till romerska antiken.

Foto: The Protected Art Archive/IBL

Under alla omständigheter var Rödluveberättelsen känd i stora delar av Europa under medeltiden, och det finns liknande traditioner från så geografiskt skilda regioner som Nordafrika och Östasien. Vissa aspekter av historien, som det faktum att en människa kan överleva inne i ett rovdjur och sedan komma ut med livet i behåll, har antagligen berättats så länge människan har existerat; ett känt exempel är den gammaltestamentliga historien om Jona.

Väl att märka utgörs också de renodlade Rödluveberättelserna av flera variationer på temat ”flicka möter rovdjur och får problem”. Vargen är inte alltid en varg utan ofta någon sorts monster, till exempel en varulv, eller en trollkunnig gammal kvinna.

Det händer att Rödluvan bjuds att äta av mormoderns kött innan det är hennes tur att bli slukad. I vissa varianter inser Rödluvan sammanhanget i tid och hinner fly, ibland på egen hand, ibland med hjälp av vänliga människor som plötsligt dyker upp, ibland genom att komma med undanflykten att hon måste ta ett avbrott i samtalet med ”mormor” eftersom hon behöver besöka avträdet. Och så vidare. Folk har älskat historien och broderat ut den i enlighet med egna preferenser.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons