Annons

”Sannolikt att luften går ur NMR”

Det blir nu tydligt för oss alla att NMR är betydligt mer skrämmande när de marscherar med 800 personer än när de samlar betydelselöst fler röster i ett riksdagsval. Samtidigt finns risk att enskilda individer tar till våld i spåren av partiets valresultat, skriver Christer Mattsson, föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitutet.

Under strecket
SvD
Publicerad

Artikelförfattaren Christer ­Mattsson (till höger) i samtal med en sympatisör till Nordiska motståndsrörelsen i Almedalen i juli.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Artikelförfattaren Christer ­Mattsson (till höger) i samtal med en sympatisör till Nordiska motståndsrörelsen i Almedalen i juli.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Artikelförfattaren Christer ­Mattsson (till höger) i samtal med en sympatisör till Nordiska motståndsrörelsen i Almedalen i juli.
Artikelförfattaren Christer ­Mattsson (till höger) i samtal med en sympatisör till Nordiska motståndsrörelsen i Almedalen i juli. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN

Valrörelsen är över och valresultatet är fastställt. Medan vi alla väntar på hur regeringsbildningen ska gå till kan det vara tillfälle att uppdatera oss om hur det gick för Nordiska motståndrörelsen (NMR). I hela landet erhöll de strax över 2 000 röster. Få partier har någonsin fått så mycket mer uppmärksamhet än vad de fått röster. Vi kan notera att Nordiska motståndsrörelsen blir mindre än Djurens parti och samlade drygt 1 000 röster fler än de förmått samla deltagare till sina demonstrationer. Det blir nu tydligt för oss alla att denna gruppering är betydligt mer skrämmande när de marscherar med 800 personer i tätbebyggda områden, än när de samlar betydelselöst fler röster i ett riksdagsval.

Förvisso är det troligt att NMR kan ha förlorat röster till utbrytarpartiet från Sverigedemokraterna, AfS. Dock vill jag påstå att ett parti som får ungefär samma röstetal som man har deltagare vid sina möten i all väsentlighet bör förstås som en sekt. Detta givet att de också uppfyller en del andra definitioner för att vara en sekt, så som social isolering från övriga samhället, tron på en nära förestående undergång, att man anser sig genomskådat en stor lögn/konspiration, att man besitter en unik sanning och att man vet precis vad som behöver göras för att rädda de rättfärdiga (vilket i NMR:s fall är den nordiska rasen).

Annons
Annons

Vi skall samtidigt hålla i minnet att även om denna gruppering inte innebär något hot mot vår demokrati som helhet, medför deras, och deras sympatisörers, agerande ett påtagligt hot för enskilda individer som kritiserat dem och kommer i deras närhet. Utifrån den uppkomna situationen vill jag peka ut några viktiga punkter att beakta för framtiden:

  • Det finns en betydande risk att medlemmar ur NMR kommer att bryta sig ur och radikaliseras till våld. Redan under valnatten dyker de första kommentarerna upp som talar om valfusk och att kampen måste föras på annat sätt med hänvisningar till en revolutionär nationalsocialism i deras forum.
  • Vi noterar att på flera av de orter där de varit som mest aktiva, har de även haft mycket svagt genomslag i skolvalet. Detta är ett styrkebesked för skolorna och lärarnas arbete med demokratiuppdraget. Det visar också att NMR inte är en ungdomsrörelse och att de till stor del saknar förmåga att nå ut till ungdomar. Fortsatta satsningar på att motverka nazistisk rekrytering på de orter som är exponerade kan på sikt underminera denna typ av grupperingar.
  • I befintlig forskning av dessa miljöer framgår tydligt hur individer som ansluter, innan de riskerar att förstöra tillvaron och liv bland sina inbillade motståndare, förstör stora delar av dem sina egna och sina anhörigas liv. Vi måste ha förmågan att även framledes kunna bemöta individer i dessa rörelser med empati och vilja till omsorg, för deras egen skull. Detta är ett effektivt sätt att motverka våldsbejakande extremism.
  • Det är också hög tid att fundera över hur våra lagar är utformade och hur rättspraxis inom området har utvecklats. Något haltar när en tonårselev döms för hets mot folkgrupp när han heilar medan hundratals uniformt klädda nazister marscherar och ger uttryck för samma ståndpunkter som den heilande tonåringen utan att ställas till svars inför samma lag. Vidare bör vi fråga oss om proportionaliteten mellan vad det kostar i form av skydd och säkerhet att låta en grupp med så pass stort våldskapital uppträda som politiskt parti i demokratins namn. Samtidigt som vi är väl medvetna om att deras huvudsakliga idé är att avskaffa demokratin och avrätta sina påstådda fiender.
Annons
Annons

Avslutningsvis vill jag understryka att det är mycket svårt att veta hur utvecklingen för detta parti kommer att bli. Det är sannolikt att både luften går ur dem och att enskilda individer tar till våld, båda delar är tänkbara och parallella gensvar.

Även om det i sig är uppseendeväckande att partiet fick ungefär lika många röster i riksdagsvalet som de fick artiklar efter Almedalen, ska vi minnas att nazismen har funnits kontinuerligt, i en organiserad form, i vårt land under snart 100 år. Det är därför viktigt att förstå att den förorsakar en ocean av lidande för dem som dras in i dess nät eller för dem som utsätts för dess hat och att det långsiktiga förebyggande arbetet inte kan reduceras till manifestationer.

Låt oss nu se till att säkerställa att denna tillbakagång inte övergår i våld och att samhället använder detta momentum för att stärka sina insatser för att motverka radikalisering på de orter där nazisterna är närvarande och samtidigt ha en god beredskap för exitarbete. Låt oss tillsammans verka för ett demokratistärkande arbete för att motverka rasism och extremism i Sverige och ge lärare de förutsättningar de behöver för att nå fram och skapa ett långsiktigt förebyggande arbete mot extremism och rasism.

Christer Mattsson
föreståndare och forskare, Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons