Annons

”Sänkt bensinskatt är ett stort klimatsvek”

Moderaternas radikala förslag på sänkt bensinskatt kommer att förvärra problemen, skriver Isabella Lövin och Per Bolund.
Moderaternas radikala förslag på sänkt bensinskatt kommer att förvärra problemen, skriver Isabella Lövin och Per Bolund. Foto: Pontus Lundahl/TT, Malin Hoelstad

Moderaterna är svaret skyldiga: hur blir utsläppen mindre genom att bensinskatten sänks och landsbygdsstödet till den gröna omställningen skärs bort? Den frågan ställer Miljöpartiets Isabella Lövin och Per Bolund.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | MILJÖPOLITIK

Hela Sverige ska leva, idag och om hundra år – för Miljöpartiet är det inte bara en principsak utan avgörande för Sveriges ekonomi och vår klimatomställning. Vi bedrövas därför av att Moderaterna har vänt den ambitionen ryggen.

I Riksdagen har vi enats om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 och vara nere på noll till 2045. Det är ett viktigt mål som sattes i en bred överenskommelse där även Moderaterna ingår. När vi satte målen visste vi att det skulle, förutom att kräva mer el- och biodrivmedel, ställa krav på att sänka användningen av bensin och diesel. Men Moderaterna har visat att de inte går att lita på och vill nu istället sänka bensinskatten. Det skulle innebära en radikal sänkning som motsvarar minst sju miljarder kronor om året i uteblivna skatteintäkter – sju miljarder som borde gå till viktiga finansieringar i en kraftfull och rättvis klimatomställning.

Samtidigt skulle det höja klimatutsläppen med cirka 300 000 ton koldioxid. Det motsvarar alla utsläpp i tre mellanstora svenska städer eller 150 000 flygresor till USA.

Annons
Annons

Moderaterna försöker måla upp en bild av sänkt bensinskatt som en reform riktad mot glesbygden. Detta stämmer inte. Bara 13 procent av denna sänkning skulle gå till Norrlandslänen, medan hälften skulle gå till storstadslän som Stockholm eller Göteborg.

Det är de som saknar alternativ till bilen men samtidigt har långa avstånd till jobb, affärer och annan service, som främst behöver stöd för att få ihop vardagen när priset på bensinen höjs. Till dessa människor är det effektivare att rikta pengarna till just dem. Men att sänka bensinskatten för alla bilister till en skyhög kostnad av sju miljarder kronor per år är inte bara ineffektiv politik, det är att ta viktiga skattepengar som bör gå till att hjälpa just dem som behöver bilen.

Just nu ställer regeringen om skattesystemet – de som släpper ut ska betala och de som gynnar omställningen får skattelättnader. Pengarna från bensinskatten och andra miljöskatter går till att hjälpa dem som vill börja köra på biodrivmedel eller på el, till Industriklivet som moderniserar våra tunga industrier, till utbyggnaden av trygg och förnybar energi, till jordbruken som vill ställa om sin produktion, till utbyggnad av kollektivtrafik i hela landet och en modernisering av våra tåg. Koldioxidskatter som bensinskatten är, precis som Konjunkturinstitutet konstaterat, det effektivaste styrmedlet och en viktig inkomstkälla för en svensk klimatomställning.

Sveriges lands- och glesbygd behöver mer stöd än idag. Skolorna, sjukhusen, äldrevården och socialtjänsterna behöver mer pengar och samtidigt behöver vi skapa en landsbygd där nya företag kan växa fram och befintliga verksamheter blomstrar. Men för det behövs skattepengar. Moderaternas klimatsvek motsvarar förlorade skatteintäkter lika stort som hela det statliga stödet till landsbygden är idag. Det är pengar som ska gå till just skolorna, sjuk- och äldrevård och klimatomställningen som försvinner. 

Annons
Annons

Den gröna omställningen Moderaterna vill bromsa är bra för Sveriges landsbygd. Just nu byggs Europas största vindkraftpark i Piteå, Europas största batterifabrik i Skellefteå och i Luleå tillverkar SSAB stål utan kol. Detta kommer skapa tusentals nya arbetstillfällen inom industrin, transport- och energisektorn och säkerställa att befintliga näringar som skogsbruket och jordbruket överlever. Men regeringen har också lagt 1,37 miljarder på ett riktat skatteavdrag för de som bor i glesare delar av landet. Det kommer gå till de 850 000 människor som behöver stödet mest, de som bor på landsbygden, de som måste köra långa sträckor och inte har tillgång till varken kollektivtrafik, elbilar eller laddstationer. Pengarna kommer hjälpa de på landsbygden som har svårt att få ihop vardagen. Det bidraget är långt mer lönsamt för de som bor på landsbygden, men det vill Moderaterna ta bort.

Som man sår får man skörda. Regeringen sår idag fröna för ett modernt, hållbart och starkt Sverige där alla ska gynnas av omställningen. Moderaternas radikala förslag på sänkt bensinskatt är att förvärra problemen. Att beskylla regeringens klimatpolitik för att gå för långt är löjeväckande. Som miljöpartister vet vi att vi behöver göra mer, snarare än mindre även när det gäller priset på utsläpp. Det är så vi lever upp till målen vi tillsammans enades om i riksdagen – att svenska vägar ska bli fossilfria 2045.

Men Moderaterna är svaret skyldiga: hur blir utsläppen mindre genom att bensinskatten sänks och landsbygdsstödet till den gröna omställningen skärs bort?

Isabella Lövin
språkrör för Miljöpartiet de gröna
Per Bolund
språkrör för Miljöpartiet de gröna 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons