Annons

Sämre tider på börsen – men två bra köp

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på två case med positv teknisk bild, dominerad av stigande trendkanal på medellång sikt (1-6 månader). En aktie har tillhört vinnaraktierna detta år. Det breda OMXSPI-indexet analyseras också – särskilt intressant är var vi står tekniskt efter senaste tidens negativa utveckling. Analysen baseras på stängningskurs tisdag 4 juni 2019.

Under strecket
Publicerad
Foto: Charles Hammarsten/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Foto: Charles Hammarsten/TT

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index har senaste tiden fått försämrade tekniska utsikter efter brott ned genom stödet vid 594 punkter, och ned genom nacklinjen på en huvudskuldra-formation. Stöd hittar vi nu närmast vid 563 punkter på medellång sikt och vid reaktion upp får vi förhålla oss till motståndet vid 586 punkter på kort sikt och den signifikanta 594-punktersnivån på medellång sikt. Brott upp genom 594 punkter är positivt för indexet, medan det omvända gäller vid brott ned genom 563 punkter, visar Investtechs analys.

För rekommendationen som helhet förhåller vi oss i tillägg till den tekniska bilden, till Investtechs Hausse-index och antalet insiderköp registrerade i Investtechs InsiderBarometer. Hausse-index indikerar i princip jämvikt mellan optimister och pessimister på marknaden, medan InsiderBarometern visar på hög andel insiderköp senaste månaden med 77 procent. Detta indikerar att börsen är fundamentalt billig och är en positiv faktor i helhetsbedömningen för indexet.

Sammantaget gör detta att indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Orexo

Läkemedelsbolaget Orexo uppvisar en närmast horisontell rörelse innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Aktien har pendlat kring 73-kronorsnivån sedan januari, och har nyligen brutit upp genom densamma vilket är en positiv teknisk signal. Närheten till stödnivån och avsaknaden av motstånd gör att dagens kurs kan vara en god ingångskurs. Aktien indikeras också befinna sig på fundamentalt attraktiva nivåer då den är maximalt positiv på insynshandel.

Vid reaktion ned finns stöd vid 73 kronor. Nästa stöd finns vid 68 kronor. Brott ned genom denna nivå är negativt för aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Xano

Xano tillhörde innan senaste tidens tillbakagång en av årets vinnaraktier. Nedåtrörelsen har gjort att aktien numer återfinns i den stigande trendkanal Investtechs algoritmer identifierat på medellång sikt. Statistiskt ger detta goda möjligheter till meravkastning mot marknaden. En positiv volymbalans indikerar aktiva köpare under dagar med uppgång, vilket stärker trendbilden. Dessutom signalerar köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vidare uppgång till 292 kronor eller mer. Aktien har stöd vid cirka 203 kronor och motstånd vid cirka 287 kronor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons