Annons

Sälj spelbolaget – ligg lågt i verkstadsjätten

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på två aktier som brutit genom stöd- och motståndsnivåer och därmed genererat handelssignaler. Verkstadsjätten däremot, visar exempel på avvaktan.

Under strecket
Publicerad

Netent utvecklar spel- och systemlösningar för onlinekasino-operatörer. Bolaget hette tidigare Net Entertainment och grundades 1996. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Foto: NetentBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Netent utvecklar spel- och systemlösningar för onlinekasino-operatörer. Bolaget hette tidigare Net Entertainment och grundades 1996. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Netent utvecklar spel- och systemlösningar för onlinekasino-operatörer. Bolaget hette tidigare Net Entertainment och grundades 1996. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Foto: Netent

Netent

Netent, som har sin verksamhet inom spelsektorn, har sedan juli 2018 rört sig horisontellt mellan stödnivån intill 35 kronor och motståndsnivån i området kring 45-47 kronor i en fallande trendkanal på medellång sikt. Efter att ha vänt ned från kanaltaket i början av februari har aktien fått säljsignal från dubbeltopp-formation och brutit stödet vid 35,50 kronor, visar Investtechs analys. Brottet sker under starkt negativ volymbalans vilket indikerar aggressiva säljare. Starkt negativt momentum med 21-dagars RSI-värde på 24 indikerar tilltagande pessimism och bidrar till en förstärkt negativ trendbild.

Närmaste stöd finns vid 33,40 kronor och utgör enda stödnivån under dagens kurs på såväl medellång (1-6 månader) och lång (1-6 kvartal) sikt. Etablering under dagens nivå och brott genom 33,40 kronor försämrar utsikterna för aktien och öppnar för stor nedsida. Vid reaktion upp finns motstånd närmast vid 35,50 kronor och sedan vid 45,40 kronor.

Aktien är tekniskt negativ på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Spectracure

Medicinteknikbolaget Spectracure har efter en köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation (IHS) den 28 februari brutit upp genom taket i en stigande trendkanal på medellång sikt. Signalvärdet från IHS-formationen och brottet upp genom kanaltaket förstärks av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare, och ett positivt momentum med ett 21-dagars RSI-värde på 66 indikerande tilltagande optimism för bolaget bland investerarna.

Nedsidan begränsas av närheten till kanaltaket vid 11,50 kronor och stödet vid 11 kronor. Motstånd finns vid 18,30 kronor, motsvarande 51 procent upp från dagens kurs. Detta ger god uppsida för aktien. Uppmärksamhet bör riktas mot att volatilitetsrisken är extrem med en 1-månaders volatilitet på hela 62 procent. Detta gör att aktien kan svänga mycket på kort tid. Exempelvis kan ett brott ned genom stödet vid 11 kronor öppna för nedgång till nästa stödnivå vid 8 kronor, vilket motsvarar en nedgång från dagens nivåer med dryga 30 procent.

Aktien är tekniskt positiv på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

ABB

Den svensk-schweiziska verkstadskoncernen ABB visar en fallande trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att efterfrågan bland investerare är sjunkande och att de över tid stadigt sålt till ett lägre pris. Aktien har brutit ned genom stödet vid 186 kronor, vilket är negativt för aktien. Aktien hovrar i dagsläget kring 178 kronor, brott genom nivån har tidigare resulterat i reaktion såväl uppåt som nedåt. Vi bör se en kursetablering under denna nivå och brott ned genom stödet vid 165 kronor innan en säljsignal utlöses med följande säljrekommendation på 1-6 månaders sikt. Utsikterna på kort sikt (1-6 veckor) har försvagats efter senaste veckornas nedgång. Aktien har brutit en stigande trendkanal och 14-dagars RSI är så lågt som 21, indikerande kortsiktig svaghet. Reaktion uppåt och etablering av kursen ovanför 178 kronor och brott upp genom motståndet vid 186 kronor är positivt för aktien och bidrar till att neutralisera dagens rekommendation.

Aktien är tekniskt svagt negativ på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons