Annons

”Sänkt bensinskatt missar målet helt och hållet”

Foto: Tomas Oneborg

En klimatpolitik utan klassperspektiv är både orättvis och kontraproduktiv. En sänkt bensinskatt är däremot en dålig medicin mot en bristande fördelningspolitik och skulle vara direkt skadlig för klimatet, skriver Fredrik Strelert och John Mogren Olsson, Socialdemokratiska studentklubben, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Fredrik Strelert och John Mogren Olsson.

Foto: Privat Bild 1 av 1

REPLIK | BENSINPRISET

Socialdemokratiska ekonomklubben föreslår i sin artikel en skatteväxling med sänkt bensinskatt och höjda trängselavgifter i städerna. Vi håller helt med om att omställningen måste vara rättvis. Därför bör trängselavgifterna höjas, men en sänkt bensinskatt missar målet helt och hållet.

Vad Greta-aktivisterna insett är att omställningen är på väg att misslyckas. Nyligen fastslog en ESO-rapport att bensinpriset behöver fördubblas för att nå transportsektorns klimatmål om 70 procent minskade utsläpp till 2030. Dagens styrmedel är otillräckliga. Därför bör vi öka, inte minska, användningen av de viktigaste verktygen vi har.

Bensinskatten är ett effektivt styrmedel, så länge det finns alternativ till bil. Problemet är att alternativ som kollektivtrafik allt för ofta saknas på landsbygden. Under årtionden har landsbygden försummats, med otillräckliga investeringar i vård, skola, kollektivtrafik och annan nödvändig samhällsservice. Byskolan kan inte hållas öppen, människor flyttar och till slut stänger den sista mataffären.

Annons
Annons

Fredrik Strelert och John Mogren Olsson.

Foto: Privat Bild 1 av 1

Bensinpriset har blivit en symbol för detta svek. Men landsbygdens problem försvinner knappast med en sänkt bensinskatt. Välfärden är problemet, inte bensinen. Därför behövs en kraftfull omfördelning från stad till land, med ett mer ambitiöst kommunalt utjämningssystem och ett ökat statligt ansvar för finansieringen av välfärden och investeringar i infrastruktur. Landsbygdskommuner bör också kompenseras för att de drabbas orättvist av en hög bensinskatt, till exempel genom höjda statsbidrag.

Socialdemokratin måste våga kombinera radikala klimatåtgärder med en offensiv politik för minskade klyftor. Det kräver både en höjd bensinskatt och ökade investeringar i landsbygden. Endast så kan vi skapa en klassmedveten klimatpolitik med ett brett folkligt stöd!

Fredrik Strelert
ordförande Socialdemokratiska studentklubben (SSK)
John Mogren Olsson
medlem i Socialdemokratiska studentklubben och redaktionsmedlem i tidskriften Libertas

Socialdemokratiska studentklubben (SSK) är S-studenters klubb (lokalförening) på Stockholms universitet med flera lärosäten i Stockholmsområdet.

Fredrik Strelert och John Mogren Olsson.
Fredrik Strelert och John Mogren Olsson. Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons