Annons

Sämre utsikter för Volvo – köpläge i klädkedja

Denna vecka tittar Investtech bland annat närmare på Volvo som fått försämrade tekniska utsikter.

Under strecket
Publicerad

AB Volvos självkörande gruvlastbil visades upp för första gången 2016.

Foto: Adam Ihse/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

AB Volvos självkörande gruvlastbil visades upp för första gången 2016.
AB Volvos självkörande gruvlastbil visades upp för första gången 2016. Foto: Adam Ihse/TT

AB Volvo

Volvo B har brutit den stigande trendkanalen vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Men kursen har också brutit tidigare stödnivåer vid 142 och 147 kronor vilket ger indikationer om att det skett ett negativt skifte i hur investerare bedömer bolagets kommande ekonomiska utsikter.

Negativ volymbalans och svagt RSI är ytterligare kortsiktiga tecken på svaghet och försvagar ytterligare de statistiska utsikterna för uppgång. Avsaknaden av stöd direkt under dagens nivå och närheten till motstånden indikerar att dagens kurs kan vara en bra utgångskurs.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Kappahl

Kappahl har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt, vilket förbättrar de statistiska utsikterna för uppgång. Enligt Investtechs forskning har dessa aktier i genomsnitt levererat en avkastning i linje med index på tre månaders sikt, jämfört med en genomsnittlig underavkastning för aktier inne i fallande trendkanaler.

Under onsdagen redovisade bolaget en delårsrapport och kursuppgång på drygt 13 procent indikerar att många investerare blev positivt överraskade av resultatet. I och med att toppar runt 26 kronor passerats har en köpsignal utlösts. Det är svårt att i dagsläget uttala om trendskiftet är etablerat, men den kortsiktiga optimismen indikeras vara stark och närheten till golvet i en långsiktigt stigande trendkanal indikerar att det är köpläge i aktien.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Essity

Essity B ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal.

Med tre veckor kvar till resultatrapportering ges tidiga indikationer om att optimismen tenderat att tillta. RSI-värdet är fortfarande på relativt låga nivåer, men har vänt uppåt och är tillbaka över den kritiska 30-nivån. Trots indikerat starkt säljtryck i slutet av maj kunde köpare runt 212 kronors-nivån ännu en gång begränsa nedsidan och det finns ett indikerat starkt stöd på denna nivå. Närheten till stödet indikerar i sig att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs. En slutkurs under stödet skulle emellertid vara en säljsignal och kan användas som stop loss-nivå.

Inför rapporten är insiderhandeln positiv vilket indikerar att dessa tror på positiv utveckling för bolaget och att aktien befinner sig på köpvärda nivåer. Detta är ett sundhetstecken inför rapporten.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons