Annons

Säljsignaler i storbolag efter stökig börsvecka

Börsnedgången har medfört säljsignaler i flera storbolag. Denna vecka skriver Investtech om Atlas Copco, Sandvik och Autoliv.

Under strecket
Publicerad

Verkstadsbolaget Atlas Copco är inriktat på bland annat gruvindustri, kompressortekning och byggtekning. Industrikoncernen Sandvik är verksamt inom metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindustri.

Foto: Foto: Henrik Montgomery/TT, Johanna Norin/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Verkstadsbolaget Atlas Copco är inriktat på bland annat gruvindustri, kompressortekning och byggtekning. Industrikoncernen Sandvik är verksamt inom metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindustri.
Verkstadsbolaget Atlas Copco är inriktat på bland annat gruvindustri, kompressortekning och byggtekning. Industrikoncernen Sandvik är verksamt inom metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindustri. Foto: Foto: Henrik Montgomery/TT, Johanna Norin/TT

Atlas Copco

Atlas Copco A har brutit golvet i den fallande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare nedgångstakt, visar Investtechs analys. Tidigare stödnivåer ned till 240 kronor har passerats vilket bland annat utlöst en säljsignal från en rektangelformation vilket ytterligare försvagar de statistiska utsikterna för kursuppgång.

Hög volym på nedgången och negativ volymbalans förstärker de negativa signalerna. På medellång sikt saknas stöd men på lång sikt är nästa stödnivå vid cirka 210 kronor vilket öppnar upp för ytterligare kursnedgång.

Bolaget redovisar en delårsrapport den 19 oktober vilket kan påverka den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Sandvik

Sandvik har fallit ned till golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Isolerat ger det en indikation om att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs. Nedgång på hög volym indikerar emellertid kortsiktig oro vilket kan leda till att säljtrycket håller i sig.

Horisontella stöd vid 141 och 137 kronor kan också begränsa nedsidan och den riskbenägne investeraren kan lockas köpa aktier efter fallet. En slutkurs under den nedre stödnivån skulle emellertid vara en säljsignal.

Bolaget redovisar en delårsrapport den 23 oktober.

Investtechs rekommendation: Neutral.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Autoliv

Autoliv har fallit runt 25 procent sedan mitten av juni. På kort och på medellång sikt ligger aktien i fallande trendkanaler vilket isolerat ger svaga utsikter för ett positivt trendomslag under kommande månader. Tittar man i stället på den långsiktiga kursgrafen är trenden uppåtgående och kursen har närmat sig en stödnivå vid 730 kronor. På dessa kursnivåer har det omsatts många aktier tidigare vilket kan förstärka potentiella stöd. Säsongsvariationer antyder att hösten varit en positiv period för aktien.

Trots den långsiktigt uppåtgående trenden och närheten till stödet vid 730 är aktien övervägande negativ i dagsläget. Däremot kan det vara en god idé att bevaka aktien under hösten.

Bolaget redovisar en delårsrapport den 26 oktober.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons