Annons

Sälj förpackningsbolag och hotell – köp skola

Denna vecka har Investtech bland annat tittat närmare på två aktier i fallande trendkanaler, vilket är ett svaghetstecken för kommande kursutveckling enligt analysföretagets statistik.

Under strecket
Publicerad

Kursen i Internationella Engelska skolan i Sverige har pressats upp.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Kursen i Internationella Engelska skolan i Sverige har pressats upp.
Kursen i Internationella Engelska skolan i Sverige har pressats upp. Foto: Lars Pehrson

Billerud Korsnäs

Förpackningsbolaget Billerud Korsnäs ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt vilket enligt Investtechs forskning ger svaga utsikter för kursutvecklingen kommande månader. Genomsnittsutvecklingen för aktier i fallande trendkanaler motsvarar en underavkastning mot börssnittet på cirka -2,0 procentenheter på tre månaders sikt.

Närheten till taket i trendkanalen och motståndet vid 136 kronor indikerar att nedsidan är stor i förhållande till uppsidan och att dagens kurs kan vara en bra utgångskurs.

Skulle den kortsiktigt positiva trenden fortsätta, är det först efter en slutkurs över topparna runt 150 kronor som indikationer om ett mer långsiktigt ihållande positivt omslag skett bland investerare.

Tre insiderförsäljningar har rapporterats kring det senaste månadsskiftet, vilket är ett svaghetstecken.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Scandic Hotels Group AB

Investerare har över tid godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur Scandic Hotels Group AB och aktien ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar ökande pessimism bland investerare och signalerar ytterligare kursnedgång.

Aktien har passerat bottnarna kring 85 kronor vilket antyder att det skett ett negativ skiftet efter en kortare tids konsolidering. Motståndet vid 88 kronor, som kombineras med hög handelsvolym, är enligt teorin starkt och kan begränsa uppsidan.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Internationella Engelska skolan

Under veckan har kursen i Internationella Engelska skolan i Sverige pressats upp genom taket av en närmast horisontell trendkanal på kort sikt. Det indikerar att det skett ett positivt skifte i hur investerare bedömer bolagets ekonomiska utsikter.

På medellång sikt ligger aktien i en stigande trendkanal vilket indikerar att optimismen tenderat att tillta över tid och enligt Investtechs forskning signaleras fortsatt uppgång.

Vid rekyler tillbaka finns indikerat starka stöd kring 70-73 kronor som kan begränsa nedsidan.

Insiderhandeln är maximalt positiv enligt Investtechs Insiderbarometer efter att två köp rapporteras i juni månad.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons