Annons

Säljsignal: Börsen kan falla snabbt och mycket

En säljsignal i indexet OMX Stockholm PI har identifierats av Investtech. Analysfirman gör denna vecka en närmare analys av Stockholmsbörsens utsikter.

Under strecket
Publicerad

Interiör från Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. (Arkivbild.)

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Interiör från Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. (Arkivbild.)
Interiör från Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. (Arkivbild.) Foto: Janerik Henriksson/TT

OMX Stockholm PI

Efter tisdagens kraftiga fall i Stockholmsbörsens breda index OMXSPI bröts den starka stödnivån vid 546 punkter vilket är en säljsignal. Därmed nåddes den lägsta nivån på över 18 månader. Onsdagen bjöd på en rekyl då indexet steg med 1,33 procent men ännu är kursen under den kritiska 546-nivån.

Investtechs medellångsiktiga kursgrafer finns inga nya stödnivåer. Det betyder att kurserna kan falla snabbt och mycket. Den långsiktiga kursgrafen visar att trendkanalen fortfarande är stigande, med stöd omkring 510-nivån. Vid brott under även den nivån finns inget starkt stöd förrän vid 435. Det motsvarar 20 procent ned från dagens nivå, så fallhöjden är stor.

Investtechs hausseindex har fallit från runt 60 för en dryg månad sedan till cirka 30 under onsdagen. Det visar att optimismen hos investerarkollektivet har fallit kraftigt och indikerar att det nu är en stor majoritet av pessimister bland både de kortsiktiga och långsiktiga investerarna. Det svaga hausseindexet förstärker säljsignalerna i kursgrafen.

Stockholmsbörsens insynspersoner är däremot mycket positiva för tillfället, vilket är ett neutraliserande bidrag till den tekniskt negativa bilden. Den senaste månaden har Investtech registrerat 573 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 171. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 77 procent. På årsbasis är köpandelen också mycket hög med 74 procent. Vi får leta oss tillbaka till 2012 för att hitta högre värden. Det visar att en stor majoritet av börsens insynspersoner som handlar aktier har stor tilltro till sina egna bolag, och indikerar att börsen är fundamentalt billig.

De senaste två åren har OMXSPI i genomsnitt stigit 1,5 procent i december, följt av cirka 7 procent fram till maj. Noterbart är att det är stor variation från år till år, vilket sammantaget gör att det inte räcker till att förändra säljrekommendationen.

Indexet är tekniskt negativt på medellång sikt.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

CLX Communications

Informationsteknikbolaget CLX Communications har brutit golvet i en närmast horisontell trendkanal samt en rektangelformation på medellång sikt. Detta ger aktien svaga utsikter att leverera meravkastning mot marknaden under kommande månader. Den genomsnittliga kursutvecklingen efter denna typ av trendbrott motsvarar en underavkastning mot börssnittet på cirka 4 procent på tre månaders sikt.

Potentiellt motstånd finns nu vid trendgolvet samt vid 103 kronor. Dessa nivåer kombineras med hög omsättning vilket antyder att motstånden kan vara starka. Avståndet till nästa stöd vid 75 kronor antyder att dagens kurs kan vara en bra utgångskurs.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Avanza

Den svenska nischbanken Avanza visar en positiv utveckling i en stigande trendkanal på kort, medellång och lång sikt. Det ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs statistik.

Aktien har nu fallit tillbaka från att ha noterat en all-time high nivå på 510 kronor i starten av november. Närmaste stödnivån finns vid 474 kronor. Det är rätt under dagens kursnivå och kan utgöra en bra köpmöjlighet.

Aktien är positiv på insynshandel, med flera köp av insynspersoner under det senaste året. Det indikerar att aktien är fundamentalt billigt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons